Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 22-23, 2018
ANTIBIOTIKA
GlobalMeatNews: Östeuropa diskuterar antibiotikaresistens. Oron börjar växa över användningen av antibiotika inom djuruppfödningen i Ryssland, Ukraina och Estland.

EuropeanSting: Nya EU-regler kommer begränsa användningen av antibiotika i djurhållningen. EU-parlamentet och ministerrådet har nu nått en informell överenskommelse angående användning av antibiotika i djurhållningen. Den första omröstningen om förslaget kommer att ske i EU-parlamentets miljöutskott 20-21 juni.

LandLantbruk: EU stramar åt användning av antibiotika till djur. EU kan införa striktare lagstiftning avseende antibiotikaanvändning på djur och förbud mot att samtidigt föreskriva och sälja läkemedel till djur.

TheGuardian: EU skrotar planer på miljökrav vid tillverkning av läkemedel. Läckta dokument avslöjar att förslag för att minska antibiotikaresistens genom förbättrade miljökrav på läkemedelsfabriker har strukits.

NewFoodMagazine: Den brittiska fjäderfäsektorn har minskat antibiotikaanvändningen med 82 procent. Brittiska fjäderfäproducenter har minskat antibiotikaanvändningen med 82 procent under de senaste sex åren och med nästan 40 procent under det senaste året.

ScienceDaily: Kolistinresistenta bakterier vanligt förekommande i by på landsbygden i Vietnam. Vid en studie av invånare i en by på vietnamesiska landsbygden förekom kolistinresistens hos ca 70 % av invånarna.

CIDRAP: USA:s grisar konsumerar nästan lika mycket antibiotika som människor. En rapport från organisationen Natural Rersources Defence Council (NRDC) anklagar den amerikanska grisindustrin för oansvarig användning av antibiotika. Rapporten visar att mängden antibiotika som används till grisar är nästan densamma som det som används för att behandla människor i USA.

TheRegulatoryReview: Att lagstifta mot antibiotikaresistens. Ny lagstiftning i Kalifornien har potential att ta itu med den växande antibiotikaresistensen. Men för att göra det måste Kaliforniens delstatsregering investera betydande resurser för att finjustera lagens datainsamlingsmekanismer och se till att det inte strider mot federal lagstiftning.

satPRnews: Kött från djur uppfödda utan antibiotika kommer ta ökande marknadsandelar den kommande tio-årsperioden. Konsumenters ökande efterfrågan på livsmedelsprodukter från djur uppfödda utan antibiotika tillsammans med stigande politiskt tryck för att minska användningen av antibiotika är utmanande för köttproduktionens hela värdekedja.
DJURSKYDD
ATL.nu: Nya Djurskyddslagen klubbad. Förändringar i bland annat reglerna kring djurförbud träder i kraft den 1 april nästa år.

GlobalMeatNews: Förekomst av obedövad slakt under granskning. Brittiska Veterinärförbundet (BVA) har lyft frågan om den ökade förekomsten av obedövad slakt av får och get, från 15 procent 2013 mot 22 procent idag. Eftersom detta handlar om slakt för export och inte för den inhemska marknaden anser BVA att det inte är i enlighet med regelverket.

GlobalMeatNews: "Fullständigt förbud krävs för att stoppa djurens lidande". Australiens veterinärkår har reagerat på regeringens beslut att endast modifiera den långväga handeln med levande djur snarare än att förbjuda den.

ATL.nu: Kraftig ökning av Hollands export av smågrisar. Holland ökar exporten av smågrisar med nästan 300 procent till Spanien.
HANDEL
ATL.nu: Finska konsumenter vill betala mer för mjölken. Nästan 20 000 personer i Finland har skrivit under en namninsamling där de säger sig vara villiga att betala en krona mer per paket mjölk – om prishöjningen går direkt till producenten.

JA.se: Populärt med charkprodukter av skånsk utegris. I sommar går 70 grisar i de natursköna hagarna på Marsvinsholm utanför Ystad. Till hösten ska de slaktas på ett lokalt slakteri och sedan bli grunden i charkprodukter som framställs på den egna gården. 

SVT.se: Regeringen vill tvinga restauranger att ursprungsmärka kött. Regeringen vill att restauranger och storkök ska tvingas redovisa var köttet de serverar kommer ifrån. En sådan lag måste godkännas av EU-kommissionen och Konsumentverket och Livsmedelsverket får i uppdrag att ta fram underlag.

JA.se: HKScan rustar upp Kristianstad-slakteriet. HKScan moderniserar sin anläggning i Kristianstad för 70 miljoner kronor. Ett av motiven bakom satsningen är att förbereda anläggningen inför export av köttprodukter till Kina.

JA.se: LRF besvikna över EU-förslag. Förslagen från EU-kommissionen gör att direktersättningar och landsbygdsprogrammet till bönder skärs ner och krånglas till.

LandLantbruk: Regeringen gasar på med livsmedelsstrategin. Regeringen tar nästa steg för att den svenska matproduktionen ska öka. Jordbruksverket och Tillväxtverket får i uppdrag att tillsammans ta fram konkreta förslag.

LandLantbruk: Mexiko kontrar med fläsktullar mot USA. Mexiko planerar att införa fläsktullar mot USA, som ett svar på landets stål- och aluminiumtullar.
 
Nu tar Antibiotikaspaningen sommarledigt och återkommer måndag 13 augusti.
Trevlig sommar!
Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Axfoundation · BOX 26008 · Stockholm 10041 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp