Copy
november 2015, editie 16                                                                                                          www.waridihome.com

Nieuwsbrief Stichting WaridiHome

In deze nieuwsbrief :
  1. Licht in het donker dankzij WakaWaka
  2. Bouw Chitsukwa school begonnen
  3. Update over Chiromo Primary school
  4. Scholarship programma
 


Wist u dat?

-Wij op vrijdag 18 (18.00-21.00 uur) en zaterdag 19 december (10.30-16.00 uur) van de partij zijn op Kerst Creatief in het Warnshuus in Warnsveld? We presenteren daar ondermeer onze wereldengelen en de eerste reacties op de creaties zijn veelbelovend. We moeten dus hard aan de slag. Ook verkopen we weer de vogelhuisjes waarmee WaridiHome al eerder met succes aan de weg timmerde. Roosmarijn bracht uit Kenia weer een nieuwe zending rechtstreeks uit handen van Pengo die de kokosnoten met creatieve handen een bijzondere bestemming gaf.
- Dat de actie van Kiwanis Zutphen die een spetterend dansfeest voor ons op touw zette, uiteindelijk 2.500 euro heeft opgebracht? Een hartverwarmend initiatief, waarvoor we de mannen zeer dankbaar zijn!

 

 


Scholarship programma

Als deze nieuwsbrief de lucht in gaat zijn de leerlingen van groep 8 in Kenia bezig met hun examen. Net als in ons land betekent dat ook voor hen een spannende tijd. Er hangt namelijk veel af van deze examens. Scoren ze genoeg punten om te starten met de middelbare school, scoren ze hoog genoeg om uitgekozen te worden voor een scholarship??? Ook binnen het HomeCare programma van KidsCare doet een aantal kinderen examen. En hun hoop is gericht op deelname aan het WaridiHome scholarship programma. Wij wensen de kinderen veel succes want wij gunnen hen van harte een vervolgopleiding op de middelbare school. Daarbij hebben wij wel extra hulp nodig. Voor 30 euro in de maand zorgen wij ervoor dat een leerling naar de middelbare school kan. Wordt u donateur of wilt u anderszins een bijdrage leveren? Onderstaande leerlingen zijn u dankbaar!

Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* *|Stichting WaridiHome|*,
All rights reserved.


Ons mailadres is: 
info@waridihome.com

Ons postadres is:
Stichting WaridiHome
Brugstraat 11
7201 JJ Zutphen
0628257863

Bank NL39INGB0005400278
ten name van Stichting WaridiHome  
KvK 54034876

www.waridihome.com

Bliksembezoek 2 aan Kenia
Van de voorzitter

Je zit achter je laptop voor de volgende nieuwsbrief, peinst over de nieuwe titel en dan dient die zich onmiddellijk aan. De vorige titel was namelijk 'bliksembezoek aan Kenia', waar Roosmarijn verslag deed van haar bezoek in mei. Nou, dat maakt een en ander makkelijk, we plakken een '2' achter het woord 'bliksembezoek'  en de lading is gedekt. Weliswaar zijn het nu ruim twee weken geweest, maar wederom komt al het nieuws weer vers van Keniaanse grond. Het woord bliksem is nog steeds op zijn plaats als je twee weken keihard werkt met maar één dag vrij. Veel bliksem ook al bij de start vanaf Schiphol zoals u wellicht mee heeft gekregen via o.a. Facebook. Je moet je zoveelste vertrek natuurlijk niet saai gaan maken. Gelukkig bracht een noodpaspoort redding. Vergezeld door onder andere Pierre Spierings van het 100x honderd project en Gerard en Lisette van KidsCare Kenia zijn er dus weer flinke stappen gezet. Reist u weer even mee?

Bouw Chitsukwa school begonnen 

Donderdag 15 oktober was het weer zo ver, ik mocht opnieuw vertrekken naar Kenia. Samen met Pierre van de actie 100xhonderd, natuurlijk Gerard en Lisette en ditmaal ook een stel vrienden hadden we een druk programma. Het was enorm fijn om terug te zijn, collega’s en vrienden weer te ontmoeten, maar er moest ook hard gewerkt worden. Drie social workers hadden KidsCare verlaten en moesten vervangen worden, het programma van de social workers moest hierdoor aangepast worden, er moest geëvalueerd worden en gepland voor het nieuwe jaar. Maar dankzij de actie van Pierre was er ook tijd voor een feestje op Chitsukwa Primay School. Pierre mocht daar de eerste steen leggen.

     

Chiromo Primary School

Natuurlijk heb ik ook een bezoek gebracht aan de basisschool in Chiromo. Leuk om te zien dat het laatst gebouwde lokaal  nu in gebruik is door groep 5. Er was meer goed nieuws, de overheid heeft er namelijk voor gezorgd dat de school voorzien is van zonne-energie. Dit vooruitlopend op het plan van de regering om alle kinderen op de basisschool een laptop te geven voor hun schoolwerk.  
Ook was de school bezocht door het CDF, dat is een fonds van de lokale overheid voor ontwikkeling van het land. Zij hebben de school nog twee klaslokalen beloofd, dus hopelijk krijgt de school snel uitbreiding...
De Chief van het gebied heeft zich inmiddels ook bemoeid met Chiromo. Er zijn namelijk nog heel veel kinderen die niet naar school gaan.  Ouders zijn door de Chief opnieuw geïnformeerd over het belang van onderwijs. Nu maar hopen dat dat effect heeft en meer ouders kun kinderen naar school laten gaan. Dat is goed voor de kinderen maar ook voor de school. Hoe meer kinderen er naar school gaan, hoe meer inkomsten de school heeft. Deze zijn hard nodig om de leraren te betalen.  
Afgelopen jaar heb ik samen met de ouders geiten gekocht voor de school. Achterliggende gedachte is de school langzamerhand zelfstandig te maken. Vorige maand hebben leraren en ouders een training gevolgd, bedoeld hen inzicht te geven in de verzorging van de geiten. Helaas hebben de eerste twee nakomelingen het niet overleefd. Laten we het houden op startproblemen, we blijven optimistisch. Ik heb de school beloofd dat WaridiHome volgend jaar nog bijdraagt aan de salarissen van twee leraren, maar dat de school vanaf 2017 echt op eigen kracht zelfstandig verder moet.

Licht in het donker

Medio 2013 zijn we begonnen met de verkoop van WakaWaka lampen. Iedereen die bij ons zo'n lamp koopt betaalt niet alleen voor zijn/haar lamp maar draagt ook bij aan ons WakaWakaproject. De doelstelling is alle gezinnen uit het Home Care project van KidsCare en WaridiHome zo'n lamp te kunnen aanbieden. We hebben lampen verkocht via diverse markten en ons eigen netwerk. Ook kregen we financiële steun van de gemeente Zutphen. Een en ander betekent dat we nu alle gezinnen en lamp kunnen leveren. Voor mij was het heel bijzonder om tijdens mijn verblijf in Kenia de eerste WakaWakalampen uit te kunnen delen. Dat gebeurde in Chiromo. Alle in aanmerking komende gezinnen moeten zich houden aan een contract. Dat hebben we opgesteld om te voorkomen dat ze de lamp niet gaan verkopen. Dat zouden ze kunnen overwegen om geld voor eten te vergaren. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat drukken we de gezinnen ook op het hart.
Tijdens het afgeven van de lampen kreeg ik veel enthousiaste reacties van de gezinnen. Twee grootvaders gaven ook duidelijk aan dat ze zich absoluut niet kunnen voorstellen dat ze de lamp zouden verkopen.  De lamp zorgt er namelijk voor dat ze geen geld hoeven te besteden aan parafine, dus deze mannen zijn blij. Het ondertekenen van de contracten gebeurt op een bijzondere manier. De meeste gezinnen kunnen namelijk niet schrijven, dus het plaatsen van een handtekening is niet aan de orde. Het tekenen gebeurt voor ons op een ouderwetse manier, door middel van het plaatsen van een duimafdruk.