Copy

Hele fijne feestdagen namens SMOW!

Beste vrijwilliger van SMOW,
 

In deze speciale nieuwsbrief voor u als vrijwilliger blikken we terug op een bijzonder jaar maar kijken we ook vooruit. De coronacrisis raakt ons allemaal en legt de kwetsbaarheid van de samenleving bloot. Eens te meer maakt coroana duidelijk hoe belangrijk een goed functionerend sociaal domein is en hoe essentieel goede samenwerking daarbij is.Want er zijn ook in Wassenaar meer mensen die onze inzet en hulp nodig hebben, die met financiële onzekerheid en schulden kampen, die (nog) eenzamer zijn of die als mantelzorger teveel op hun bordje hebben gekregen. SMOW heeft zich juist voor hen, samen met jullie en vele partners, sterk gemaakt.

En wat zijn we blij met jullie, de ruim 160 vrijwilligers die zich onbezoldigd en met hart en ziel inzetten voor de medemens in Wassenaar. Tijdens corona is dit aantal verder toegenomen en zetten steeds meer mensen zich graag in voor een dorpsgenoot. Zelfs meer dan er vraag is!
Ook heel veel dank voor de mooie verhalen en leuke foto’s die jullie op verzoek hebben aangeleverd om het vrijwilligerswerk waar jullie voor staan onder de aandacht te brengen. Ook jullie medewerking bij  een oproepje waarin vrijwilligers gevraagd worden waarderen wij enorm. Het heeft vaak tot nieuwe vrijwilligers geleid!

Samen dingen voor elkaar krijgen, daar gaat het om. In deze nieuwsbrief komen wethouder Lia de Ridder en ook een aantal samenwerkingspartners aan het woord, met een terugblik en vooruitblik op onze samenwerking. We zijn verheugd dat de samenwerking op vele fronten goed verloopt en staan ook open voor feedback: als het beter kan, geef het s.v.p. aan! Voor 2021 gaan we verder inzetten op versteviging van het netwerk, intensivering van samenwerking en op beter werkende integrale aanpakken. Want daar is nog best winst te behalen!

Om beter recht te doen aan de inzet van vrijwilligers hebben wij nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld. In deze kerstspecial vertelt Carla van den Berg daar meer over.  We willen namelijk graag dat jullie tevreden met ons samenwerken, enthousiast blijven en ook dat we nieuwe vrijwilligers aan ons weten te binden.
In 2020 is daar een basis voor gelegd en hebben we als SMOW ook ons eigen fundament versterkt. Deze ontwikkeling zetten we graag door de komende jaren. Samen kunnen we echt hét verschil maken. Samen met jullie allemaal!

 


Hartelijke groet, mede namens het team van SMOW, 


 

Mieke Ruigrok
Directeur-bestuurder

Onze partners over samenwerking

Ook in 2020 hebben we de samenwerking opgezocht met veel organisaties in het sociaal domein van Wassenaar. Hieronder leest u een aantal reacties van partners uit het sociaal domein op onze samenwerking:


"Of u nu als mantelzorger steun krijgt bij SMOW, als inwoner raad vraagt, als vrijwilliger raad geeft of als bevriende organisatie met SMOW samenwerkt, mijn ervaring is dat velen de SMOW enorm waarderen"
Lia de Ridder

Wethouder Onderwijs|Duurzaamheid|Burgerparticipatie|Cultuur|Zorg|Volkshuisvesting

"Samenwerking voor de komende jaren in een nieuw jasje. Wij zien er met vertrouwen naar uit!"
Jacqueline Zeevenhooven
Bestuurder Van Ommerenpark
Wilt alles lezen wat onze partners over onze samenwerking hebben gezegd? Klik dan hieronder en lees snel verder!
Lees verder

Nieuwe maatregelen lockdown

SMOW volgt de nieuwe lockdown-maatregelen op, daarom is ons kantoor tot 18 januari 2021 gesloten voor inloop. Ons werk gaat gewoon door, we zijn en blijven telefonisch bereikbaar. Fysieke afspraken doen we in principe niet, tenzij niet anders mogelijk. 

Neem bij echt dringende gevallen contact op  met de coördinator, en stem de mogelijkheden af.
  • Saskia van der Meer: Boodschappenservice
  • Carla van den Berg: Aanvullende mantelzorg, Samen schulden voorkomen, Thuisadministratie, Formulierenbrigade & Belastinginvulhulp
  • Claudia Oosterman: Welzijnsvisite (Vitaliteit & Veiligheid Ouderen)
  • Davy van Keppel: Open Eettafel

Bel of mail onze frontoffice 070 511 2226 (9.00 -14.00 uur) of info@smowassenaar.nl

Vrijwilligersbeleid in een modern jasje

Zonder jullie zou SMOW er niet zijn. Iedere dag zetten tientallen SMOW-vrijwilligers zich in om dorpsgenoten te ondersteunen bij activiteiten. Wij vinden het belangrijk om ons vrijwilligersbeleid opnieuw te formuleren met een visie die past bij deze tijd en zijn constant op zoek naar hoe we nieuwe vrijwilligers aan ons kunnen verbinden.  Onze vrijwilligers willen we graag blijven boeien en binden door ze goed te begeleiden en te waarderen. Dit door activiteiten te organiseren zoals een kennismakingsprogramma bij aanvang, een scholingsprogramma en leuke en interessante vrijwilligersbijeenkomsten. Daarnaast krijgt iedere vrijwilliger een overeenkomst en een reglement en zal het vrijwilligersbeleid te lezen zijn op onze website. Ook zullen we gaan werken met een z.g. VOG (een Verklaring Omtrent het Gedrag).

De Vrijwilligersnieuwsbrief is in lijn van dit nieuwe beleid. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en zou het leuk vinden om er feedback op te krijgen: tips, tops, ideeën ter inspiratie, misschien mis je nog iets?– alle feedback is welkom en kun je naar mij sturen: c.vandenberg@smowassenaar.nl
Ik hoor het graag!Carla van den Berg
Sociaal werker

Welzijnsvisites nu telefoongesprekken

Van signalerende huisbezoeken naar welzijnsvisites ‘Vitaliteit en Veiligheid’
Al vele jaren worden er in Wassenaar huisbezoeken uitgevoerd door ervaren vrijwilligers van SMOW, bekend als Signalerend Huisbezoek. Gewapend met een vragenlijst werd er met inwoners van 78 jaar en ouder gepraat over zaken zoals gezondheid, wonen, mobiliteit en sociale contacten. Met als doel dat ouderen langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en regie houden over hun eigen leven.
Door de komst van het nieuwe project Vitaliteit en Veiligheid voor ouderen, een initiatief van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO), zijn wij deze bezoeken gaan verbreden. Tijdens de huisbezoeken worden nu niet alleen vragen gesteld over het welzijn van de inwoner maar kijken we ook naar de veiligheid van de woning en richten we ons op valpreventie.

Aangepast: Welzijnsvisites zijn nu telefonische welzijnsgesprekken
Gezien de huidige maatregelen i.v.m. corona zijn fysieke huisbezoeken helaas niet mogelijk. Wat wel kan zijn telefonische gesprekken. In november zijn de eerste uitnodigingen door de gemeente naar een selectie van ouderen 78 + verzonden. Momenteel zijn 8 vrijwilligers actief om de inwoners te bellen die aangeven graag in gesprek te gaan.

De eerste reacties zijn zeer positief:  Inwoners geven aan blij te zijn met dit initiatief en dankbaar te zijn voor de aandacht. Ook is het misschien voor nu nog niet nodig het is prettig om alvast vooruit te kijken. In 2021 zetten we deze lijn door al hopen we wel dat het weer snel mogelijk wordt de mensen gewoon thuis te bezoeken.
Claudia Oosterman
Sociaal werker - Projectleider
We sluiten af met het allerbelangrijkste in deze periode: Hou vol, blijf gezond en let goed op jezelf en de mensen in je omgeving!
Team SMOW
Abdessamad, Almir, Ank, Carla, Claudia, David, Davy, Mieke & Saskia
Copyright © 2020 SMO Wassenaar, All rights reserved.

070-511 22 26

Wilt u wijzigen hoe u deze mail ontvangt?
U kunt uw voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 SMO Wassenaar, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp