Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 3-4, 2019
ANTIBIOTIKA
Reactgroup.org: Antibiotikaavtryck: Bör matens märkning ändras? När konsumenter runt om i världen blir mer medvetna om riskerna med antibiotikaresistens börjar livsmedelshandeln att märka sina produkter som "antibiotikafria" eller som "uppfödd utan antibiotika". Men vad är innebörden av märkningen?

CIDRAP: Kentucky Fried Chicken klarar antibiotikamål för 2018. Snabbmatskedjan KFC har uppfyllt sitt löfte att 100% av kycklingarna inte har fått några medicinskt viktiga antibiotika (USA:s definition).

CIDARP: Studie av grisgårdar påvisar samband mellan antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. En studie som omfattade 176 konventionells slaktsvinsgårdar i nio europeiska länder påvisar ett samband mellan antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Mest tydligt var detta för tetracykliner och makrolider.

CIDRAP: Storbritannien vill minska antibiotikaanvändningen i djurhållningen med 25 % i ny 5-årig plan. Den 5-åriga nationella handlingsplanen, som antagits av regeringen, kräver en minskning med 10 % av antalet antibiotikaresistenta infektioner hos människor 2025, en minskning med 15 % av användningen av humana antibiotika före 2024 och en minskning med 25 % av användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur senast 2020.

DR.dk: Antibiotikaanvändningen hos grisar minskar - men inte tillräckligt. Jordbruket har minskat förbrukningen med 13 procent på tre år. Målet var 15 procent.

FoodMonitor: E-hälsomyndigheten vägrade lämna ut uppgifter om antibiotikaanvändning. Sedan år 2009 har Jordbruksverket varje år sammanställt och rapporterat om användningen av läkemedel på djur i Sverige till bland andra regeringen. Underlag har Jordbruksverket hämtat från E-hälsomyndigheten. Men E-hälsomyndigheten vägrade att lämna ut uppgifter för år 2018. Jordbruksverket har därför begärt att regeringen agerar.
DJURSKYDD
LandLantbruk: Grisar slaktades utan tillräcklig bedövning. Grisar fick inte tillräcklig bedövning på ett gårdsslakteri i Halland. Efter upptäckten har slakteriet fråntagits rätten att slakta gris.

ATL.nu: Nya kobädden har inbyggd värmeväxlare. Ge Rosa en sval vattensäng att vila på så mjölkar hon mer.

FoodMonitor: Antalet högdräktiga och nyförlösta ökade. Antalet ärenden med högdräktiga djur eller nyförlösta djur som veterinärer upptäckt på slakterier och som Livsmedelsverket rapporterat till länsstyrelsen var förra året 214 stycken. Det är en ökning med 58 ärenden jämfört med föregående år. Det visar ny statistik.

FoodMonitor: Livsmedelsverket stoppar slakten på kycklingslakteri. I januari upptäckte Livsmedelsverkets personal att flera fåglar inte hade fått halsen avskuren för avblodning i den skärmaskin som använts. Nu har slakten stoppats tills problemet avhjälpts och djurskyddet kan säkerställas.

GovernmentEuropa: EU-parlamentets jordbruksutskott uppmanar EU att skärpa reglerna för djurtransporter. Europaparlamentets ledamöter i utskottet upprepade Europaparlamentets uppmaning 2012 för en starkare och mer enhetlig tillämpning i medlemsstaterna av 2005 års EU-förordning om skydd av djur under transport. Utskottet noterar att tillämpningen är inkonsekvent och ineffektiv i vissa medlemsstater.
HANDEL
PigProgress: Afrikansk svinpest i Belgien – oron ökar i Frankrike. Afrikansk svinpest har nu hittats hos vildsvin drygt 1 km från franska gränsen, något som oroar de franska myndigheterna.

GlobalMeatNews: Afrikansk svinpest - Över 900 000 grisar avlivade i Kina. Sedan utbrottet började i augusti 2018 har drygt 900 000 grisar avlivats, och 24 provinser har drabbats.

JA.se: Jordbruk lämnas utanför handelssamtal. I de stundande handelsavtalen mellan EU och USA ska det inte ingå jordbruksprodukter. Det framgår av Europeiska kommissionens förslag till förhandlingsdirektiv i handelsförhandlingarna.

LandLantbruk: Fyra män inför rätta för hästköttsskandalen. Fyra män har nu ställts inför rätta i Paris för inblandning i hästköttsskandalen 2013.

DairyGlobal: Flest ekologiska kor i Tyskland. På global nivå har ekologiskt mjölkproduktion vuxit betydligt de senaste åren. Tyskland har ledande position i Europa.

LandLantbruk: Hård Brexit stoppar all brittisk köttexport till EU. En krasch ut ur EU skulle kunna stoppa all brittisk export av mjölk, ägg och köttprodukter ut ur landet.

LandLantbruk: Finska restauranger ska ursprungsmärka. Finska restauranggäster ska från och med maj i år lätt kunna se från vilket land köttet som serveras kommer ifrån – utan att behöva fråga om det.
Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Axfoundation · BOX 26008 · Stockholm 10041 · Sweden