Copy
View this email in your browser

Beste netwerkpartners van SMOW,

Voor jullie ligt weer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief waarin we jullie graag informeren over relevante ontwikkelingen, wetenswaardigheden en diverse thema's die voor jullie interessant kunnen zijn. Zoals de voortgang van onze armoederegisseur, nieuwe collega's en de belactie naar ondernemers in Wassenaar. Ook sturen we jullie (voor diegenen die hem mogelijk gemist hebben) nog een keer de link naar ons mooie jaarverslag!

Wij wensen jullie veel leesplezier en mochten jullie ergens op willen reageren dan horen we dat graag! 


Hartelijk groeten,

Team SMOW

Geldzaken en regelgeving 
Eén jaar armoederegie in Wassenaar 
1 april 2020 ben ik als armoederegisseur gestart in Wassenaar. Een periode waarin we geconfronteerd werden met het coronavirus en een periode waarin armoederegie nog harder nodig was dan we tevoren hadden bedacht. 
 
Van casusregie naar procesregie
De behoefte aan goede regie op dit onderwerp was groot. Vanuit verschillende partijen werd dit signaal gedeeld en was er niet alleen behoefte aan procesregie, maar ontbrak er ook op casusniveau goede regie. Het afgelopen jaar heb ik mij vooral op casusregie gericht, omdat daar de vraag het grootst was. Een goede zet blijkt nu, want juist daardoor werd duidelijk wat de knelpunten waren op procesniveau en kon ik op procesniveau daarmee aan de slag. 

 
Duidelijke stroomschema's, één ingang bij SMOW
Met verschillende partijen zijn er op diverse niveaus nieuwe afspraken gemaakt over de werkwijzen die wij willen toepassen in Wassenaar. Er zijn duidelijke stroomschema's gemaakt zodat zowel de professionals als de inwoners een helder beeld krijgen van de diensten met de daarbij horende organisaties. Hiermee willen wij inwoners nog efficiënter, sneller en beter van dienst zijn. Het probleem om van het kastje naar de muur gestuurd te worden tackelen we in een vroeg stadium door één duidelijke ingang te creëren bij SMOW waar de inwoner (of professional) zich kan melden. Een werkwijze die perfect aansluit bij de Nederlandse schuldhulproute waar Wassenaar sinds kort gebruik van maakt. Om de inwoner beter van dienst te zijn hebben we er in Wassenaar voor gekozen om nog meer in te zetten op maatwerk en innovatie.  
 
Vooruitblik
Het komende jaar zal ik de werkprocessen verder implementeren en zal ik mij richten op preventie. Het ontwerpen van duidelijk informatiemateriaal met de gemeentelijke en landelijke minimaregelingen zal daarin een eerste stap zijn. Ook het stress-sensitief werken wil ik het komend jaar goed op de kaart zetten d.m.v. workshops en voorlichting aan verschillende partijen die met de minima-doelgroepen te maken kunnen krijgen. 
 
Kortom, in het eerste jaar is er een stevige basis gelegd om het komend jaar goed op door te kunnen te pakken. 
 
Abdessamad Astitou - armoederegisseur

Belactie Ondernemers ToZo-1-regeling
 
Van 1 maart tot en met medio mei 2021 heeft SMOW zich in opdracht van de gemeente ingezet om alle Wassenaarse ondernemers te spreken die gebruik hebben gemaakt van de TOZO 1 en/of TOZO 2 regeling. Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers. Kernvragen tijdens het telefoongesprek waren: Hoe gaat het met u? Hoe gaat het nu met uw onderneming? Is er nog behoefte aan ondersteuning? Hieronder in het kort de uitkomsten van deze actie. 

Respons
In totaal hebben wij met 275 ondernemers een gesprek gevoerd. Slechts 5 ondernemers gaven aan niet open te staan voor een gesprek.  De reacties van de ondernemers op de belactie waren positief. Men gaf aan het te waarderen dat hier aandacht voor is en ervaart het als prettig om hun verhaal te kunnen delen.
 
Kort de belangrijkste resultaten 

  • 33% geeft aan hun bedrijf niet gezond te kunnen houden. 
  • Van tenminste 6 ondernemers is bekend dat ze gestopt zijn met hun onderneming.  
  • 42% geeft aan geen schulden te hebben gemaakt, 58% heeft zakelijke en/of privé-schulden gemaakt of heeft eigen spaargeld of vermogen dat bedoeld was voor pensioen gebruikt. 
  • 84% geeft aan stress te ervaren door de situatie; 16% daarvan geeft aan last te hebben van hoge stress (slapeloze nachten etc.). 

Verder heeft bijna 30% aangegeven teruggebeld te willen worden door de coördinator van het zelfstandigenloket om hun vragen/problemen verder te bespreken. 

Binnenkort ronden we de actie af en is het eindverslag gereed. Ondernemers kunnen nog steeds vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met het zelfstandigenloket van SMOW voor ondersteuning of een luisterend oor.

SMOW nieuws
Ik ben Irma Visser en ik ben sinds mei werkzaam bij SMOW als sociaal werker gericht op geldzaken.

Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit:
  • Het mede coördineren van de formulierenbrigade. Het spreekuur waar mensen terecht kunnen voor financiële vragen. 
  • Inwoners van Wassenaar ondersteunen met zorgen over geld, dit in het kader van Samen Schulden Voorkomen. Eventueel met inzet van een budgetmaatje.
  • Casussen overnemen van de armoederegisseur. Zodat de armoederegisseur zich bezig kan houden met het procesmatige gedeelte.
  • Regelmatig overleggen met netwerkpartners.
  • Mede cursussen/workshops organiseren.

Hiervoor heb ik gewerkt als bewindvoerder. In die jaren heb ik gezien wat financiële problemen met een mens kunnen doen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een functie waarbij ik naast de klant sta, me bezig kan houden met o.a. preventie van schulden en het kunnen werken aan een gezonde financiële situatie.
 
Het leuke van dit werk is dat er veel wordt samengewerkt met netwerkpartners en wij uiteindelijk allemaal het beste eruit willen halen voor de inwoners van Wassenaar.
 
Ik kijk er naar uit om de komende tijd veel netwerkpartners te ontmoeten, wellicht dat dit snel ‘’live’’ kan.
Mijn naam is Annette Gieszen, graag stel ik me aan jullie voor. 
 
Ik ben sinds 1 april gestart als procesregisseur psychosociale zorg voor 16 uur per week. Tot en met eind 2021 is het mijn opdracht om het psychosociale aanbod voor volwassen in het Sociaal Domein Wassenaar in kaart te brengen. Ook breng ik in kaart op welke gebieden nog psychosociale hulp ontwikkeld kan worden en waar er overlap zit in het aanbod. 
 
Eén van de belangrijkste dingen in mijn opdracht is daarnaast het bevorderen van de samenwerking binnen het Sociaal Domein, met de huisartsenzorg en andere zorginstanties. Waar ik mogelijkheden tot verbetering zie, ga ik met jullie in gesprek, geef ik advies en stel ik procesverbeteringen voor. 

Wellicht hebben we al kennis gemaakt of heb je van mij gehoord. Mochten we elkaar nog niet ontmoet hebben en je wilt meer informatie over mijn opdracht of persoonlijk kennismaken, dan ga ik graag met je in gesprek. 
 
In de volgende nieuwsbrief zal ik meer vertellen over wat ik tot nu toe in mijn opdracht gedaan heb.  
Je kunt me bereiken via email op a.gieszen@smowassenaar.nl of telefonisch op 070-2199694. 
Meedoen & Ontmoeten 
Walking Hockey- Kick off 29 juni

Vanaf 29 juni gaat hockeyvereniging HGC uit Wassenaar van start met Walking Hockey.  "Geweldig dat HCG van start gaat met dit initiatief waarnaast het met elkaar in beweging zijn ook het sociale aspect, elkaar ontmoeten wordt gestimuleerd".

Vanuit SMOW zijn wij actief betrokken bij de Kick-off om ons gezamenlijk in te zetten voor de vitaliteit van alle Wassenaarse inwoners. Vanuit onze rol ondersteunen we verenigingen om het aangepast sporten voor doelgroepen toegankelijk te maken, onder andere door goed te informeren en aanbod en doelgroepen aan elkaar te verbinden. Ons streven is met HGC als voorbeeld dit aanbod verder uit te breiden onder de Wassenaarse verenigingen. 

Meer informatie of aanmelden voor Walking Hockey : www.hgc.nl of mail naar info@hgc.nl
Jaarverslag 2020 -  SMOW
Met plezier presenteren wij u ons jaarverslag over het enerverende jaar 2020. In 2020 hebben we onze spin-in-het-web rol verder versterkt. We zijn trots op wat wij, medewerkers en vele vrijwilligers, hebben bereikt en hebben kunnen betekenen voor zoveel dorpsgenoten. ⁠

⁠Benieuwd naar het jaarverslag, klik hier om het volledige document te openen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SMO Wassenaar · van Heeckerenstraat 2 · Wassenaar, Zh 2241 AA · Netherlands