Copy
Senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.
VärmekNytt, nummer 8
Hej!
Välkomna till Värmeks nyhetsbrev. Här kan ni läsa om Värmeks senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser. 

Hälsningar,
Värmek

Välkomna önskar personalen på Värmek!
Hållbarhet bygger bättre affärer
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar. Syftet är att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbar teknik och hållbara tjänster. Läs mer här.

 
Peter Dahl
INNOVATIV FRAMTID
Visst är du innovativ! Jag tror att det är så enkelt att alla människor är riggade att vara innovativa för att överleva. Det låter dramatiskt men är okomplicerat sant och gäller alla. Samtidigt är vi ofta ovilliga att ta (för) stora risker. Spänning mellan dessa två lägen ger ofta många intressanta situationer. Kampen mellan dessa sidor är uråldrig och kommer sannolikt att vara till tids ände. Gammalt möter nytt och nytt möter motstånd. Den eviga frågan är – hur ska vi veta vad som är det bästa för framtiden?
Läs hela artikeln här! 
ÅRSSTÄMMA 1 DECEMBER
Värmek har nu flyttat sin årsstämma från januari till den 1 december 2016. Vi kommer att vara i Stockholm på Clarion Sign och jag hoppas att ni kan komma då eftersom så mycket har hänt och kommer att hända i Värmek. Boka dagen redan idag!
Som vanligt träffar du Värmeks duktiga personal och kollegor i branschen, välkommen!
 Anmälan kommer inom kort att finnas på hemsidan.


 
 
NYTT RAMAVTAL 
Värmek har under våren och sommaren gjort en upphandling av teknikkonsulter för alla medlemmar. Från 1 juli finns ett ramavtal med nio konsultföretag inom teknik och miljö.
Ramavtalet är på två år med möjlighet till förlängning 1+1 år. Ramvtalet, priser och andra uppgifter finns under medlemsinloggningen på Värmeks hemsida.
Vid beställning av konsultuppdrag så kontakta företagets kontaktperson och hänvisa till Värmeks ramavtal. Frågor om ramavtalet eller övriga frågor kontakta Christer Sjödell.


Här kan du se avtalsleverantörerna.
ÖKAT INTRESSE FÖR MEDLEMSKAP I VÄRMEK
Värmek har idag cirka 150 st verksamma medlemmar som i olika omfattning avropar från de befintliga ramavtalen. Värmeks strävan är att bredda verksamheten och utöka avtalsportföljen med nya upphandlingar och ramavtal för att även omfatta produkter system och för elnät och VA, vilket har fallit mycket väl ut. Ett flertal elnätsföretag och VA-huvudmän har visat intresse för att ansluta sig som medlemmar och därmed få tillgång till befintliga och kommande ramavtal. En viktig del i arbetet att bredda verksamheten har varit de riktade informationskampanjer som genomförts senaste halvåret dessa har inneburit ett ökat intresse för Värmek från nya medlemsgrupper.

 

MÅNADENS MEDLEMSINTERVJU
Månadens medlemsintervju går till Håkan Ohlsson på Linde Energi AB som arbetar som Miljö & Fjärrvärmechef.

Hur upplever ni användningen av Värmeks ramavtal?:
Vi har stor nytta av ramavtalen som Värmek har då det sparar oss mycket tid som annars skulle gå åt till upphandling av olika utrustningar, med hjälp av avtalet så vet vi att vi har rätt pris.
Även för vårt ISO arbete har det betydelse då avtalen även har miljöaspekter med som en del.


Hur kan vi utveckla vår nuvarande hantering kring ramavtalen för att tillgodose era behov?
På den här frågan har jag inget bra svar då jag tycker att det är mycket bra idag, naturligtvis så är det bra om fler företag har ramavtal med Värmek men det vet jag att ni jobbar med.


Vi tackar för medverkandet!

 
BESÖK VÄRMEKS MONTER PÅ FJÄRRVÄRMEMÄSSAN 2016
Snart är det dags för den årliga fjärrvärmemässan arrangerad av Elmia i Jönköping. Värmek kommer att vara på plats samtliga dagar från den 27 september till och med den 29 september.

Välkomna till vår monter!

 
VÄRMEK DELTAR PÅ FINSKA FJÄRRVÄRMEMÄSSAN
Fjärrvärme och fjärrkyla är självklara delar i det hållbara samhället. Mellan 24 och 25 augusti har finska fjärrvärmedagarna ägt rum i staden Mikkelis. Dagarna arrangerades av den motsvarande finska organisationen till Energiföretagen Sverige, och är en träffpunkt för alla med anknytning inom energisektorn. I samband med att Värmek har ingått ett upphandlingssamarbete med finska IS-Hankinta var det värdefullt för oss att kunna delta på mässan och dela med oss av våra erfarenheter. Ett stort tack till arrangörerna!


 
NYA VÄRMEK MEDLEMMAR
Varmt välkomna önskar vi till Laholmsbuktens VA , Tibro Energi Ab och Bromölla Energi och Vatten redan idag kan ni börja avropa på de ramavtal Värmek upphandlat. 

Bakom medlemsinlogget kan du ta del av Värmeks samtliga ramavtal!
 
VILKA ÄR VÅRA AVTALSLEVERANTÖRER?

Klicka här för att se alla våra ramavtalsleverantörer.


 
SVERIGES NATIONELLA INKÖPSCENTRAL INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN 
Värmek är en medlemsägd inköpscentral vars uppdrag är att upphandla ramavtal av olika produkter, system och tjänster inom försörjningssektorn. Läs mer här. 
Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening
Kungsbroplan 2, Box 1026 | 101 38 Stockholm
08-525 099 40. mail@varmek.se | www.varmek.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list