Copy
Novinky
Zpráva o činnosti za rok 2015
Zpráva o činnosti za rok 2015 vám osvětlí, jaké změny se v Ústavu mezinárodních vztahů v roce 2015 odehrály. Dozvíte se nejen o našich výzkumnících a jejich projektech, kdo jsou naše partnerské instituce, do jakých  sítí jsme se zapojili, ale také shrnující informace o celkem 51 akcích pořádaných nebo spolupořádaných ÚMV, či publikační činnosti - 23 článků v impaktovaných nebo recenzovaných časopisech, 4 knihy a řada dalších výstupů. 
HateFree
Ústav mezinárodních vztahů a Česká rozvojová agentura se staly HateFree Zone. Obě instituce, které sídlí v bezbariérovém domě U kominíčka v Nerudově ulici č. 3 na Malé Straně, se připojily k iniciativě vládní Agentury pro sociální začleňování. Dávají tak jasně najevo svoji otevřenost a toleranci k odlišnostem, protože to jsou základní hodnoty přímo vepsané od cílů jejich činnosti.
VIII. Mezinárodní sympozium 2016: Otevřená výzva
V souvislosti s konáním VIII. Mezinárodního sympozia "Česká zahraniční politika" vypisuje Ústav mezinárodních vztahů otevřenou výzvu pro doktorské studenty a mladé badatele (do dvou let od ukončení doktorského studia). Výzva se týká návrhů příspěvků do letošního sympozia, které proběhne 21. a 22. 9. 2016 v Černínském paláci v Praze. Panel složený z vybraných příspěvků pak proběhne v Zrcadlovém sále Černínského paláce dne 21. 9. 2016.
 
Mediální vystoupení
Turecko téměř splnilo podmínky pro zrušení víz do EU
Zajímá vás, zda je posun na turecké straně opravdu takový, aby se dalo považovat zrušení vízové povinnosti za hotovou věc? Co se stane s dohodou EU-Turecko k uprchlické krizi, pokud Turecko všechny podmínky pro zrušení vízové povinnosti nesplní? A je vůbec rozumné v otázce uprchlické krize spoléhat pouze na Turecko? Na tyto i další otázky odpovídal České televizi Jan Kovář.
Vladimír Handl k situaci v Německu
Urychlení integrace uprchlíků v Německu
Vladimír Handl hodnotil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus přijetí nového integračního zákona vládou SRN. Plánovaná opatření mají zlepšit šance na integraci uprchlíků do německé společnosti a pracovního trhu, bude tomu tak?
Původ strany AfD
Před nedávnem rozproudilo debaty přijetí předsedy bavorské proti migrační strany Alternativa pro Německo, Petra Bystroně, prezidentovým mluvčím Jiřím Ovčáčkem na Hradě. Vladimír Handl v této souvislosti posluchačům Českého rozhlasu vysvětloval, jak vlastně německá strana AfD vznikla, jaké jsou její hlavní názorové proudy a v čem je či není její rétorika shodná s názory prezidenta Miloše Zemana.
Řecké reformy
Předseda Euroskupiny a nizozemský ministr financí Jeroen Dijsselbloem pochválil Řecko za plnění reforem. Skutečně se daří změny uvádět do praxe? Daří se v Řecku prosazovat škrty? Je pro to politická vůle? Jak řeckou ekonomickou situaci komplikuje migrační krize? Na ty to a další otázky odpovídal na vlnách Českého rozhlasu Plus Vít Beneš.
Návrat Nadji Savčenkové
Po téměř dvou letech se na Ukrajinu vrátila Nadja Savčenková, vojenská pilotka vězněná v Rusku. Jak složité bylo dojednat její výměnu za dva ruské vězně? Hrály roli v konečném rozhodnutí sankce uvalené na Rusko? A dá se očekávat nějaký další výrazný posun v patové situaci na Ukrajině? Nejen o tom hovořil v Českém rozhlase ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, Petr Kratochvíl.
Rusko a lidská práva
Ruska se dotýkalo i vystoupení Veroniky Bílkové v České televizi. Zde veřejnosti vysvětlovala, v čem je zásadní nedávná změna pravomocí ruského ústavního soudu. Zmínila se i o současném postavení neziskových organizací v Rusku a závěrem se vyjádřila ke jmenování nové ruské ombudsmanky.
Stručný přehled evropského terorismu
Marek Čejka stručně čtenářům připomíná historii terorismu v Evropě i hlavní charakteristiky jeho současné podoby. Připomíná, že terorismus nebyl vždy spjatý s radikálním islámem, ba ani s jakýmkoliv jiným náboženstvím a analyzuje, které jsou nejnebezpečnější města v Evropě.
 
Proběhlé akce
Prague European Summit 2016
Prague European Summit je platforma k pravidelné strategické debatě na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie. Summit se konal ve dnech 6.-8. června v Lobkowiczkém paláci v Praze. Při této příležitosti vystoupila řada hostů, jak na nejvyšší politické úrovni, např. jsou premiéři Visegrádských zemí, tak i akademici světového formátu.
Křest knihy Mimo Sever a Jih" s diskuzí u kulatého stolu
V Ústavu mezinárodních vztahů proběhl křest knihy Mimo Sever a Jih" jehož součástí byla diskuze u kulatého stolu Ale my jsme přece neměli kolonie!" - Česko-slovenské postkoloniální reflexe v čase globálních nerovností a migrací. Nestihli jste se akce zúčastnit? Podívejte se na videozáznam. Publikaci lze zakoupit v e-shopu ÚMV nebo v budově ÚMV.
Od totality k defektní demokracii
Přinášíme Vám videozáznam prezentace knihy prof. PhDr. Michala Klímy, M.A., CSc., politologa a rektora Metropolitní univerzity Praha: "Od totality k defektní demokracii: Privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem." Prezentaci uvedl ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, Petr Kratochvíl.
Padesát let časopisu Mezinárodní vztahy
Ústav mezinárodních vztahů a Redakční rada časopisu Mezinárodní vztahy uspořádaly konferenci k příležitosti padesáti let časopisu Mezinárodní vztahy. Jak se změnily mezinárodní vztahy a jak Mezinárodní vztahy za posledních padesát let? Odpovědi nejen na tuto otázku hledejte ve videozáznamu z konference.
 
Publikace
Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti
Kniha Mimo Sever a Jih boří stereotypy o rozdělení současného světa. Autoři a autorky této mezioborové knihy vás seznámí s kritickými přístupy ke společnostem, kulturám, náboženství, politice, hospodářství, genderovým vztahům nebo životnímu prostředí zejména v bývalých evropských koloniích, často na základě vlastního terénního výzkumu.
Nové mezinárodněprávní reflexe
Rádi bychom Vám představili novou sérii výstupů Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů - Mezinárodněprávní reflexe. Cílem těchto reflexí je přiblížit aktuální otázky z oblasti mezinárodního práva širší veřejnosti. První dvě se týkají procesu s Nadjou Savčenko a systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem v ČR.
Česká zahraniční politika v roce 2014:Analýza ÚMV
V nové ročence naleznete odpovědi na otázky, jaká byla česká zahraniční politika v roce 2014. Např. jak se diplomacie nové vlády vyrovnávala s nebývale turbulentním politickým a bezpečnostním prostředím v Evropě, jaké impulzy nové vedení diplomacie do české zahraniční politiky vneslo, s jakým úspěchem a s jakými výsledky.
Ústav mezinárodních vztahů
Nerudova 3, Praha 1 - Malá Strana, 118 50
tel.: +420 251 108 111
fax: +420 251 108 222
e-mail: info@iir.cz
Tento email je generován automaticky, prosím neodpovídejte na něj.

Nechcete-li nadále dostávat informace o činnosti ÚMV, klikněte zde.


This email was sent to conference@iir.cz
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Institute of International Relations Prague · Nerudova 3 · Prague 118 50 · Czech Republic

Email Marketing Powered by MailChimp