Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 44-45 2016
ANTIBIOTIKA

GlobalMeatNews: Politiska åtgärder behövs för att stoppa ökad antibiotikaanvändning. Åtgärder från ledande politiker behövs för att ta itu med orimlig ökning av antibiotika-användningen i länder som Spanien, enligt det danska jordbruks- och livsmedelsrådet (DAFC).

WorldPoultry: IPC lovar samordnad insats om antibiotikaresistens. På International Poultry Council senaste konferens stod antibiotikaresistens på dagordningen och man såg behov av en samordnad insats för att minska risken för antibiotikaresistens.

SouthChinaMorningPost: Offentliggör data om antibiotikaanvändning för både folk och fä. Efter att förekomsten av antibiotikaresistens i Hongkong har sjudubblats på fem år föreslår en expertgrupp ett flertal åtgärder som bl.a. omfattar data om antibiotikaanvändning.

PigWorld: EU-kommissionen publicerar ny handlingsplan 2017. EU-kommissionen har meddelat att den kommer att offentliggöra en ny handlingsplan nästa år, då den nuvarande handlingsplanen mot antibiotikaresistens gäller 2011-2016.
Lantbruk.com: MRSA hittat hos norsk slaktgris. En gård nära gränsen till Sverige kan ha levererat grisar som är MRSA-smittade.

ThePigSite: Spanien och Italien uppmanas att minska antibiotikaanvändningen i djurhållningen. Efter den senaste statistiken från EMA, som visar ökande antibiotikaanvändning i vissa länder, uppmanar Esben Lunde Larsen, Danmarks livsmedelsminister, EU att agera.

FarmersWeekly:Antibiotikafri” gris ger bra betalning hos Danish Crown. Tidigare försök har visat en minskad produktion på ca 2-2,5 smågris per sugga per år. Men merbetalningen innebär att det räcker att minst 35 % av kullen är antibiotikafri vid slakt för ett positivt resultat.

NZFarmer: Sintidsbehandling på besättningsnivå under lupp. Antibiotikaresistens stod högt på programmet på International Dairy Federations toppmöte. En av de frågor som togs upp var rutinmässig sintidsbehandling, som alltmer ifrågasätts.

ModernHealthcare: Sjukhus upphandlar ”antibiotikafritt” kött för att minska risken för resistens. Fler sjukhus arbetar för att endast upphandla kött från djur som inte har utfodrats med antibiotika. Men det kan vara en utmaning när det gäller att få ett tillräckligt utbud och få det till ett rimligt pris.

DJURSKYDD

ATL.nu: Forskning om djurskydd får 54 miljoner. Projekt om transport av grisar och mjölkbönders inställning till att behandla mastit tillhör de som finansieras av Formas.

HuffingtonPost: Massachusetts röstar igenom historisk djurskyddslag. Förslaget kommer till 2022 förbjuda djurhållning där djurens rörlighet är begränsad, som t.ex. fixeringsbås för suggor.

GlobalMeatNews: Så här ser Danmarks nya djurvälfärdsmärkning ut. Logotypen för det efterlängtade djurvälfärdsmärkningssystemet presenterades av det danska jordbruks- och livsmedelsrådet i samband med en lantbrukskongress i Herning, Danmark.

ATL.nu: Sverige lyfter djurtransporter i Bryssel. Sven-Erik Bucht tar upp djurtransporter när EU:s jordbruksministrar möts.

HANDEL

GlobalMeatNews: EU utökar budgeten för marknadsföringsåtgärder. Nötkött och griskött är bland de EU-produkter som kommer att få ökade medel.

GlobalMeatNews: CETA: EU och Kanada undertecknar handelsavtal. Efter veckor av motstånd från Belgiens fransk-språkiga region Vallonien är avtalet nu undertecknat.

ATL.nu: Här sätts mjölkpriset av konsumenterna. En helt ny produktlinje som betalar lantbrukare mer för mjölken har nått butiker i bland annat Paris.

GlobalMeatNews: President Trump och framtiden för frihandel. Medan världens smälter nyheten att Donald Trump kommer bli den 45: e presidenten i USA, granskas hans syn på den internationella handeln noga av den globala köttindustrin.

Lantbruk.com: Brist på ekovaror bromsar försäljning. Försäljningen av ekologiska varor i Icabutikerna fortsätter att öka, men utvecklingen bromsas av bristande tillgång.

GlobalMeatNews: EU:s köttindustri orolig över CETA. Avtalet kommer att vara "en smärtsam övning" för EU köttsektor anser Pekka Pesonen, Copa-Cogeca.

ATL.nu: Bottennapp för mjölkinvägningen nästa år. LRF Mjölk spår att den svenska mjölkinvägningen nästa år kommer att sjunka till nivåer man inte sett sedan 1970-talets början.

ATL.nu: Danish Crown lovar mer till grisproducenterna. Danish Crown avser att höja avräkningen till danska svinuppfödare med 60 öre per kilo, i förhållande till EU-index.

ATL.nu: EU: Bevarar det som uppnåtts i TTIP. EU och USA fortsätter samtal på expertnivå om frihandelsavtalet TTIP för att avsluta de delar som går under president Barack Obama för att bevara dem.

GlobalMeatNews: Kinas efterfrågan på högre än väntat. Kina kommer att fortsätta att importera stora mängder fläskkött trots stagnerande ekonomisk tillväxt.
 

Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Facebook
Facebook
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.

Copyright © 2016 Axfoundation, All rights reserved.