Copy

Hele fijne feestdagen namens SMOW!

Beste netwerkpartner, 
 

In deze speciale nieuwsbrief blikken we terug op een bijzonder jaar maar kijken we ook vooruit. De coronacrisis raakt ons allemaal en legt de kwetsbaarheid van de samenleving bloot. Eens te meer maakt corona duidelijk hoe belangrijk een goed functionerend sociaal domein is en hoe essentieel goede samenwerking daarbij is. Want er zijn ook in Wassenaar meer mensen die onze inzet en hulp nodig hebben, die met financiële onzekerheid en schulden kampen, die (nog) eenzamer zijn of die als mantelzorger teveel op hun bordje hebben gekregen. SMOW heeft zich juist voor hen, samen met heel veel vrijwilligers en partners, sterk gemaakt. 


 

We hebben meteen vanaf het begin van corona onze dienstverlening in een aangepaste vorm voortgezet: we zijn veel gaan bellen met onze klanten, met mensen waar zorgen over zijn, en zijn met videobellen en online-bijeenkomsten gestart (o.a. het online mantelzorgcafé en online-koffie-drinken). We hebben ontdekt dat digitale communicatie goed werkt en dit zetten we zeker door! En ook blijven we inwoners coronaproof ontmoeten en hen helpen als het soms even te zwaar wordt. Bij voorbeeld met wandelgesprekken of met een gesprek bij ons op kantoor, op afspraak en met alle RIVM-voorzorgsmaatregelen van dien. Met creativiteit en improvisatievermogen is veel mogelijk. 

En wat zijn we blij met de ruim 160 vrijwilligers die zich onbezoldigd en met hart en ziel inzetten voor de medemens in Wassenaar. Tijdens corona is dit aantal verder toegenomen en zetten steeds meer mensen zich graag in voor een ander. Zelfs meer dan er vraag is! We hebben veel matches gemaakt die van grote waarde zijn voor beide partijen. 

Die verbindingen maken we ook veelvuldig met onze samenwerkingspartners. Want in onze sector gaat het echt om SAMEN dingen voor elkaar krijgen. Samen zetten we de schouders eronder en helpen we heel veel mensen verder. In deze kerstspecial komen een aantal van onze samenwerkingspartners aan het woord. Aan hen heb ik gevraagd om terug- en vooruit te blikken op onze samenwerking. We zijn verheugd te merken dat de samenwerking op vele fronten goed loopt en we elkaar weten te versterken. Maar we staan ook open voor feedback en horen graag wanneer het beter kan.  

Voor 2021 gaan we verder inzetten op versteviging van het netwerk, intensivering van samenwerking en op beter werkende integrale aanpakken. Want daar is nog best winst te behalen!  

In 2020 is daar een basis voor gelegd en hebben we als SMOW ook ons eigen fundament versterkt. Deze ontwikkeling zetten we graag door de komende jaren. Samen kunnen we echt hét verschil maken. Samen met u allemaal!  

 

Hartelijke groet, mede namens het team van SMOW, 

Mieke Ruigrok
Directeur-bestuurder

Onze partners over samenwerking

Ook in 2020 hebben we de samenwerking opgezocht met veel organisaties in het sociaal domein van Wassenaar. Hieronder leest u een aantal reacties van partners uit het sociaal domein op onze samenwerking:

"Of u nu als mantelzorger steun krijgt bij SMOW, als inwoner raad vraagt, als vrijwilliger raad geeft of als bevriende organisatie met SMOW samenwerkt, mijn ervaring is dat velen de SMOW enorm waarderen"
Lia de Ridder

Wethouder Onderwijs|Duurzaamheid|Burgerparticipatie|Cultuur|Zorg|Volkshuisvesting
"Hoe meer we de handen ineen slaan, hoe beter we de inwoners van Wassenaar kunnen ondersteunen."
Bianca van Born - de Groot
Regiodirecteur Kwadraad"Met energie kijken we naar het nieuwe jaar en hoe we de weg die we in 2020 in de samenwerking zijn ingeslagen in 2021 een mooi vervolg kunnen geven"
Hester Branderhorst
Bestuurder SWZ"De deur van de SMOW'ers stond altijd open als ik ouders doorverwees voor eenmalige ondersteuning of structurele hulp"
Ingrid Römer-van Lith
Bestuurslid De Stille Kracht van Wassenaar"Samenwerking voor de komende jaren in een nieuw jasje. Wij zien er met vertrouwen naar uit!"
Jacqueline Zeevenhooven
Bestuurder Van Ommerenpark
"De werkgroep hoopt samen met de SMOW ook in 2021 op deze terreinen veel te kunnen doen voor ouderen in Wassenaar!"
Wil S. Schelhaas-van Nes
Voorzitter van de werkgroep Wonen ,Welzijn, Zorg van de Federatie van Wassenaarse Ouderenbonden

"Door wederzijds enthousiasme en nieuwe mogelijkheden te vinden in contact, is de relatie tussen Florence, SMOW, SWZ en Van Ommerenpark in ’20 verstevigd, vertrouwd en regelmatig, waardoor we nu goede stappen zetten richting een ‘dementievriendelijk Wassenaar"
Frank Hillenaar
Casemanager Dementie Florence
Wilt alles lezen wat onze partners over onze samenwerking hebben gezegd? Klik dan hieronder en lees snel verder!
Lees verder

Welzijnsvisites 'Vitaliteit & Veiligheid'

Van signalerende huisbezoeken naar welzijnsvisites ‘Vitaliteit en Veiligheid’
Al vele jaren worden er in Wassenaar huisbezoeken uitgevoerd door ervaren vrijwilligers van SMOW, bekend als Signalerend Huisbezoek. Gewapend met een vragenlijst werd er met inwoners van 78 jaar en ouder gepraat over zaken zoals gezondheid, wonen, mobiliteit en sociale contacten. Met als doel dat ouderen langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en regie houden over hun eigen leven.
Door de komst van het nieuwe project Vitaliteit en Veiligheid voor ouderen, een initiatief van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO), zijn wij deze bezoeken gaan verbreden. Tijdens de huisbezoeken worden nu niet alleen vragen gesteld over het welzijn van de inwoner maar kijken we ook naar de veiligheid van de woning en richten we ons op valpreventie.
Aangepast: Welzijnsvisites zijn nu telefonische welzijnsgesprekken
Gezien de huidige maatregelen i.v.m. corona zijn fysieke huisbezoeken helaas niet mogelijk. Wat wel kan zijn telefonische gesprekken. In november zijn de eerste uitnodigingen door de gemeente naar een selectie van ouderen 78 + verzonden. Momenteel zijn 8 vrijwilligers actief om de inwoners te bellen die aangeven graag in gesprek te gaan.
De eerste reacties zijn zeer positief:  Inwoners geven aan blij te zijn met dit initiatief en dankbaar te zijn voor de aandacht. Ook is het misschien voor nu nog niet nodig het is prettig om alvast vooruit te kijken. In 2021 zetten we deze lijn door al hopen we wel dat het weer snel mogelijk wordt de mensen gewoon thuis te bezoeken.
 


Claudia Oosterman
Sociaal Werker - Projectleider

Smaragd: mantelzorg voor jongvolwassenen

Ook mantelzorg is door het coronavirus niet gespaard. Veel mantelzorgers zagen hun zorg ingrijpend veranderen dit jaar: Scholen gingen dicht, zorg werd ingeperkt en dagbesteding ging niet door. Onder andere voor jongvolwassen mantelzorgers was dit soms een heel moeilijke tijd, waarin naast werk ook de zorg voor kinderen of partner er nog bovenop kwam.
Voor SMOW betekende dit dat we geen bijeenkomsten meer konden organiseren, en dus moesten improviseren. En dat hebben we gedaan! Met Smaragd, onze lotgenotengroep voor jongvolwassen mantelzorgers, hebben we dit jaar weer veel mooie momenten mogen beleven, ondanks de moeilijke situaties die het virus met zich meebracht. Van online bijeenkomsten over 'veilig blijven in coronatijd' tot aan op 1,5 meter picknicken in de zomer, van een verjaardag op een terras (toen de horeca nog open was) tot een online pubquiz met thuisbezorgde maaltijd, ondanks het coronavirus hebben we mooie tijden met elkaar beleefd en lief en leed mogen delen. We kijken uit naar een jaar waarin we online of in het echt, weer bij elkaar mogen komen!


David Keus
Sociaal werker - Mantelzorgondersteuning
We sluiten af met het allerbelangrijkste in deze periode: Hou vol, blijf gezond en let goed op jezelf en de mensen in je omgeving!


Team SMOW
Abdessamad, Almir, Ank, Carla, Claudia, David, Davy, Mieke & Saskia
Copyright © 2020 SMO Wassenaar, All rights reserved.

070-511 22 26

Wilt u wijzigen hoe u deze mail ontvangt?
U kunt uw voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 SMO Wassenaar, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp