Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 4-5 2017
ANTIBIOTIKA

BangkokPost: Forskare varnar för snabb spridning av antibiotikaresistens. En forskare varnar för att överdriven användning av kolistin i djurindustrin utgör ett allvarligt och växande hot mot hälsan till människor i Sydostasien.

AllAboutFeed: EU vill se minskad antibiotikaanvändning. Experter från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de åtgärder som vidtagits inom EU för att minska antibiotikaanvändningen. Man ser ett behov av en förändrad djurhållning där smittsamma sjukdomar förebyggs.

TheConversation: Antibiotika i kött – därför behöver Kenya göra mer. Snabbmatskedja Burger King kommer i USA och Kanada bara att använda kycklingkött från djur som inte har fått antibiotika. Men samma regler gäller inte i Kenya.

NewScientist: Antibiotikaresistens sprids från gårdar i Kina. I den första större undersökningen av förekomst av resistens mot kolistin har resistens setts i omkring en procent av sjukhuspatienter i två städer i Kina.

NRK.no: Vill ha antibiotikamärkning av livsmedel. En norsk antibiotikaexpert kräver att alla förpackningar av köttprodukter märks med den mängd antibiotika som används för att producera den.

CIDRAP: Går FDA:s nya riktlinje tillräckligt långt? Även om den förändrade riktlinjen i USA har sina kritiker, så är förändringarna det viktigaste myndigheten gjort då det gäller användningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen sedan årtionden. Kommer den få effekt?

CGDEV.gov: Ett ambitiöst mål för internationellt samarbete 2017: En global konvention om minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen. I ett positionspapper från Center for Global Development argumenteras det för en internationell konvention som verktyg för att minska utvecklingen av antibiotikaresistens.

Ord&Bild: Antibiotikaresistens och etik. Alla åtgärder för att minska de dramatiska följderna av antibiotikaresistens innebär nackdelar som längre sjukskrivningar, minskat semesterresande, dyrare kött och sträng isolering vid smittosjukdomar. Men vem ska drabbas?

FarmingUK: Antibiotikafri märkning är missledande. Brittiska grisproducent-organisationen NPA har tagit fram ett positionspapper där de anser att märkning av kött som ”antibiotikafritt” är missledande.

DJURSKYDD

GlobalMeatNews: Kameror i franska slakterier kommer inte stoppa felbehandling. Att sätta videokameror i Frankrikes 960 slakterier kommer inte att stoppa felbehandling anser industrin efter ett lagförslag som kräver videoövervakning i slakterier.

ATL.se: Nederländska grisar utmanar svenska. Coop lanserar snart ett nederländskt griskött, som utmanar det svenska köttet i både pris och djurvälfärd.

ATL.nu: "De borde veta hur djur föds upp". LRF kritiserar Coop för att likställa nederländsk djurskyddsförvaltning med svensk med anledning av ett beslut att importera kött från holländsk gris. Men Coop försvarar beslutet och är förvånade över LRF:s kritik.

GlobalMeatNews: Köttföretag visar ledarskap i djurskydd. Fjäderfäföretaget Noble Foods och Cranswick, båda baserade i Storbritannien, toppar den globala djurvälfärdsrankningen Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW).

ATL.nu: Plattform för djurvälfärd beslutad. EU-kommissionen har klubbat den sammanslutning för dialog kring djurvälfärd som initierades av bland andra Sverige.

EP-News: Kaniner ska få mer utrymme, anser EU-parlamentet. Jordbruksutskottet har röstat för en resolution där man uppmanar medlemsstaterna att fasa ut burhållningen av kaniner.

HANDEL

ATL.nu: Handelsministern: Brexit grusar utvecklingen. Handelsminister Ann Linde är oroad över vad Brexit innebär för svenska skogs- och livsmedelsföretag.

PigProgress: Vad kommer Trump innebära för den amerikanska grisproduktionen? Vincent ter Beek går igenom vilken påverkan den nya presidenten kommer ha på olika aspekter av grisproduktionen. 

ATL.nu: Nedåt för svenska slakten. Statistiken över den svenska slakten för det sista kvartalet 2016 och för helåret visar på minus.

JA.se: Ännu ett rekordår för ekomarknaden. Under 2016 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 3,9 miljarder till 25,4 miljarder, eller 18 procent. 

JA.se: Lantmännen vill ha mer ekospannmål. För att svara upp mot efterfrågan på ekologisk spannmål i Sverige och utomlands ska Lantmännen fördubbla handeln till 2020. Målet är att handla med 200 000 ton. 

ATL.nu: Centers motförslag till livsmedelsstrategin. Innan regeringen ens presenterat sin proposition om en livsmedelsstrategi har Centerpartiet förslagen till sin följdmotion klara.

ATL.nu: Regeringen vill förenkla för livsmedelsproducenter. Enklare regler, tillgång till produktiva mark- och vattentillgångar och tillgång till hållbara växtsorter är några av metoderna för att uppnå målen i den nationella livsmedelstrategin.

Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Facebook
Facebook
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.

Copyright © 2017 Axfoundation, All rights reserved.