Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 34-35, 2019
ANTIBIOTIKA
Läkemedelsvärlden: Nytt initiativ ska minska utsläppen av antibiotika. Genom att samla industri, upphandlare och beslutsfattare hoppas organisationen Siwi få till konkreta förändringar.

VetandetsVärld: Hon renar vatten från antibiotika med hjälp av solljus. Professor Cecilia Stålsby Lundborg jobbar tillsammans med indiska forskare för att kunna rena vatten från antibiotikarester. Hon vill också att antibiotika ska användas på ett klokare sätt.

CIDRAP: Politiker uppmanar EPA att ompröva användningen av antibiotika på citrusträd. I ett öppet brev uppmanas USA:s miljömyndighet att ompröva sitt utökade godkännande av användning av oxytetracyklin i citrusodlingar och att inte gå vidare med motsvarande godkännande då det gäller streptomycin.

TheCattleSite: Experter i Australien kräver att användningen antibiotika till djur minskar. Enligt en rapport publicerad i Medical Journal of Australia är användningen av antibiotika i Australien större till djur än till människor. Enligt rapporten har den ökande intensifieringen av livsmedelsproduktionen medfört en ökad användning av antibiotika i djurhållningen, för såväl terapeutiska som icke-terapeutiska syften.

FarmersWeekly: Red Tractor inför skärpta certifieringsregler för mjölkgårdar. Red Tractor, det ledande kvalitetssystemet för livsmedelssäkerhet inom primärproduktionen i bl.a. England och Wales skärper nu sina regler för mjölkgårdar och inför bl.a. striktare regler för veterinärens kontroll av gårdens antibiotikaanvändning.
DJURSKYDD
FarmersWeekly: Brittiska Labour lägger djurskyddsplan för förbättrat djurskydd. I planen betonar Labour behovet av en hög djurvälfärd inom jordbruket och att föråldrade och grymma metoder ska fasas ut.
HANDEL
ATL.nu: Bönder får sämre betalt för ekomjölken. Svenska bönder ökade sin produktion av ekologisk mjölk med 12 procent under 2018 jämfört med föregående år. Men försäljningen i butik ökade inte i samma takt. – Det är en överproduktion av ekologisk mjölk just nu, säger Ulf Svensson, statistiker på Jordbruksverket.

SVT: Svenskarnas köttätande fortsätter minska. Trenden håller i sig. Vi äter lite mindre kött och fler väljer svenskt. Det visar Jordbruksverkets nya siffror över svenskarnas köttförbrukning under första halvåret 2019.

JA.se: Får- och lamm: Slakten minskar med 1,5 procent. Under kvartal två minskade den svenska får- och lammslakten med 1,5 procent. 

JA.se: Storboskap: Slakten minskade med 0,6 procent. Efter den ökade utslaktningen av storboskap under förra hösten och första kvartalet har slakten fallit tillbaka något under kvartal två. 

JA.se: Gris: Slakten minskar med 1,2 procent. Förra årets uppåtgående trend för den svenska grisslakten har brutits under första halvan av 2019. Nedgången under första kvartalet tilltog under kvartal två.

JA.se: Mjölkpriset förblir oförändrat i september. Hösten inleds med stabila mjölkpriser, både för eko och konventionell mjölk meddelar Arla. 

LandLantbruk: Arla ökar omsättningen. Mejerimarknaden är ovanligt stabil enligt Arla, som i sin halvårsrapport ser positivt på framtiden.

ATL.nu: Ökad efterfrågan på slaktsvin bakom pristopp. I måndags höjdes det danska grispriset, rapporterar tidningen Landbrugs Avisen. Priset på slaktsvin ökades till 12 danska kronor, en milstolpe som inte har nåtts sedan i oktober 2013.

SVT: Omvärlden tvingade Bolsonaro att agera mot bränderna. Bränderna rasade, dagarna gick men det dröjde innan Bolsonaro agerade. Men plötsligt stod Bolsonaro inför en situation med demonstrationer vid Brasiliens ambassader runtom i världen och planer på konsumentbojkott mot brasilianskt kött. När flera EU-länder med Frankrike i spetsen hotade med att stoppa det gigantiska frihandelsavtalet mellan EU och de sydamerikanska Mercosur-länderna – som tagit 20 år att förhandla fram – tvingades Bolsonaro agera.

GlobalMeatNews: Ökad brasiliansk export av matfågel och griskött. Exporten av brasiliansk matfågel och griskött väntas se stadiga stigningar under resten av året, med 5 respektive 12 procent. Drivkraften är ökad efterfrågan från asiatiska länder.  
Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Axfoundation · BOX 26008 · Östermalmsgatan 40 · Stockholm 10041 · Sweden