Copy
AXFOUNDATION
Antonia Ax:son Johnson Foundation
for Sustainable Development
View this email in your browser
ANTIBIOTIKASPANING
Ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor 
med koppling till livsmedelsproducerande djur.

VECKA 21-22, 2018
ANTIBIOTIKA
PigProgress: Smittskydd på grisgårdar – gör vi det rätt? Professor Jeroen Dewulf intervjuas om smittskydd utifrån den nyutkomna boken ”Biosecurity in animal production and veterinary medicine”.

Berlingske: Multiresistenta bakterier sprids genom avloppsvatten. Bakterier kan överföra gener till varandra i större utsträckning än vad som tidigare antagits, visar ny dansk forskning.

CIDRAP: FAO uppmanar till klokare antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur. FAO:s generaldirektör efterlyser en mer ansvarsfull användning av antibiotika och vill se ett slut på användningen av antibiotika i tillväxtfrämjande syfte.

CIDRAP: Globala livsmedelsleverantörer får dåligt betyg då det gäller antibiotika. Ett nytt index som utvärderar 60 globala livsmedelsföretag då det gäller hälso-, miljö- och sociala frågor har funnit att mer än tre fjärdedelar av dessa företag rankas som "hög risk" då det gäller antibiotikaanvändning.

EurActive: Förebygga är bättre än bota. Att förebygga djursjukdomar är en viktig komponent för att nå en hållbar djurhållning. Vaccination kan spela en roll för att minska behovet av antibiotika, men det måste åtföljas av andra insatser som t.ex. utbildning anser såväl jordbrukare som EU-politiker.

TheScottishFarmer: Uppdaterade antibiotikaregler i Red Tractor-certifieringen. Den dominerande standarden för primärproduktion i England, Red Tractor, har sedan 1 juni infört krav på provtagning och resistenstest då det gäller förskrivning av kritiskt viktiga antibiotika.

LifeSicenceSweden: Gott resistensläge hos svenska djur. Antibiotikaresistenta bakterier är fortfarande ovanliga hos lantbruks- och sällskapsdjur i Sverige visar rapport.
DJURSKYDD
ATL.nu: Hårdare regler för Australiens export av levande djur. Betydligt färre djur kommer tillåtas ombord på fartyg vid levande export från Australien till Mellanöstern under årets varmaste månader. Det är resultatet av en statlig utredning.

LandLantbruk: Brasilien: Lastbilsprotest hotar en miljard kycklingar. En miljard kycklingar och 20 miljoner grisar kan komma att dö svältdöden i Brasilien, på grund av strejkande lastbilschaufförer och tomma förråd.
HANDEL
ATL.nu: Stora förändringar föreslås i nya Cap. Nedskärningar av direktstöden från 60 000 euro och tak vid 100 000 euro ingår i EU-kommissionens förslag för en reformerad jordbrukspolitik.

LandLantbruk: EU-parlamentet slår vakt om jordbruksbudget. Bevara EU:s jordbruksbudget men ge länderna större inflytande över stödreglerna. Det anser EU-parlamentet som i går gav klartecken för de stora dragen i 2021 års jordbruksreform.

ATL.nu: Ny jordbrukslag i Frankrike möts både av hopp och misstro. - Det handlar om en revolution vad gäller jordbrukspriserna, säger Luc Smessaert i facket FNSEA. Samtidigt är bönder oroliga för att regeringens löften om bättre tider inte kommer att märkas i praktiken.

GlobalMeatNews: Frihandelssamtal påbörjas mellan EU, Nya Zeeland och Australien. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström ser fram emot att Nya Zeeland och Australien inkluderas till kretsen av EU:s nära handelspartner.

GlobalMeatNews: Copa-Cogeca uppmanar EU att minimera handelskoncessioner för nötköttssektorn. Copa-Cogeca uppmanar EU att undvika ytterligare tryck på jordbrukssektorn då det gäller Mercosur.

JA.se: Ökat intresse för mjölkpulver från EU. Vid försäljningen av mjölkpulver från EU:s interventionslager i maj märktes ett klart ökat intresse från marknaden.

ATL.nu: Allt fler satsar på eko. I Sverige ökade andelen ekologisk odlad mark med 4 procent i fjol. Samtidigt upplever Finland något av en ekoboom då den ekologisk odlade åkerarealen ökade med 12 procent.

JA.se: Slakterierna säger nej till fler danska ekogrisar. Efter de sista åren med en ständigt stigande efterfrågan på ekologiskt producerade grisar i Danmark bromsar nu efterfrågan in. Både Danish Crown och Tönnies säger nej till fler eko-grisar under 2018.

JA.se: För mycket grisar i Norge. Den ökade produktiviteten hos norska suggor skapar problem. En ny prognos dubblar årets norska produktionsöverskott för griskött.

JA.se: Ökad produktivitet i den svenska grisbranschen. När Gård & Djurhälsan redovisar 2017 års medeltal för produktivitet i svenska grisbesättningar, konstateras att siffrorna går åt rätt håll.

JA.se: Prognosen pekar på sämre lönsamhet i år. Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2018 på vikande lönsamhet inom lantbrukets alla produktionsinriktningar. 
 
Share
Tweet
Share
Forward

Axfoundations arbete

Tillsammans med Axfood (Hemköp och Willys), Martin & Servera och några av Sveriges bästa experter på antibiotika och djurvälfärd har en tydlig lista utvecklats, med kriterier som inköpare ska ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. I februari 2016, tog medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel beslut om ett gemensamt ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar ska ta hänsyn till fyra kriterier vid inköp av kött. Det gäller främst medlemmarnas egna märkesvaror men strävar efter att leverantörer av andra varumärken ska följa kriterierna. 
Läs mer om projektet: Antibiotika till livsmedelsproducerande djur.
Axfoundation
Axfoundation
@Axfoundation
@Axfoundation
Axfoundation Play
Axfoundation Play
Axfoundation.se
Axfoundation.se

Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Redaktör: Jenny Lundström, veterinär.This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Axfoundation · BOX 26008 · Stockholm 10041 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp