Copy
Senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.
VärmekNytt, nummer 2
Hej!
Välkomna till Värmeks nyhetsbrev. Här kan ni läsa om Värmeks senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser. 

Hälsningar,
Värmek

Välkomna önskar personalen på Värmek!
Hållbarhet bygger bättre affärer
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar. Syftet är att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbar teknik och hållbara tjänster. Läs mer här.

 
Peter Dahl
ALLT BALANSERAR!
Värmek har många olika intressen att balansera. Ibland när jag är ute och pratar om Värmek och vad vi gör får jag frågan om syftet med verksamheten är att pressa ut blod ur stenar. Första gången blev jag förvånad men sedan, efter en tids eftertanke så kan jag förstå varför frågan uppstått. Låt mig börja med att säga att inget kan vara mer fel.
Läs hela artikeln här!
 
VÄRMEK BYTER NAMN!
Nu är det klart - Värmek byter namn under våren 2017. I samband med Värmeks nya verksamhetsbreddning till el- och vattenverksamheter blir det en alltmer självklarhet för organisationen att genomföra ett namnbyte som inkluderar samtliga målgrupper bland våra 161 medlemmar ute i landet. Företag står idag inför en alltmer globaliserad marknad där arbete kring varumärkesorientering har kommit att bli ett av företagens viktigaste tillgångar. Ett starkt varumärke är resultatet av en långsiktig, värdeskapande och strategisk process som sker över tid och den resan kommer Värmek att påbörja nu under våren. Mer information om namnbytet kommer framgent.


 
VÄRMEKS SAMVERKANSTRÄFFAR
Värmeks Samverkansgrupp är ett nätverk av representanter från olika medlemsföretag inom Värmek. Gruppen träffas 4 gånger per år för att diskutera aktuella upphandlings- och teknikfrågor inom försörjningssektorn. Tanken med gruppen är att den skall ta tillvara på medlemmarnas synpunkter och önskemål gällande Värmeks upphandlingar och teknikutveckling.Samverkansgruppens medlemmar representerar inte bara sina respektive medlemsföretag utan även  olika kompetensområden inom sina verksamheter såsom el, värme/kyla, VA och inköp, detta för att på bästa sätt bidra med kompetens och erfarenhet. Läs hela artikeln här!


 
VÄRMEK BESÖKER BRYSSEL!
Värmek har varit på besök i Bryssel för att prata med EuroHeat and Power samt EU kommissionen om upphandling av energiteknik och tjänster. Syftet med resan var att lyfta frågan om upphandling till Europa nivå för att få ett större intresse för gemensamma upphandlingar av den typ Värmek redan gör tillsammans med Finland. Värmeks idé mottogs positivt och vi kommer att arbeta mer med frågorna tillsammans med organisationerna. En intressant notis är att Kommissionen meddelade att det bara känner till fyra gränsöverskridande upphandlingar sedan tidigare och med Värmeks engagemang i Finland så dubbleras antalet. Allt detta för att ge medlemmarna bättre villkor och leverantörerna en effektivare marknad.


 
VÄRMEK KALENDER
Samverkansträff, 8 februari
Värmeks Samverkansgrupp är ett nätverk av representanter från olika medlemsföretag där vi diskuterar aktuella upphandlings- och teknikfrågor inom försörjningssektorn.
Medlemsdag, 8 mars
Värmek välkomnar alla medlemmar till Medlemsdagen. Under dagen går vi igenom alltifrån hur vi väljer ut avtalsområden till uppföljning av ramavtal och fakturahantering. Sista anmälningsdag 27/2- 2017. Anmälan sker till Sophia Rörström.

Varmt Välkomna!

 
Peter Dahl
FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN!
 Nu hittar ni oss även på LinkedIn. In och följ oss idag för att ta del av de senaste nyheterna!

 
VILKA ÄR VÅRA AVTALSLEVERANTÖRER?

Klicka här för att se alla våra ramavtalsleverantörer.


 
SVERIGES NATIONELLA INKÖPSCENTRAL INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN 
Värmek är en medlemsägd inköpscentral vars uppdrag är att upphandla ramavtal av olika produkter, system och tjänster inom försörjningssektorn. Läs mer här. 
Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening
Kungsbroplan 2, Box 1026 | 101 38 Stockholm
08-525 099 40. mail@varmek.se | www.varmek.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list