Copy
Senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.
VärmekNytt, nummer 5
Hej!
Välkomna till Värmeks nyhetsbrev. Här kan ni läsa om Värmeks senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser. 

Hälsningar,
Värmek

Välkomna önskar personalen på Värmek!
Hållbarhet bygger bättre affärer
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar. Syftet är att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbar teknik och hållbara tjänster. Läs mer här.

 
Peter Dahl
SCRAP IS KING
Nu är det många år sedan men jag arbetade inom skrotbranschen innan jag kom till energibranschen. Under den tiden fick jag en lektion i affärslogik som man kanske inte alltid kan får på andra ställen och det var att den sitter på den trånga sektorn är kung. I skrotbranschen så var det skrot, helt enkelt. Vi kunde göra många saker men om vi inte hade kontroll över skrotflödet hade vi ingenting. Läs mer här.

 
UPPFÖLJNINGSBESÖK HOS POWERPIPE 
Värmek hälsade på hos Powerpipe i Göteborg för en uppföljning i enlighet med vårt koncept för hållbar upphandling. Uppföljningen är en viktig del för att driva hållbarhetsarbetet vidare genom att vi i dialog med våra leverantörer flyttar fram positionerna. Till grund för uppföljningsbesöket ligger Powerpipes svar på den självutvärderingsenkät som alla våra ramavtalsleverantörer får svara på en gång per år. Ännu så länge har vi hunnit med att få ut en enkätomgång, omgång nummer två går ut inom kort. Läs mer här.
VÄRMEKS KOPIA I ENGLAND TAR FORM
Engelsmännen har insett fördelarna med att agera gemensamt i upphandlingar och bildar därför en inköpscentral med Värmek som förebild. För att stödja den utvecklingen så var Värmek på plats i England när de första konkreta stegen mot upphandling av energiteknik togs. Det vill gärna lära av svenska erfarenheter men det är också viktigt att komma ihåg att det finns saker att lära av England även om de befinner sig i en helt annan fas än vad Sverige gör.
Det första upphandlingssamarbetet kryper allt närmare. Det är sannolikt att det kan genomföras en samordnad upphandling innan årsskiftet det kommer att betyda lägre transaktionskostnader och större volymer för ramavtalen.
SAMARBETE MED FINLAND
Vi på Värmek kan vara stolta över att vara en av de första inköpscentralerna i Europa som gör gräsöverskridande upphandlingar. Det blir intressant att se hur långt vi kan driva utvecklingen med att samordna internationella ramavtal.Vi har fått stor uppmärksamhet av både myndigheter, energibolag och leverantörer. Många leverantörer ser detta som en ypperlig chans att få tillgång till internationella marknader och bredda deras verksamhet. Detta hoppas vi ska leda till bättre villkor för våra medlemmar. Läs mer här.
VILL NI OCKSÅ BLI BESÖKTA AV OSS
Värmek genomför informationsbesök hos medlemsföretag, VA- och Elnätsverksamheter.
I samband med Värmeks deltagande i årets Vattenstämma som hålls i Göteborg 10 – 11 maj kommer Värmek under v. 19 och 20 att besöka ett antal energibolag, VA– Elnätsverksamheter.
Besöken genomförs främst för att informera kring Värmek, nya och kommande upphandlingar och avtal samt breddningen av verksamheten med inriktning mot hela försörjningssektorn.
Informationsbesöken riktar sig främst vid detta tillfälle till medlemsföretag va- och elnätsrörelser i Västsverige.


Om ni är intresserade av ett besök från Värmek kontakta:
Lars-eric.larsson@varmek.se eller Nisha.kurt@varmek.se
NY FAKTURERINGSPROCESS 
I vår strävan att effektivisera våra processer har vi nu tagit nästa steg och infört en ny rutin för vår fakturering. I samband med införandet av denna rutin kan eventuellt vissa problem uppstå.
Känn er alltid hjärtligt välkomna att kontakta oss så löser vi problemen tillsammans.

Jim Öström  telefon 08-525 099 49
Desirée Sundman  08-525 099 33


 
FINBESÖK AV LULEÅ ENERGI
Den 11 april hade vi besök här på Värmeks kontor av Luleå Energis ledningsgrupp för värme och kyla. Vi fick en mycket trevlig eftermiddag där vi fick möjlighet att berätta om upphandlingsprocessen av ramavtalen, Värmeks hållbarhetsarbete, säkerhetsläget inom energibranschen och FVUs syn på utmaningarna som finns i branschen.
Vi uppskattar när våra medlemmar och leverantörer hör av sig med frågor eller vill komma hit på ett besök.
Så hör gärna av er, kaffemaskinen är alltid igång.

 
RÄTTELSE AV LÄNK TILL SJÄLVUTVÄRDERINGSENKÄT
Vid publicering av rapporten av resultatet av den första självutvärderingen i förra utskicket publicerades fel version. I den första versionen publicerades vilka leverantörer som svarat vad på frågorna. Detta är nu ändrat och alla länkar leder till rätt rapport.
Självutvärderingen är en viktig del i vårt uppföljningsarbete och är en enkätundersökning som genomförs varje år hos våra ramavtalsleverantörer. Syftet är att utreda hur våra leverantörer arbetar med hållbarhet för att hitta goda exempel, driva tillsammans driva hållbarhetsarbetet framåt och hitta samarbetsområde. Läs mer här. 


 
MÅNADENS MEDLEMSINTERVJU! 
Månadens medlemsintervju går till en av våra senaste medlemstillskott, Markus Pile som arbetar som VA-utredare på Borgholm Energi.

Hur upplever ni användningen av VÄRMEKs ramavtal?:
Vi har bara använt oss av ramavtalet med Kamstrup gällande vattenmätarinköp än så länge. Den erfarenhet vi skapat därifrån är enbart positiv.


 
Hur kan vi utveckla vår nuvarande hantering kring ramavtalen för att tillgodose era behov?
Gällande fråga två får vi återkomma när samarbetet med Värmek har kommit längre.


Vi tackar för medverkandet!
 
FYRA ÅRS INDEXBEVAKNING
Priset på materialet för fjärrvärmerör fortsätter att dyka.
Enligt SCB:s (Statistiska centralbyrån) har priset på materialet för fjärrvärmerör sjunkit med ca 20 procentenheter under de senaste sex månaderna. Glöm inte att priser inom Värmeks ramavtal och leverantörer kan konkurrensutsättas.
För de övriga materialindexen som vi övervakar, kan vi konstatera att det ser stabilt ut.

 

 
NYA MEDLEMMAR
Varmt välkomna önskar vi till Borgholm Energi  och Olofströms Kraft AB till Värmek. 
Redan idag kan ni börja avropa på de ramavtal Värmek upphandlat. 

Bakom medlemsinlogget kan du ta del av Värmeks samtliga ramavtal!
 
KOMMANDE KURSER 
FVUab håller i kurs för Relining: renoveringsmetod av fjärrvärmerör med minimal schaktning den 26 maj.
Se programmet här!

 
VILKA ÄR VÅRA AVTALSLEVERANTÖRER?

Klicka här för att se alla våra ramavtalsleverantörer.


 
SVERIGES NATIONELLA INKÖPSCENTRAL INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN 
Värmek är en medlemsägd inköpscentral vars uppdrag är att upphandla ramavtal av olika produkter, system och tjänster inom försörjningssektorn. Läs mer här. 
Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening
Kungsbroplan 2, Box 1026 | 101 38 Stockholm
08-525 099 40. mail@varmek.se | www.varmek.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list