Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 35-36, 2018
ANTIBIOTIKA
ATL.se: Ny sjukdom upptäckt på norska grisar. För första gången har man hittat antikroppar mot en sjukdom som inte tidigare har påvisats hos norska svin.

CIDRAP: Smittspridning i fokus i ny studie. En ny studie föreslår att antibiotikaanvändning inte är den största faktorn bakom den globala spridningen av antibiotikaresistens. En viktigare faktor är enligt studien spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener hos människor, djur och miljön.

CIDRAP: Granskning identifierar de största riskfaktorerna för antibiotikaresistens. En systematisk granskning, publicerad i The Lancet, har identifierat tidigare antibiotikabehandling, underliggande sjukdom och invasiva processer som de största riskfaktorerna för antibiotikaresistens hos människor.

ScienceDaily.com: E. coli-stam från fjäderfä kan orsaka urinvägsinfektion hos människa. En stam av Escherichia coli som finns i kyckling och kalkonprodukter kan orsaka ett brett spektrum av infektioner hos människa, enligt en ny studie.

PigWorld: Food Standard Agency (Storbritanniens livsmedelsverk) publicerar rapport om antibiotikaresistens i livsmedel. Prover togs från kyckling samt fläskfärs i butik. Även om antibiotikaresistens detekterades så anses risken att förvärva antibiotikaresistens från dessa livsmedel som mycket låg förutsatt att de tillagas och hanteras hygieniskt.

PewTrust.org: Trender i USA:s antibiotikaanvändning 2018. Trots vissa framsteg inom datainsamling behövs mer information för att förbättra förskrivningen och bekämpa hotet mot antibiotikaresistenta bakterier.
DJURSKYDD
GlobalMeatNews: Brittiska Veterinärförbundet kräver stopp för slakt utan bedövning. Det brittiska veterinärförbundet (BVA) uppmanar regeringen att snabbt klargöra huruvida lammkött som exporteras under det nya handelsavtalet med Saudiarabien kommer att bedövas före slakt.

ATL.nu: Totalstopp för ägg från burhöns på Scandic. Hotellkedjan serverar 13 miljoner ägg om året. Nu upprättar Scandic en buräggspolicy gentemot leverantörerna för att säkerställa att produkterna de köper inte innehåller burägg.

ATL.nu: Regeringen utreder skärpta straff för brott mot djur. Utredaren ska även analysera om det går att ersätta straff med sanktionsavgifter eller vite vid mindre allvarliga överträdelser.

ATL.nu: Namninsamling mot burar startad i EU. Medborgarinitiativ vill förbjuda all användning av burar i djurproduktion.

JA.se: Kroppsspråket talar om vad kon känner. SLU arbetar nu med att kartlägga kors kroppsspråk för att bedöma vilka känslor de upplever.

IndianExpress: Export av levande boskap förbjuds från indiska hamnar på obestämd tid. Transportdepartementet i Indien har beslutat att förbjuda export av boskap från alla hamnar i landet efter protester från djurrättsaktivister.
HANDEL
ATL.nu: EU:s ömma tå enligt Brexitförhandlare: skyddade ostmärken. Storbritannien har identifierat skyddade ursprungsbeteckningar som Parmaskinka, Roquefort- och Västerbottenost som något som EU absolut inte vill tappa kontrollen över när landet lämnar unionen.

JA.se: Inbromsning för KRAV-grisar. En obalans mellan utbud och efterfrågan får de svenska KRAV-grisproducenterna att begränsa produktionen. Bland annat slutar två av föreningen Jord på trynets medlemsgårdar med sin grisproduktion.

LandLantbruk: Prishöjning krävs för att rädda grisproduktionen. Höjningen av spannmålspriserna i torkans spår ökar produktionskostnaden per gris med 400–500 kronor. Nu vill Sveriges Grisföretagare att handeln höjer priserna och att slakterierna ser till att pengarna når bonden.

LandLantbruk: Lelys nya lösning – från ko till butelj. Lely släpper en ny lösning för de bönder som vill sälja sin egen mjölk direkt på gården. Tekniken arbetar dygnet runt och för mjölken från kon hela vägen till paketering.

ATL.nu: EU-kommissionen vill förhandla nötkött med USA. En säkrad del av EU:s import ska hålla Donald Trump på gott humör, hoppas EU-kommissionen.

LandLantbruk: Svenskt Kött: Stora mervärden i svenskt griskött. Den låga antibiotikaanvändningen och nolltoleransen mot salmonella. Det är ett par av mervärdena i den svenska grisköttsproduktionen som Svenskt Kött lyfter fram i en ny rapport.

LandLantbruk: Så kommer mjölkmarknaden att se ut om 50 år. Den globala efterfrågan på mjölk kommer att öka och produkten levereras då från bland annat Europa.
Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Axfoundation · BOX 26008 · Stockholm 10041 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp