Copy

Vrijwilligers Nieuwsflits nr. 2

SMOW opent haar deuren!

Na anderhalve maand onze deuren te hebben moeten sluiten voor afspraken, begint SMOW weer met afspraken op locatie. We merken dat sommige zaken moeilijk over de telefoon , via beeldbellen of de mail te  bespreken zijn. En natuurlijk vinden we het belangrijk dat iedereen geholpen kan worden. Daarom is het Van Heeckerenhuis nu ook weer open voor bezoek. 

 

Dat doen we natuurlijk wel verstandig! We hebben een speciale ruimte ingericht waar we voldoende afstand kunnen houden, er is een plexiglas scherm geïnstalleerd en we volgen een helder protocol voor huisbezoeken & vrijwilligerswerk.  

We doen de gesprekken op afspraak. U kunt daarvoor bellen naar SMOW, 070-511 2226, of door een mail te sturen naar info@smowassenaar.nl .  

Maak een afspraak

Vrijwilligers bellen klanten tijdens corona voor een praatje en vragen naar wensen en behoeften 

“Wat leuk dat u aan me denkt en mij belt" 

Tijdens de corona-periode zijn we begonnen met het bellen van klanten die de afgelopen twee jaar contact met ons hebben gehad. Hierbij hebben we hulp gehad van een aantal vrijwilligers, hartstikke fijn! Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met de mensen gaat en wat mensen zeker nu in coronatijd nodig hebben. Naast de belangrijkste vraag “Hoe gaat het met u?” gingen de vragen over onderwerpen als: Hoe gaat het met de papierwinkel en de financiën? Zou u meer sociale contacten willen en heeft u hulp nodig bij het doen van de boodschappen? Ook hebben we gevraagd of de mensen prijs stellen op onze digitale nieuwsbrief zodat zij op de hoogte blijven van wat wij doen. Vanwege de vele positieve reacties blijven we ook de komende tijd actief contact zoeken met onze klanten, er is een duidelijke behoefte aan. Zo was er een mevrouw die tegen problemen aan loopt met het aanvragen van haar AOW uitkering en bij het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen (BSGR). We hebben haar telefonisch kunnen helpen met de informatie die zij zocht. Een andere mevrouw had een belastingaanslag gehad en wist niet waarom. Een van de belastinginvullers heeft dit uitgezocht en het haar uitgelegd. Dit stelde haar gerust. De aanslag klopte helaas.. 

Oproep: Als je het leuk vindt om aan de hand van een kort belscript inwoners die bij SMOW geregistreerd staan te bellen? Geef je dan svp op bij: Carla van den Berg 06 82942738. 

Wethouder Lia de Ridder die onder andere zorg en burgeparticipatie in haar portefeuille heeft, heeft ook een paar cliënten gebeld en leuke gesprekken gevoerd.  Zij was op 14 mei samen met de burgermeester bij SMOW op bezoek. De burgemeester heeft  samen met David, een van de mantelzorgconsulenten, meegedaan aan het eerste online mantelzorgcafé!

Jaarverslag 2019

Ook dit jaar zijn onze vrijwilligers weer actief geweest met het aanleveren van mooie verhalen en foto’s voor het jaarverslag. Met name Ronald Taal, Reinier Bongers, Roderik Potjer, Dory van Welsen Anita Storm en Anneke de Leur  – dank voor jullie bijdrage! We zijn best trots op ons jaarverslag en wat we allemaal betekenen voor de Wassenaarse samenleving!

Bent u benieuwd naar wat we in 2019 allemaal hebben gedaan?Bekijk dan het jaarverslag hieronder!

Bekijk het jaarverslag

Meedenkers gezocht!

SMOW vindt vrijwilligers een belangrijk en kostbaar onderdeel van haar organisatie. Met jullie inzet krijgen we ons werk beter gedaan en bereiken we meer mensen.   

Om vrijwilligers te binden en te boeien vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan voortdurende ontwikkeling en begeleiding van vrijwilligers. Dit doen we door afspraken en doelen vast te leggen in ons vrijwilligersbeleid. Zoals het optimaliseren van vrijwilligersovereenkomsten, wat kunnen vrijwilligers van SMOW verwachten; denk hierbij aan deskundigheidsbevordering, waardering, etc.  Daarmee hopen wij te bereiken dat de vrijwilligers het “naar hun zin” hebben en dat vooral “zo te houden”. 

Wij zijn van mening dat jullie input van groot belang is; hoe ervaren jullie het vrijwilligerswerk bij SMOW? Wat gaat er goed, wat kan beter, wat moeten we nooit meer doen en wat moeten we behouden? Ideeën zijn welkom! Graag gaan we met jullie in gesprek om met elkaar van gedachten te wisselen over input voor ons nieuwe vrijwilligersbeleid. 

Wil jij met ons meedenken? Meld je dan aan! 

Aanmelden voor de brainstorm

In ontwikkeling...

AutoMaatje is een nieuw project van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) wat zich richt op het vervoer van inwoners die minder mobiel zijn. Graag hadden we nog vóór de zomer het eerste ritje met een AutoMaatje willen maken! Maar helaas zijn wij door het coronavirus genoodzaakt maatregelen te nemen en zal het introductiemoment moeten worden uitgesteld.
 
Wij zijn ontzettend enthousiast over AutoMaatje  en willen u graag al wat meer vertellen over dit project, een initiatief van de ANWB en SMOW!
 
Een groot aantal inwoners van Wassenaar is afhankelijk van vervoer door derden omdat zij door hun leeftijd of gezondheid beperkter zijn geworden. Zelf met de auto rijden zit er niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is niet altijd mogelijk. Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen. Een prachtig initiatief van de ANWB dat al in veel gemeenten naar grote tevredenheid loopt.
 
Door ANWB AutoMaatje in Wassenaar toe te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoersnetwerk geeft dit mensen die minder mobiel zijn mogelijkheden om zich makkelijker te kunnen verplaatsen naar allerlei bestemmingen. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook eens lekker op de koffie bij een vriendin. Hiermee blijf je meedoen, mensen zien en maak je ook vaak nog een gezellig praatje met de chauffeur.
 
Vrijwilliger worden?
Iedereen met een rijbewijs kan vrijwilliger bij AutoMaatje worden. Het is een flexibele rol waarbij iemand zelf kan aangeven wanneer hij of zij beschikbaar is. Naast veel waardering ontvangt de vrijwilliger van de deelnemer een vergoeding van € 0,30 per km.  Heb je interesse om je in te zetten als vrijwilliger of wil je meer weten, meld je dan aan voor onze informatiebijeenkomst op 16 juli van 10.00 – 11.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het van Heeckerenhuis uiteraard zorgen we voor de juiste voorzorgsmaatregelen i.v.m. corona
 
Meer informatie of je aanmelden voor de vrijwilligersbijeenkomst? Neem dan contact op met Claudia Oosterman, c.oosterman@smowassenaar.nl of 070 – 511 22 26 (op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur)

Aanmelden voor de vrijwilligersbijeenkomst

Welzijn voor jong & oud

Welzijn is een breed begrip maar als het niet goed gaat met iemands welzijn, kan dat veel betekenen. Zeker in de coronatijd werd het voor veel mensen duidelijk wat ‘welzijn’ precies inhoudt en hoe belangrijk het is. Denk aan eenzaamheid door het niet kunnen ontvangen van bezoek, schulden door het wegvallen van inkomsten, zorgen door het thuiszijn van dementerenden en kinderen die extra aandacht nodig hebben, enzovoort. Bij al deze ‘zorg-om-welzijn’-vragen kan iedere Wassenaarder terecht bij de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW), een uiterste deskundige groep sociaal werkers met alle kennis, kunde én expertise in huis.
  
Maar liefst 250 vrijwilligers zijn door het team van SMOW in te schakelen op allerlei gebieden: financieel, mantelzorgondersteuning voor jongeren en ouderen, maaltijdbezorging, boodschappen, gezelschap, vervoer, wonen, nou ja eigenlijk alles wat met het welzijn van mensen te maken heeft: “Wij helpen de mensen op weg om weer zelfredzaam te worden. We hebben een geheimhoudingsplicht en onze vaste sociaal werkers wonen niet in Wassenaar, de drempel om binnen te komen is daarom heel laag. Mensen mogen hier overigens ook letterlijk binnenlopen met hun vraag.”
‘Hier’ is in de rechtervleugel van het Van Heeckerenhuis. In diverse ruimtes zijn de negen vaste medewerkers aanwezig en houden een aantal ook spreekuren, zijn ze telefonisch bereikbaar en tegenwoordig ook erg kundig met de digitale mogelijkheden.
Ze worden ingeschakeld door derden, zoals de huisarts, maar de meeste mensen melden zichzelf aan. “Jong of wat ouder, uit noord, centrum of zuid, het maakt voor ons allemaal niets uit. Wij helpen werkelijk iedereen met alle middelen die we hebben. Dat is ons beroep, dat doen wij heel graag. Maar wij snappen ook dat mensen er veel moed voor nodig hebben om zichzelf bij ons te melden,” vertelt Mieke Ruigrok, directeur SMOW, “het mooiste scenario is als we preventief kunnen helpen, bijvoorbeeld met onze formulierenbrigade of het ordenen van de administratie, zodat mensen niet achteraf in de schulden komen. Maar als ze al wel moeilijkheden hebben, kunnen wij ook heel veel voor ze betekenen. En voor al onze diensten geldt dat ze kosteloos zijn voor de inwoners van Wassenaar.”
Een breed kennismakingsgesprek is de eerste stap naar een oplossing van een vraagstuk. “Soms zijn er maar een paar gesprekken nodig om iemand echt te kunnen helpen. Vaak maken we een match met een van onze vrijwilligers, maar ook hebben wij een extreem groot netwerk waar wij contact mee op kunnen nemen. Helaas weten nog niet alle Wassenaarders ons te vinden,” vertelt Claudia Oosterman, sociaal werker die tevens de PR voor haar rekening neemt. “Daarom gaan we in de komende tijd onze vaste medewerkers – David Keus, Abdessamad Astitou, Ank Stout, Carla van den Berg, Claudia Oosterman, Davy van Keppel en Saskia van der Meer, via een rubriek in de krant aan u voorstellen. Met foto en verhaal over wat zij voor u kunnen betekenen!” Houd deze krant dus in de gaten!

Door: Iris Oostlander
Foto: René de Wit

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 SMO Wassenaar, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp