Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 12-13, 2017
ANTIBIOTIKA

CattleNetwork: GAO efterlyser förbättrad tillsyn inom antibiotikaområdet. Government Accountability Office (USA:s motsvarighet till Riksrevisionen) ger i en revisionsrapport ett antal rekommendationer till FDA och USDA för förbättrad datainsamling och tillsyn.

SR.se: Goda exempel i kampen mot antibiotikaresistens ska spridas. De som lyckats bra ska dela med sig av erfarenheterna till andra. Så ska världens djurhållning fås till en effektiv och lagom användning av antibiotika, enligt en plan som tagits fram vid ett litet men globalt möte i Uppsala nu i veckan.

GlobalMeatNews: Investerare ökar trycket för minskad antibiotikaanvändning. I en ny rapport undersöker en koalition av 71 investmentbolag hur större restaurangföretag arbetar med antibiotikafrågor.

Research&Development: Gödsel från antibiotikabehandlade kor stör markekosystem. Gödsel från kor som fått antibiotika förändrar markmikrobioling i omgivande jord, vilket leder till ekosystemet dysfunktion, enligt en amerikansk forskargrupp.

Regeringen.se: Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens. Regeringen har nu beslutat om de myndighetsuppdrag som kopplar till samverkansfunktionen och handlingsplanen.

JA.se: Antibiotikaprofil blir hedersdoktor. ”Sluta äta importerat kött” är det tydliga meddelandet från Björn Olsen, professorn som fått allt fler i Sverige att uppmärksamma hotet gällande antibiotikaresistens. Nu blir han hedersdoktor på Linnéuniversitetet.

DJURSKYDD

ATL.nu: Federley vill dra EU inför rätta. Fredrick Federley (C) planerar en passivitets-talan mot EU-kommissionen. "Vi har försökt med alla fredliga metoder och ingenting har fungerat".

FarmWeekly: Kommission i Australien föreslår djurskyddsmyndighet. Produktivitets-kommissionens slutrapport om jordbrukets administrativa börda föreslår bland annat att en  nationell myndighet bildas för att övervaka utvecklingen av djurskyddet.  

JA.se: Belgiskt skandalslakteri stängs av minister. Nu stänger jordbruksministern slakteriet efter avslöjanden som visar hur en grisar avblodas utan bedövning och hur en gris sliter sig och drunknar i skållningen.
 
JA.se: Avel för grupphållning av suggor. I tio delstater i USA blir det från och med 1 april 2020 förbjudet att inhysa dräktiga suggor i bås. Nu vill amerikanska forskare avla fram suggor med låg aggressivitet och därför passar bra i grupphållningssystem. 

HANDEL

ATL.nu: Svenskt kött vinner mark i skolan. Andelen svenskproducerade animaliska livsme­del inom offentlig sektor var förra året 62 procent.

ATL.nu: Det svenska mjölkpriset drar ifrån. Nu drar priset på svensk mjölk ifrån det europeiska. Det är början på en separat svensk marknad som kan komma att stjälpa den svenska produktionen, menar en expert.

ATL.nu: Fritt fram för ekologiska produkter i Kina. När exportvägen för svenska livsmedelsprodukter öppnas mot Kina kan Almnäs Bruk börja sälja sin ekologiska ost. – Det handlar inte om några volymer än så länge utan det är ett första steg att etablera en marknad, säger vd Thomas Berglund.

ATL.nu: Dåligt kött missas i kontroller. Bakterier, kylslarv och medicinrester men inget ruttet brasilianskt kött hittades i EU:s gränskontroller.

JA.se: De kräver hårda tester för brasiliansk kyckling. Efter att den Brasilianska köttskandalen uppdagats kommer nu Svensk Fågels europeiska motsvarighet, Avec, med krav på att EU kommer med en strategisk plan för tester av allt kycklingkött som importeras från Brasilien.

DN: Misstänkt brasilianskt kött spåras i Sverige. Tolv ton suspekt oxfilé från Brasilien spåras och samlas in i Sverige. Men importören misstänker att det mesta är uppätet redan.

ATL.nu: Europeiska mjölkproduktionen fortsätter att sjunka. Fortsatt minskad mjölkproduktion i Europa just nu men den kommer i kapp i slutat av året. Det spår EU-kommissionen i en färsk analys.

ATL.nu: Köttbönder upplever bäst lönsamhet. Nöt- och grisköttsproducenterna upplever den bästa lönsamheten inom lantbruket just nu. Det visar Lantbruksbarometern 2017.

ATL.nu: Villiga betala mer för naturbeteskött. Konsumenterna betalar gärna mer för kött från djur som gått på naturbete, enligt en undersökning från Länsstyrelsen och SLU.

ATL.nu: Hogan: Brexit kräver ändringar i jordbrukspolitiken. Ska pengarna som går till jordbruksstöden inte minska efter Storbritanniens utträde måste det ske förändringar i jordbrukspolitiken, bedömer EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

ATL.nu: Hälften av alla gris- och mjölkproducenter borta. Antalet mjölkproducenter i Sverige har minskat med 45 procent på nio år och hälften av alla företag inom grisbranschen har försvunnit.

JA.se: Fler ställer om till Krav. Antalet Kravbönder ökade 2016, jämfört med 2017. Enligt Krav är det marknadens efterfrågan som driver på den ökade takten i omställningen. 

JA.se: Importen ökar snabbare än exporten. Den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka snabbare än exporten.

Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.

Copyright © 2017 Axfoundation, All rights reserved.