Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 47-48, 2018
ANTIBIOTIKA
FoodSafetyNews: Låga nivåer av antibiotikaresistenta E. coli i kött från detaljhandeln i Storbritannien. Nivån av antibiotikaresistenta E. coli i gris- och nötkött är fortfarande låga, enligt en undersökning utförd av Storbritanniens livsmedelsmyndighet Food Standards Agency.

DN: Antibiotikareglerna skärps för djur i EU. Ingen antibiotika till friska djur framöver. Nu har ministerrådet i EU fattat beslut om att skärpa reglerna för antibiotikaanvändning.

JA.se: Efter 34 år hakar fler länder på. De skärpta reglerna kring antibiotikaanvändningen ses som mycket positivt av LRF. Det är nämligen en fråga som de drivit sedan 1984.

LandLantbruk: EU:s nya antibiotikalag gynnar Sverige. Ministerrådet har klubbat den nya EU-lagstiftningen som förbjuder överanvändning av antibiotika inom djurhållningen. Om tre år träder den nya lagen i kraft.

Ingeniören.dk: Nytt center: Danmark skall samlar kunskap om antibiotikaresistens. Danmark lägger grund för ett nytt internationellt kunskapscentrum, The International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR,  för forskning kring antibiotikaresistens och för att sprida goda lösningar till hela världen.

LandLantbruk: Antibiotikaresistens snart större hot än cancer. Om mindre än tio år kommer fler människor att dö av antibiotikaresistens än av cancer. Nu startas ett internationellt forskningscenter i Danmark, där grisnäringen fått bära hundhuvudet för resistens.
FarmersWeekly: Fyra sätt som Sverige har minskat användningen av antibiotika på mjölkgårdar. Storbritanniens mjölkproducenter har lyckats väl med målet om minskad antibiotikaanvändning, men Sverige är fortfarande ledande.

CIDRAP: Antibiotikafri uppfödning ger inte lägre resistensnivåer i köttet. En studie utförda av USDA ser inte några skillnader då det gäller förekomst av antibiotikaresistenta bakterie i nötkött från djur som fötts upp utan respektive med antibiotika.

AllAboutFeed: Kina antar plan för att fasa ut antibiotika i foder till 2020. I planen ingår ett pilotprogram som omfattar 100 gårdar som syftar till att eliminera användningen av antibiotika i foder.

Nature: Planetära gränser för antibiotikaresistens och bekämpningsmedel. Ökande förekomst av antibiotikaresistens hotar människors hälsa. Den planetära gränsen för antibiotikaresistens bedöms som passerad.
DJURSKYDD
ATL.nu: Ligghallskravet träder i kraft i Halland. Nu måste alla utegångsdjur i Halland ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats.

Djurskyddet: Stort EU-möte om grisars välfärd. Nyligen höll EU-kommissionen ett möte där grisars välfärd står i fokus. Kuperingen av svansar var en av de frågor som var i fokus. 

Yle.fi: Under ett år transporteras över en miljard djur inom EU – under usla förhållanden. I december tar EU-parlamentets miljöutskott ställning till en rapport om djurtransporter. EU-parlamentariker Sirpa Pietikäinen, sammanfattar de nuvarande djurtransporterna med ett ord: uselt.

ATL.nu: Inget bidrag för kor med horn i Schweiz. Närmare 55 procent vill inte ge bidrag för att korna får behålla hornen.

PigProgress: Genetik kan hjälpa till att mäta grisars välbefinnande. Grisars välbefinnande kan förbättras genom att använda genetiska tekniker, enligt forskning vid University of Pennsylvania, USA.

EU Observer: EU kommer se över sin djurvälfärdsstrategi. Europeiska kommissionen kommer att utvärdera sin djurvälfärdstrategi, enligt svar kommissionen gett på en rapport från Europeiska revisionsrätten.  Översynen av strategin kommer nästan tre år efter det att Europaparlamentet har efterfrågat det.

GlobalMeatNews: Kinesiskt köttföretag lovar förbättringar av djurskyddet för grisar. Det kinesiska köttföretaget Guangdong Dexing Food Company kommer erbjuda bättre liv för grisar. Bland annat kommer fixering av dräktiga suggor att fasas ut till 2020.
 
HANDEL
ATL.nu: Arla sänker mjölkpriset. Från och med december sänker Arla a contopriset för mjölk med 9,9 öre. Priset hamnar då på 347,5 öre per kilo i Sverige.

JA.se: Samarbete för ökad export. För att nå nya exportmarknader som Kina, Indien och Sydafrika ska Sverige och Finland fördjupa sitt samarbete.

LandLantbruk: Svenska mervärden säljer. Matens ursprung är det som kommer främst när butikskunderna rankar de viktigaste faktorerna för hållbarhet. Djurvälfärd ligger också i topp, vilket ger skjuts åt försäljningen av svenskt kött.

LandLantbruk: Lantbrukaren kläms mellan handeln och industri. Den svenska livsmedelskedjan är ett typexempel på att enskilda lantbrukare och andra mindre producenter har liten marknadsmakt, klämda mellan den starkt koncentrerade handeln och en industri med internationella förgreningar.
Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Axfoundation · BOX 26008 · Stockholm 10041 · Sweden