Copy
Indien deze e-mail niet goed toont, bekijk dan de online versie.

FEBRUARI 2019  |  NUMMER 1

IN DIT NUMMER:

Werkdrukwijzer hbo
(Mede)zeggenschap over werkdruk
In gesprek over het organisatieklimaat
Leerplatform HRD-deskundigen
Doceren in het hoger beroepsonderwijs blijft een vak apart
Websitestatistieken 2018 Werkenbijhogescholen.nl
Themabijeenkomst: Werven van talenten
Overige bijeenkomsten

Werkdrukwijzer hbo

Hogescholen nemen al veel gerichte maatregelen om werkdruk te verlagen. Dat leidt echter niet altijd tot vermindering van werkdruk in de volle breedte, mede omdat de oorzaken van werkdruk divers zijn en op verschillende niveaus zichtbaar worden. Deze Werkdrukwijzer hbo biedt hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk.

Lees meer

(Mede)zeggenschap over werkdruk

In de cao-hbo 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen vóór 19 april 2019 beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Om de MR van hogescholen te ondersteunen bij de invulling van deze afspraak, heeft Zestor een stimuleringsregeling ontwikkeld.

Lees meer

In gesprek over het organisatieklimaat

Verbetering van het organisatieklimaat is een belangrijk aangrijpingspunt om gezonder, veiliger en met meer plezier te werken. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Babette Bronkhorst. Vanuit de Stichting IZZ heeft zij de aanpak ‘organisatieklimaat’ voor de zorgsector ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd. Zestor liet deze aanpak aanpassen voor het hbo en introduceert met de handreiking 'In gesprek over het organisatieklimaat' deze dialoogaanpak nu bij hogescholen.

Lees meer

Leerplatform HRD-deskundigen 

Op 5 februari 2019 vond in Utrecht de aftrap plaats van een leerplatform voor HRD-deskundigen van hogescholen. Het Leerplatform vloeit voort uit de succesvolle reeks masterclasses HR(D), die Zestor het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Doel van het Leerplatform is om met elkaar onderwerpen en vraagstukken uit de HRD praktijk uit te diepen. Daarbij staan vernieuwingen in het vakgebied en de ontwikkelingen en veranderingen op de hogescholen centraal.

Lees meer

Doceren in het hoger beroepsonderwijs blijft een vak apart

Sinds 2003 ondersteunt Zestor een Community of Practice (CoP) met medewerkers van hogescholen, die beleidsmatig werken aan basis- en seniorkwalificaties voor docenten. In het magazine TH&MA (nummer 5 van 2018) verscheen een artikel hierover met als titel 'Doceren in het hoger beroepsonderwijs blijft een vak apart'.

Download het artikel

Werkenbijhogescholen.nl is hét landelijk arbeidsmarktportaal van hogescholen. Inmiddels gebruiken alle hogescholen Werkenbijhogescholen.nl als wervingstool. In 2018 hebben hogescholen gezamenlijk 2.901 vacatures op werkenbijhogescholen.nl geplaatst. Het arbeidsmarktportaal is in totaal 607.018 keer bezocht en ruim 18.000 personen ontvangen een vacature-alert. Benieuwd naar meer statistieken?

Naar het magazine

Themabijeenkomst: Werven van talenten

Dinsdag 2 april 2019  
09.45 uur - 16.05 uur in Utrecht

De vraag naar talent is de afgelopen jaren sterk toegenomen, maar de arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper. Daarnaast is de manier van werving en de inzet van recruitment in een rap tempo aan het veranderen. Wat betekent dit voor hogescholen voor nu en in de toekomst? Tijdens deze bijeenkomst krijg je zicht op de veranderende arbeidsmarkt en wat dit betekent voor het nieuwe werven. 

Lees meer

OVERIGE BIJEENKOMSTEN


(Mede)zeggenschap over de flexibele schil

13.00 - 17.00 uur in Utrecht

 


Werkdrukconferentie voor docenten
(in samenwerking met AOb en Hogeschool Utrecht)


14.00-18.00 uur bij Hogeschool Utrecht
 


(Mede)zeggenschap over de begroting


middagdeel in UtrechtKennisnetwerk Gezondheidsbeleid

 

Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo:
Copyright © Zestor - Alle rechten voorbehouden.

Wil je geen berichten meer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.