Copy

Nyhedsbrev - September 2016

Vi håber, at I alle har haft en god sommer! Europæiske Kulturbørn byder september måned velkommen med dette nyhedsbrev, hvor vi bl.a. ser frem til vores danske inspirationsseminar og den store nordiske konference, der giver mulighed for at udveksle erfaringer og idéer.
De fem danske kommuner har været i travl aktivitet i 1. halvdel af 2016, og erfaring og dokumentation herfra er kommet i lind strøm ind på EK’s hjemmeside: www.culturalchildrenofeurope.com. Tilsvarende er nye aktiviteter under forberedelse for det kommende efterår. Vi vil løbende uploade materiale til hjemmesiden, så husk at holde jer opdateret og lad jer inspirere af andres aktiviteter og erfaringer - vi ser frem til at få nyt materiale fra jeres kommende projekter. 
Dansk inspirationsseminar den 5. oktober 2016:
Tilmeld jer nu dansk inspirationsseminar i Silkeborg d. 5. okt. og få nye indsigter og udsyn med jer hjem!
Nordisk Konference den 16.-17. november 2016:
Planlægningen af Europæiske Kulturbørns Nordiske Konference er i fuld sving og vil blive afholdt i Silkeborg. Delegationer fra de nordisk/baltiske partnere vil præsentere deres workshops ud fra deres aktionslæringsforløb og aktiviteter. Det bliver muligt at udveksle erfaringer mellem hinanden,
samt lave aftaler vedr. inspirationsbesøg og jobswob.
Deltag også i konferencen: 'Gentænk børnekultur i Norden' den 18. november
BUM-netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland afholder konference i Silkeborg efter EK's konference - læs mere om dette på bumkultur.dk

Afslag på EU-ansøgning
I sommerferien har vi desværre modtaget afslag fra EU på vores ansøgning til Erasmus+. Det var en meget tæt afgørelse, i og med at vi kun manglede 2,5 points ud af 100 for at slippe gennem nåleøjet. Vi er allerede nu i gang med forberedelser til at genansøge i foråret 2017.

Kommende ansøgninger
Vi nærmer os nu efteråret, hvilket er ansøgningstid for at bringe nye finansielle midler til EK. Vi arbejder netop nu på ansøgninger til Kulturkontakt Nords lange netværks- og mobilitetsprogrammer (under Nordisk Ministerråd).

VIGTIGE DATOER

Dansk inspirationsseminar: den 5. oktober 2016
Nordisk Konference: den 16.-17. november 2016
Ansøgningsfrist til KKN: den 29. september 2016


Husk at følge vores kalender på hjemmesiden: www.culturalchildrenofeurope.com/events/
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Kulturprinsen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp