Copy
Heeft u problemen met de weergave van deze nieuwsbrief? Bekijk hem in uw browser.
     
Logo

Nieuwsbrief februari 2016

Beste lezer,                                                                     Nieuwsbrief delen: 

Deze maand in de nieuwsbrief van GEBA Trans: de risico’s van de toenemende grenscontroles in Europa, de komende weegverplichting voor zeecontainers en Duitse lof voor Nederland. Verder maakt u kennis met onze medewerker Arie Hendrikx.
 
Veel leesplezier,


Fred Spijksma
managing director
 

Nieuws uit de transportwereld

Weegverplichting zeecontainers
Met ingang van 1 juli dit jaar geldt voor zeecontainers een internationale weegverplichting. Containers met verkeerd opgegeven gewicht worden dan niet meer geladen.

Rederijen en terminals ondervinden bij het verladen van containers veel problemen door afwijkende gewichten en kunnen mede hierdoor de veiligheid bij belading niet garanderen. De weegverplichting is opgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een betere gewichtsverdeling en stabiliteit van schepen. De verantwoordelijkheid voor het opgeven van het geverifieerde brutogewicht van de containers ligt bij de verladers. Klopt het gewicht niet, dan gaat de container niet mee en moet hij langer op de kade blijven staan, met als gevolg tijdverlies en extra kosten, die op de verlader verhaald zullen worden.

Overigens hebben landen op grond van internationale verdragsregels de mogelijkheid om de weegverplichting maximaal een jaar op te schorten. Rusland zou dit overwegen. Nederland overweegt vooralsnog geen uitstel. In Amerika zegt de US Coastguard niet streng te zullen handhaven, maar het is zeer de vraag of verladers daarop moeten gokken. Een en ander komt de duidelijkheid niet ten goede.

EVO belegt in maart en april enkele voorlichtingsbijeenkomsten over de weegverplichting. Kijk hiervoor op www.evo.nl.

Duitsers lovend over Nederland als logistieke locatie
Volgens het toonaangevende Duitse weekblad VerkehrsRundschau is Nederland is de meest aantrekkelijke logistieke locatie in de top handelspartners van Duitsland. Duitse verladers roemen onder meer de kwaliteit en beschikbaarheid van onze logistieke dienstverleners. Dit blijkt uit een onderzoek onder 400 logistieke beslissers van Duitse industriële en commerciële bedrijven. Met 748 punten van de 1000 is Nederland nummer een. Oostenrijk (705 punten) en België (684 punten) volgen op plaats twee en drie.

Ook uit onderzoek van Eyefortransport en Prologis komt Nederland naar voren als Europe’s Most Desirable Logistics Locations, met in Nederland Venlo aan de top.

Schade door grenscontroles
De vluchtelingenstroom naar Europa heeft grote gevolgen voor het vrije handelsverkeer en dus ook voor de logistiek. Verschillende Balkanlanden hebben vaste grenscontroles ingesteld. België gaat strenger controleren aan de grens tussen Frankrijk en West-Vlaanderen en de politiebewaking in de haven van Zeebrugge wordt opgevoerd. Ook Nederland voert verscherpte controles uit tegen mensensmokkel. Eerder deze maand leidde zo’n controle aan de Belgische grens tot flinke files op de A67.

Over de omvang van de economische schade dit veroorzaakt, lopen de schattingen uiteen. Een Franse overheidsdenktank stelt totale sluiting van de Europese binnengrenzen gelijk met drie procent importheffing en een economische krimp daardoor van 0,8 procent. Dat is 100 miljard euro schade voor handel en toerisme.
TLN berekent de schade op 630 miljoen euro voor de logistiek. Zo zijn extra wachttijden aan de grens duur, omdat ze niet als rusttijd gelden. Als de grenzen tussen  Nederland, België, Duitsland en Frankrijk open blijven, is de strop veel minder. Dit betreft zo’n 90 procent van het Nederlandse vrachtvervoer.

Volgens de Duitse Bertelsmann Stiftung kan de schade oplopen tot 1,4 biljoen tussen 2016 en 2025. Grenscontroles zouden leiden tot hogere kosten en hogere consumentenprijzen, wat weer druk zou uitoefenen op de economische groei. En daarmee op de logistiek.

Rijverboden

Er geldt een rijverbod op zon- en feestdagen in o.a. de volgende landen:
Duitsland (DE), Frankrijk (FR), Hongarije (HU), Italië (IT), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Roemenië  (RO), Slovenië (SI), Slowakijke (SK), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), Zwitserland (CH).

 
Datum Feestdag / Rijverbod Betreft
 25-03-2016  Goede vrijdag  Allen
 27-03-2016  1e Paasdag  Allen
 28-03-2016  2e Paasdag  Allen

Voor een compleet overzicht van de feestdagen en rijverboden, afkomstig van TLN,  in de maand maart klik hier. Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact met ons opnemen

Wij van GEBA Trans: Arie Hendrickx

U kent ons bij naam van de mail of van de telefoon. Of u hebt ons opgezocht op onze site. Hoog tijd om dat allemaal wat meer kleur te geven. In deze nieuwsbrief: Arie Hendrickx (50).
 
Arie is een echte verenigingsman: ‘Toen we trouwden hielden de jongens van mijn voetbalclub een voordracht. Daarbij had elk van hen het shirt aan van een van de verenigingen waarvan ik lid ben. Ze konden er bijna een heel elftal mee samenstellen. De voetbalclub, de fietsclub, ik heb zelfs nog trompet gespeeld bij de Venlose harmonie en dan natuurlijk ook nog wat joekskapellen.’ Een joekskapel, voor de niet-Limburgse lezer, is een klein clubje muzikanten dat vooral met carnaval de straat op gaat. Het plezier (joeks in het Venloos) is daarbij minstens zo belangrijk als de muziek en van een valse noot hier of daar ligt niemand wakker.

Lees hier meer

Contact

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
 
Twitter Facebook Linkedin RSS

Uitschrijven · Inschrijving bijwerken