Copy
Senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.
VärmekNytt, nummer 4
Hej!
Välkomna till Värmeks nya nyhetsbrev som har bytt namn till VärmekNytt från Hållbar Upphandling från och med april 2016.

VärmekNytt kommer att skickas i början av varje månad där du kan läsa om Värmeks senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.  

Välkomna önskar personalen på Värmek!
Hållbarhet bygger bättre affärer
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar. Syftet är att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbar teknik och hållbara tjänster. Läs mer här.

 
Peter Dahl
TRADE OFF
I praktiken handlar hållbarhet om att på lång sikt säkerställa vår och våra barns framtid. Men det finns orosmoln på vägen mot framtiden och  därför måste vi börja ta tag i vår framtid på allvar. Energikommissionen gör en ansats men kör som så många gånger förut fast i avvägningar och hänsyn till det som varit. Men vad som är mer förvånande är att industrin och politiken också kör fast i det samma och verkar mer se bakåt än framåt. Läs mer här.

 
HÅLLBAR ARBETSGIVARE 
I linje med hållbarhetstanken som genomsyrar Värmek idag så försöker Värmek även vara en hållbar arbetsgivare. En liten del i detta har varit en stegtävling inom kontoret under februari och mars. Vi hade tre lag. Lag ”elnät”, lag ”vatten” och lag ”fjärrvärme”. Segrare blev lag ”elnät”. Med sina dryga 35 mil som snitt säkrade de sin vinst med betryggande marginal. Deltagare i laget deltog Desirée Sundman, Susanne Andersson, Nisha Kurt och Ville Gruner. Grattis!
NYTT AVTAL KRING VATTENMÄTARE 
Värmek har tecknat nya avtal kring Vattenmätare samt tillhörande produkter system och tjänster.
Avtalen gäller i 2 år från och med 1 april 2016 med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år.
Följande leverantörer har antagits som ramavtalsleverantörer:
  • Ambiductor AB
  • Armatec AB
  • B Meters AB
  • Diehl Metering APS
  • Itron Sweden AB
  • Kamstrup AB
  • Vodak Mätarkontroll AB
Information kring ramavtalen och ramavtalsleverantörerna finns att hitta på Värmeks hemsida www.varmek.se
MEDLEMSBESÖK HOS BORLÄNGE ENERGI 
Värmek besökte AB Borlänge Energi för att informera kring breddningen av verksamheten mot el och VA, hållbarhetsarbetet samt nya och befintliga avtal och produktområden.
AB Borlänge Energi är redan en frekvent användare av Värmeks avtal och tjänster. Trots att man redan idag nyttjar ett flertal avtal har man ändå intresse av att nyttja fler avtalsområden och erhålla information om verksamheten samt breddningen av el, VA och nya medlemsgrupper som Värmek nyligen genomfört.
 
Värmek vill rikta ett stort tack till AB Borlänge Energi för trevligt bemötande och stora intresse man visade för Värmek.
VI BESÖKER JÖNKÖPING ENERGI
Den 8 mars besökte Värmek  Jönköping Energi för att diskutera avtal och Värmeks roll. Det är alltid mycket givande för oss att komma ut till er medlemmar och få ta del av era tankar och kunskaper. Ledordet för Värmek är Medlemsnytta och för att kunna leverera det är dialogen med er medlemmar avgörande.  
 
RESULTAT SJÄLVUTVÄRDERING 2015 
Som en del av vårt koncept för hållbar upphandling skickar vi varje år en självutvärderingsenkät till alla våra ramavtalsleverantörer för att utvärdera hur de arbetar med hållbarhet samt följa upp vår uppförandekod. Enkäten som skickades 2015 har nu utvärderats och sammanställts. 85% av ramavtalsleverantörerna har svarat och resultatet visar på stor spridning bland leverantörerna avseende hur långt man har kommit i hållbarhetsarbetet, vissa har kommit väldigt långt medan andra har en bit kvar. Det visar sig också att många fortfarande enbart tolkar in miljö i begreppet hållbarhet. Rapporten finns publicerad på vår hemsida.
Under april kommer enkäten för 2016 skickas ut.

Syftet med undersökningen är att se åt vilket håll våra ramavtalsleverantörer är på väg, skapa prioritering för uppföljningsbesök och gemensamt hitta områden för utveckling mot en mer hållbar utveckling. Läs mer här.

 
MÅNADENS MEDLEMSINTERVJU! 
Månadens medlemsintervju går till Robin Franzén, Inköpare på AB Borlänge Energi.

Hur upplever ni användningen av VÄRMEKs ramavtal?:
Användaningen av Värmeks ramavtal underlättar att skapa anskaffningskanaler som tillgodoser våra verksamheters material behov. Att besitta möjligheten att välja ut och jämföra varor och tjänster från respektive avtalsleverantör, hjälper oss att planera våra inköp och investeringsprojekt.
 
Hur kan vi utveckla vår nuvarande hantering kring ramavtalen för att tillgodose era behov?Genom att involvera era medlemmar i tidigt i förarbetet av planerade upphandlingar. Vid urval av villkor och upphandlingsobjekt sortiment, Värmeks ramavtalslista är något tidskrävande att använda men har blivit bättre under den senaste tiden. Skulle gärna vilja se avtalskategorier
(t.ex. Kemikalier som innehåller kemikalier vid produktion av fjärrvärme eller dricksvatten) sådan sortering skulle underlätta överskådligheten av Värmeks ramavtal.

Vi tackar för medverkandet!

 
VÄLKOMNAR HÄRRYDA ENERGI 
Varmt välkomna önskar vi Härryda Energi till Värmek. 
Redan idag kan ni börja avropa på de ramavtal Värmek upphandlat. 

Bakom medlemsinlogget kan du ta del av Värmeks samtliga ramavtal!
 
KOMMANDE KURSER 
FVU håller i kurs för minskad korrosion i vätskeburna system onsdagen den 6 april - Se programmet här!

Värmek håller i en temadag för hållbara inköp och leverantörskedjor den 10 maj - Se programmet här!

 
VILL NI OCKSÅ BLI BESÖKTA AV OSS?
Under perioden 9 till 20 maj kommer Värmek genomföra besöksturné till nya och befintliga medlemsföretag i Halland, Västergötland och Göteborgsområdet för att informera kring Värmeks nya inriktning och breddning av verksamheten mot el och VA samt nya medlemmar.

Om ni är intresserade av ett besök från Värmek kontakta:
Lars-eric.larsson@varmek.se eller Nisha.kurt@varmek.se

 
VILKA ÄR VÅRA AVTALSLEVERANTÖRER?

Klicka här för att se alla våra ramavtalsleverantörer.


 
SVERIGES NATIONELLA INKÖPSCENTRAL INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN 
Värmek är en medlemsägd inköpscentral vars uppdrag är att upphandla ramavtal av olika produkter, system och tjänster inom försörjningssektorn. Läs mer här. 
Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening
Kungsbroplan 2, Box 1026 | 101 38 Stockholm
08-525 099 40. mail@varmek.se | www.varmek.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list