Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 49-50, 2018
ANTIBIOTIKA
JA.se: Hoppfullt men avlägset antibiotikastopp. EU:s ministerråd har beslutat om ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. För att minska utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier ska hårdare regler för antibiotika-användning införas.

SvD.se: McDonalds vill trappa ned på antibiotikan. Snabbmatsjätten McDonalds har gjort upp en plan för att stegvis trappa ned antibiotikaanvändningen hos sina nötköttsleverantörer. Första steget är att granska antibiotikanivåerna hos sina tio största köttleverantörer. Reduktionsmålen ska vara satta senast 2020.

SvD.se:Världen måste lära av svensk djurhållning”. Djurfabrikerna runt om i världen är beroende av antibiotika. Dålig djurvälfärd leder till sjuka djur, vilket i sin tur leder till hög användning av antibiotika. Många av de antibiotikapreparat som är livsviktiga för oss människor används också i djurfabrikerna, skriver Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

Farmtid.no: Oro blandat med optimism kring norsk antibiotikaförbrukning. Den norska årliga antibiotikarapporten för human- och veterinärmedicin visar på sjunkande användning av antibiotika samtidigt som förekomsten av antibiotikaresistens ökar.

SeattleTimes: Costco skärper kraven på antibiotika. Detaljvaruföretaget Costco har fastställt nya krav för användning av antibiotika i djurhållningen, vilket gör det till en av de största livsmedelskedjorna att ha den typen av riktlinjer.

SVT.se: Svenska kycklinguppfödare ska lära kineser att använda mindre antibiotika. Kina är ett av de länder som föder upp flest kycklingar i världen. Varje år används tiotusentals ton antibiotika i djurfodret. Men det kan komma att ändras i framtiden. Nu har en kinesisk delegation besökt en svensk kycklingfarm för att lära sig om djuruppfödning utan antibiotika.

PunchNigeria: Läkemedelsmyndighet förbjuder foderantibiotika. Nigerias läkemedels-och livsmedelsmyndighet förbjuder antibiotika i foder. Åtgärden syftar till att minska problemen med resthalter av antibiotika i livsmedel och utveckling av antibiotikaresistens.

CIDRAP: Indien inför förbud mot användning av kolistin som tillväxtstimulerare? Den indiska regeringen närmar sig ett förbud mot användning av kolistin som tillväxtfrämjande medel till livsmedelsproducerande djur, enligt uppgifter i media.
DJURSKYDD
GlobalMeatNews: Moratorium ger ökad säkerhet. Efter stark kritik mot förhållanden vid fårtransporter från Australien till Mellanöstern införs moratorium för transporter under årets varmaste tremånadersperiod. Ett antal djurskyddsförbättringar har också gjorts och kontrollen stärkts.

PigProgress: Danmark: Bedövningskrav införs för griskastrering. Den danska grisnäringen kommer från och med 1 januari 2019 inkludera krav på bedövning vid kastration i sitt kvalitetssystem.
HANDEL
PigProgress: Svåra tider för danska grisuppfödare. Stämningen i dansk grisuppfödning har dämpats, där såväl bönder som senare led i kedjan ser färre tecken på en ljus framtid.

GlobalMeatNews: Handelsavtalet mellan EU och Japan välkomnas. Animaliesektorn förväntas dra nytta av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan.

LandLandbruk: Matens ursprung oklart i många kommuner. Ungefär 40 procent av de svenska kommunerna upphandlar i stort sett bara nötkött av svenskt ursprung. Nästan hälften köper bara svensk kyckling. Men många kommuner kan eller vill inte svara på var maten kommer ifrån, visar en riksomfattande kartläggning.

LandLantbruk: Skärpta straff för matfusk. Efter årsskiftet kan den som fuskar med maten straffas med fängelse i upp till två år.

PigProgress: Kina: Ändrade konsumenttrender påverkar grissektorn. Två konsumentstudier har nyligen publicerats. En trend är att man blir mer noga med maten och att hälsoaspekter är viktiga.

LandLantbruk: Allt fler äter mindre kött. Allt fler svenskar uppger att det dragit ner på sin köttkonsumtion för klimatets skull. 56 procent säger sig ha minskat sin köttkonsumtion, jämfört med 47 procent för tre år sedan, enligt en Sifoundersökning.

LandLantbruk: Lång process för att märka kött på krogen. Vägen till ursprungsmärkning på restaurang är långtifrån rak. Men nu har Livsmedelsverket kommit fram till vad som krävs för att ta ärendet vidare bland EU-reglerna. En konsumentundersökning är en av åtgärderna.

LandLantbruk: Kina och USA förhandlar om handel. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina har drabbat det amerikanska jordbruket hårt. Men nu twittrar president Donald Trump att en lösning är på gång och att förhandlingar förs.

 
Nu tar Antibiotikaspaning julledigt och återkommer 14 januari 2019.
God Jul och Gott Nytt År!
Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Axfoundation · BOX 26008 · Stockholm 10041 · Sweden