Copy
Senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.
VärmekNytt, nummer 6
Hej!
Välkomna till Värmeks nyhetsbrev. Här kan ni läsa om Värmeks senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser. 

Hälsningar,
Värmek

Välkomna önskar personalen på Värmek!
Hållbarhet bygger bättre affärer
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar. Syftet är att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbar teknik och hållbara tjänster. Läs mer här.

 
Peter Dahl
MYTER OCH FÖRUTFATTADE MENINGAR
Har du någonsin gått på en myt? Om inte så är du förmodligen i minoritet. Att gå på myter är idag lättare än någonsin eftersom informationsflödet är så enormt och allt som flödar i systemen är inte sant. Det finns också desinformation, det vill säga någon som med avsikt planterar information som inte är sann för att vinna fördelar på något sätt. Det svåra är att upptäcka desinformation, särskilt om man är liten och lokal aktör eller person. Det är först när man förstorar sammanhanget som man kan upptäcka fel och osanningar. Läs mer här!


 
VÄRMEK TAR PLATS VID ENERGIMINISTERNS RUNDA-BORD SAMTAL
 Den 19:e maj var Värmek inbjuden till att delta i Energiminister Baylans runda bord samtal om energiteknik utveckling och export möjligheter av svensk spetsteknik. Med på mötet var flera viktiga industrirepresentanter och myndigheter.
Det är framför allt Värmeks satsning inom testning och provning av ny och innovativ teknik genom FVU som fångade ministerns intresse men även idéer om inköpssamarbete över gränserna väckte frågor och intresse. Läs mer här!
TRÄFF MED SAMVERKANSGRUPPEN
Den 11 maj träffades samverkansgruppen igen hos Värmek. Gruppen består för närvarande av representanter från sju olika medlemsföretag samt Värmeks upphandlingsteam. Denna gång diskuterades bl.a. hur vi ska hantera ramavtal som överlappar och går in i varandra. Standardisering av olika produkter för att minska leverantörernas lager. Möjligheten till att alla Värmeks medlemmar nu har rätt att, via Värmek, upphandla på SKLs ramavtal fanns även med på tapeten. Det diskuterades även om hållbarhetsarbetet där leverantörsenkäten är en viktig pusselbit. Arbetet med gränsöverskridande upphandlingar mellan Finland och Sverige fortgår samt information kring hur medlemskommunikationen kan utvecklas. Vi är mycket glada över det intresse som deltagarna visade och ser fram emot nästa möte i september.

 
VILL NI OCKSÅ PÅVERKA?
Nu har vår årliga medlemsundersökning skickats ut.Vi är intresserade av att veta hur vi kan utveckla våra upphandlingar och samarbete med er. Är du medlem och vill påverka klicka på länken nedan för att delta i vår medlemsundersökning som är aktiv till och med 25 juni. Medlemsundersökning 2016!
Har du ytterligare frågor kring medlemsundersökningnen kontakta Nisha.kurt@varmek.se
FYLL I VÅR SJÄLVUTVÄRDERINGSENKÄT!
Som en del i uppföljningen av våra ramavtalsleverantörer får de varje år svara på en självutvärderingsenkät som en redogörelse för deras hållbarhetsarbete. Årets upplaga ligger nu ute och ska besvaras senast den 24 juni. Länk till enkäten finner du här!
Har du ytterligare frågor kring enkäten kontakta Maria.wadsborn@varmek.se
VÄRMEK PÅ INFORMATIONSTURNÉ
Värmek genomförde under två veckor i maj en informationsturné där både befintliga och framtida medlemsföretag och Kommunala förvaltningar besöktes.Informationsbesöken riktades främst till framtida medlemmar med inriktning mot eldistributörer och VA huvudmän samt befintliga medlemsföretag med både Värme, El och VA. Erfarenheten från informationsbesöken har varit odelat enbart positiv, intresset för Värmeks dess verksamhet, upphandlingar och avtal är stort både från befintliga och framtida medlemmar.Utöver besöken hos medlemsföretag och förvaltningar besöktes även olika nätverksgrupper som tex. MittSams.Vi tackar för mottagandet! 
VÄRMEK PÅ VATTENSTÄMMAN 2016
Värmek deltog för andra året i rad vid Svenskt Vattens Vattenstämma som gick av stapeln 10–11 maj på Svenska Mässan i Göteborg.Den arrangerades tillsammans Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och över 700 personer deltog. Arrangemanget bjöd på många intressanta programpunkter med inriktning mot Hållbarhet och Klimatanpassning. Vattenstämman avslutades med ett anförande från den världsberömde fotografen och filmaren Mattias Klum som nyligen utsågs till Vattenambassadör för Svenskt Vatten.


 
NY FAKTURERINGSPROCESS 
I vår strävan att effektivisera våra processer har vi nu tagit nästa steg och infört en ny rutin för vår fakturering. I samband med införandet av denna rutin kan eventuellt vissa problem uppstå.
Känn er alltid hjärtligt välkomna att kontakta oss så löser vi problemen tillsammans.

Jim Öström  telefon 08-525 099 49
Desirée Sundman  08-525 099 33


 
VÄRMEK PÅ BESÖK HOS NORRENERGI OCH SÖDERENERGI
Värmek har under månaden som gått varit på medlemsbesök hos Norrenergi och Söderenergi för att informera om Värmek och Värmeks funktion. Är ni också intresserade av att få besök av Värmek, kontakta oss så hittar vi ett datum.

 
TERMINAVSLUTNING
Vi kommer att vara obemannade på kontoret mellan den 7 och 8 juni på grund av personaldagar! Vi är åter på kontoret torsdagen den 9 juni.

Glad Sommar önskar personalen på Värmek! 
VILKA ÄR VÅRA AVTALSLEVERANTÖRER?

Klicka här för att se alla våra ramavtalsleverantörer.


 
SVERIGES NATIONELLA INKÖPSCENTRAL INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN 
Värmek är en medlemsägd inköpscentral vars uppdrag är att upphandla ramavtal av olika produkter, system och tjänster inom försörjningssektorn. Läs mer här. 
Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening
Kungsbroplan 2, Box 1026 | 101 38 Stockholm
08-525 099 40. mail@varmek.se | www.varmek.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list