Copy
Έκδοση 2η                                               Μάιος 2016
Εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Το νέο ΠΕΠ 2014-2020 χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη στόχευση και εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων στρατηγικών εθνικής και περιφερειακής προσέγγισης:
  • ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
  • αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης.
  • προστασία περιβάλλοντος στο πλαίσιο των περιφερειακών Στρατηγικών διαχείρισης απορριμμάτων και Σχεδίων Λεκανών Απορροής.
  • ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές της νησιωτικής υπαίθρου.
Ήδη με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες 19 προσκλήσεις με έμφαση τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, και την εναρμόνιση της οικογενειακής ζωής. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης των προσκλήσεων ανήλθε στα 27.234.573,28 Ευρώ και εντάχθηκαν ήδη 12 έργα με  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4.969.252,28.
Ενημερωτική Ημερίδα για τη Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνέχεια των ενημερωτικών συναντήσεων με δυνητικούς δικαιούχους σε σχέση με την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 και με γνώμονα την προετοιμασία για την υποβολή σχετικών προτάσεων, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στις 11 Απριλίου 2016 από 09:00 έως 16:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Κουντουριώτη 1, στη Μυτιλήνη σχετικά με τη διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο. Στην ημερίδα θα συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εδρεύουν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας μέσω του ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης που είναι κατά τόπους εγκατεστημένο. 
Οι εισηγήσεις έγιναν από στελέχη της ΕΥΘΥ και της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ.

Στη συγκεκριμένη ημερίδα αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο και ειδικότερα σε εκείνα που αφορούν σε δικαιούχους της Περιφέρειας που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (αδύναμοι δικαιούχοι).
Open EU Project days
Την 8η Απριλίου 2016 και ώρα 11 και 30 διοργανώθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση της ΕΥΔ ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» στο πλαίσιο της καμπάνιας Europe in my region “Open EU Project days”, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Χίου. Η επίσκεψη στο εν λόγω σχολείο έγινε με κριτήριο ότι έχει τύχει χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013" και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των έργων που συντελέστηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους μαθητές της 3ης τάξης του σχολείου, ενός άκρως δυναμικού κοινού με πολλά ενδιαφέροντα και ανησυχίες ως αυριανοί πολίτες της Ευρώπης.
 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή μιας ολιγόλεπτης παρουσίασης των σημαντικότερων έργων που έγιναν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στη συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση από όλους τους παρευρισκομένους με έντονο ενδιαφέρον  από τους μαθητές που εξέφρασαν τόσο τις προτάσεις τους όσο και τις αγωνίες τους.
 
Το πέρας της εκδήλωσης βρήκε τους μαθητές ενθουσιασμένους, με έκδηλο το ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα του ΕΣΠΑ και πως τα υλοποιηθέντα έργα αλλάζουν τον τόπο τους και αποτέλεσε σαφή ένδειξη για την αναγκαιότητα αντιστοίχων εκδηλώσεων και σε άλλα σχολείο της Περιφέρειας.
                                            
www.pepba.gr
vorioaigaio@mou.gr


Εξαιρεθείτε από την λίστα 
unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου · Κουντουριώτη 1 · Μυτιλήνη, Βόρειο Αιγαίο 81100 · Greece

Email Marketing Powered by MailChimp