Copy

GODT NYTÅR!
Nyhedsbrev - januar 2017

Med ønske om et glædeligt nytår til alle er det tid til årets 1. nyhedsbrev i 2017. Europæiske Kulturbørn kan allerede nu offentliggøre vigtige datoer til kalenderen og fremlægge en årsplan med seminar og jobswop i 2017.

Årsplan for Europæiske Kulturbørn i 2017
Vigtige datoer og begivenheder i 2017 - Sæt dem straks i kalenderen, så I får mulighed for at deltage!
  • 3.-5. maj 2017: Fælles nordisk/baltisk seminar i DK
  • Forår 2017: Tid til jobswop (se mere tekst nedenfor)
  • 15.-17. november 2017: Europæisk 2017 konference i DK
  • Efterår 2017: Tid til jobswop (se mere tekst nedenfor)
Se EK-kalender her
Jobswop/institutionsbesøg
Som annonceret på EK konferencen i Silkeborg i november 2016 har vi rejst finansiering til, at alle kommuner og nordisk/baltiske partnere kan jobswoppe over landegrænser i såvel 2017 som 2018.
  • Hver kommune/partner kan jobswoppe 2 personer med 12 overnatninger i et andet partnerland (24 overnatninger).
  • Danske kommuner kan gøre dette 1 gang i hhv. 2017 og 2018.
  • Nordisk/baltiske partnere kan gøre dette 2 gange i hhv. 2017 og 2018.
Alternativt kan man også vælge at ”konvertere” sine jobswop-midler om til et institutionsbesøg, hvor eks. 5 personer tager 2 overnatninger i et andet partnerland. Bare så længe man holder sig inden for den afsatte økonomiske ramme.

Vi vil kontakte alle partnere i januar for at drøfte jeres nærmere mulighed for gennemførelse af jobswop/institutionsbesøg. Har I allerede konkrete spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte os.
Vi vil så gerne have mere materiale på EK-hjemmesiden! Upload jeres dokumentation - klik her. Er der spørgsmål vedr. upload eller hjemmeside, så kontakt Camilla Davidsen: cd4@kulturprinsen.dk
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 Kulturprinsen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp