Copy

Nyhedsbrev - Juni 2016

Afslag fra Nordplus Voksen
EK’s ansøgning til Nordplus Voksen programmet under Nordisk Råd har desværre modtaget afslag grundet særdeles stor søgning til programmet. Det betyder bl.a., at EK ikke har opnået nordisk tilskud til deltagelse i seminar og konference i 2016 til vores nordisk/baltiske partnere.
Finansiering af ’jobswop’ i Danmark i 2016
EK’s nuværende midler til jobswop-aktiviteter i 2016 er rettet mod de 2 danske kernekommuner, Silkeborg og Viborg, grundet afslaget fra Nordplus. Vi søger Kulturkontakt Nord om netværksstøttemidler til efteråret, der – såfremt bevilling – vil kunne komme alle partnere til gode for 2017.
Afventer EU-ansøgning
Vi venter stadig spændt på afklaring fra Bruxelles på vores EU-ansøgning, der kommer i slutningen af august. Hold dig opdateret i næste nyhedsbrev eller på hjemmesiden: www.culturalchildrenofeurope.com
Aktionslæring
Kulturprinsen har været i Sverige, Örnsöldsvik, for at instruere vores svenske partnere i AL. Samme forløb finder sted i hhv. Bergen og Reykjavik i slutningen af august 2016.
EK-hjemmesiden
Der vil løbende blive udsendt login til alle deltagende institutioner, så det er muligt at uploade dokumentation fra projektets aktiviteter på hjemmesiden. Hermed bliver det også muligt at følge med i hinandens aktiviteter og materialer – forhåbentligt til stor inspiration! Upload beskrivelse medfølger udsendelse af login og skulle der være andre spørgsmål vedr. brug af login til hjemmeside, kan Camilla Davidsen kontaktes på: kulturprinsen@gmail.com
 
VIGTIG: Ændring i datoer
Grundet afslag fra Nordplus er der lavet ændring i efterårets seminarprogram, de ser nu således ud:
05.10.2016: Dansk seminar vedr. erfaringsudveksling på baggrund af aktiviteter i de 5 danske kommuner.
16.11.2016: Erfaringsudveksling mellem nordisk/baltiske lande.
16.-17.11.2016: Nordisk/baltisk Midtvejskonference i Danmark.
Copyright © 2016 Kulturprinsen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp