Copy
Senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.
VärmekNytt, nummer 9
Hej!
Välkomna till Värmeks nyhetsbrev. Här kan ni läsa om Värmeks senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser. 

Hälsningar,
Värmek

Välkomna önskar personalen på Värmek!
Hållbarhet bygger bättre affärer
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar. Syftet är att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbar teknik och hållbara tjänster. Läs mer här.

 
Peter Dahl
MILJONER, MILJARDER OCH TRILJONER
Pengar styr det mesta på den här planeten. Och de som kontrollerar pengarna kontrollerar det som sker. Den här gången skulle jag vilja prata med er om pengarna som vi förväntas investera i våra energi- och vattensystem. Det är mycket och det verkar bli ännu mer inom den närmaste framtiden – och hur ska vi hantera det?

Läs hela artikeln här! 
ÅRSSTÄMMA 1 DECEMBER
Värmek har nu flyttat sin årsstämma från januari till den 1 december 2016. Vi kommer att vara i Stockholm på Clarion Sign och jag hoppas att ni kan komma då eftersom så mycket har hänt och kommer att hända i Värmek. Boka dagen redan idag!

Anmälan för medlemmar här

Anmälan för leverantörer här

Anmälan för inbjudna och föreläsare här

Programmet för stämman finner du här


 
 
VÄRMEKS HÅLLBARHETSKONCEPT GER BÄTTRE LEVERANTÖRER!
Årets leverantörsenkät är nu i det närmaste färdig och vi börjar kunna dra några intressanta slutsatser. Sedan förra året har svarsfrekvensen gått upp från 83% till 87%, i det ingår att Värmek har fler leverantörer i år än vad vi hade förra året.
Läs hela nyheten här!
Här kan du läsa hela sammanställningen för självutvärderingen 2016!


 
VÄRMEK PÅ FJÄRRVÄRMEMÄSSAN 2016
Värmek hade en monter på Fjärrvärmemässan i Jönköping tillsammans med 12 av våra ramavtalsleverantörer. Det blev en bra mässa med många spännande möten och vi kan konstatera att Värmeks ramavtal har slagit igenom på allvar. Många ramavtalsleverantörer gjorde reklam för våra ramavtal på mässan i sina egna montrar. Riktigt roligt att se!
 FVU närvarade också och hittade flera spännande uppslag till tester av ny och innovativ teknik. FVU letar nu efter intresserade medlemmar som vill utveckla sin verksamhet genom att testa ny och bättre teknik  i sina system. Kontakta gärna Carl Wehlin carl.wehlin@fvuab.se .
 
Ett stort tack till alla besökare och medutställare!
Värmek och FVU
 

 
MÅNADENS MEDLEMSINTERVJU
Månadens medlemsintervju går till Peter Waldenström, fjärrvärmechef från Vaggeryds Energi Ab

Hur upplever ni användningen av Värmeks ramavtal?:
Jag upplever användningen av Värmeks ramavtal som viktiga för oss. Vi är en liten slimmad organisation som kämpar varje dag för att få arbetstiden att räcka till. Med hjälp av Värmeks ramavtal kan den tid som jag annars varit tvungen att lägga på upphandlingar enligt LOU, nu användas på drift och utveckling av kärnverksamheten. Den största delen av de leverantörer vi använder har ramavtal via Värmek.

Hur kan vi utveckla vår nuvarande hantering kring ramavtalen för att tillgodose era behov?
För tillfället är jag nöjd med Värmeks hantering av ramavtalen och de tillgodoser de behov vår verksamhet har.

Vi tackar för medverkandet!

 
SAMVERKANSMÖTE 
Onsdagen den 21 september träffades Värmeks samverkansgrupp med representanter från olika medlemsföretag i landet. På agendan för mötet stod bl.a. presentation av nya och kommande avtalsområden. Vidare redogjorde Värmek för samarbetet med SKL-Kommentus som bla. innebär att samtliga SKL ramavtalsområden är tillgängliga för Värmeks medlemmar.Självutvärderingen av Värmeks ramavtalsleverantörers hållbarhetsarbete presenterades samt samarbetsavtalet med Värmeks finska motsvarighet IS Hankinta och de kommande upphandlingar som är inplanerade. Slutligen diskuterades det nya regelverk för upphandling som kommer att träda ikraft vid årsskiftet. Nästa möte i samverkansgruppen hålls den 8 februari 2017.

Vi tackar för medverkandet!

 
VILKA ÄR VÅRA AVTALSLEVERANTÖRER?

Klicka här för att se alla våra ramavtalsleverantörer.


 
SVERIGES NATIONELLA INKÖPSCENTRAL INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN 
Värmek är en medlemsägd inköpscentral vars uppdrag är att upphandla ramavtal av olika produkter, system och tjänster inom försörjningssektorn. Läs mer här. 
Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening
Kungsbroplan 2, Box 1026 | 101 38 Stockholm
08-525 099 40. mail@varmek.se | www.varmek.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list