Copy
December 2015
Facebook
Twitter
Beste <<First Name>>,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. Een nieuwsbrief waarin we jullie op de hoogte proberen te houden van het reilen en zeilen in de vereniging, want er gebeurt op het  ogenblik nogal wat. De vereniging vernieuwt zich omdat we binnenkort verhuizen naar een nieuwe locatie, Almere Poort. Maar ook omdat de vereniging continu in beweging is.
 
Wij veranderen en passen ons aan, zoals aan nieuwe leden met nieuwe ideeën, aan nieuwe mogelijkheden in een nieuw zwembad en aan de omgeving die verandert. Deze vernieuwingen worden in gang gezet door de vrijwilligers van onze vereniging! De huidige vrijwilligers kunnen dit natuurlijk niet alleen. Als je invloed wilt uitoefenen op het verloop van het proces binnen onze vereniging: doe dan mee! De vraag vanuit het bestuur is daarom of elk lid, ouder van een lid of enthousiaste grootouder, nadenkt over waar hij/zij goed in is en hoe dat ons als vereniging kan helpen. Want samen kunnen we de hele wereld aan en maken we het uitdagend, leuk en goed voor onszelf en de mensen om ons heen.
 
Op dit ogenblik heeft de vereniging behoefte aan mensen die mee willen helpen bij  het geven van
training (sterrenplan/wedstrijdzwemmen), zwemcommissieleden (organiseren en regelen), bestuursleden (beleid uitvoeren en bepalen, algemeen lid en/of voorzitter), juryleden, scheidsrechters, sterrenplancommissie (organiseren en regelen), ledenwerving en sponsoring.
 
Denk je dat jouw kwaliteiten aansluiten bij wat de vereniging nodig heeft, wil je jezelf ontplooien en je omgeving helpen, twijfel dan niet en meld je aan! Dit kan bij de betreffende commissie, klik hier voor de e-mailadressen. Je kunt ook de betreffende vrijwilliger bij het bad aanspreken.
 

Om af te sluiten willen wij trainers en vrijwilligers weer hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
 
Natuurlijk wensen wij iedereen een hele fijne kerst en een gelukkig, gezond en spetterend 2016 toe.
 
Bestuur Z.S.V. De Aalscholver

Willy Hogerhuis
Maryse Kanse
Clemens Musters
Gerhard Knol
Trainingen tijdens de kerstvakantie 2015-2016

Sterrenplan
Geen training vanaf vrijdag 18 december t/m zondag 3 januari 2016.
 
Waterpolo
Geen training vanaf vrijdag 18 december t/m zondag 3 januari 2016.

Wedstrijdzwemmen en/of Masters
Beperkte traingsdata, wel training op:
 • Zaterdag 19 december 6.45 uur tot 8.15 uur
 • Maandag 21 december 19.30 uur tot 21.30 uur
 • Woensdag 23 december 18.30 uur tot 20.30 uur
 • Maandag 28 december 19.30 uur tot 21.30 uur
Alle reguliere trainingen in 2016 starten weer op maandag 4 januari 2016.
Afmelden bij zwemwedstrijden

We zijn dit seizoen al weer een paar maanden bezig. Erg fijn om te merken dat het zwemmen goed gaat. We staan op dit moment hoog in de ranking van de zwemcompetitie. Om te zorgen dat de komende wedstrijden ook goed verlopen, volgen hieronder nog even de regels voor het aan en afmelden van wedstrijden:

Regels voor aan-/afmelden
Er zijn twee soorten wedstrijden: de NZC (nationale zwemcompetitie = VZC) en overige wedstrijden.
 
De NZC is een competitie van 5 wedstrijden, waarbij wij in de 1e districtsklasse uitkomen. Wanneer je een uitnodiging krijgt, is deelname verplicht. Graag wel een ontvangstbevestiging sturen naar het wedstrijdsecretariaat wanneer je de uitnodiging ontvangen hebt. Mocht je toch verhinderd zijn, dan moet je je, na overleg met je trainer, afmelden bij het wedstrijdsecretariaat met opgave van reden.
  
Deelname aan de overige wedstrijden is niet verplicht. Wanneer je een uitnodiging ontvangen hebt, word je verzocht om voor een bepaalde datum aan te geven of je al dan niet deelneemt. Hou je aan die datum! Wanneer er door het wedstrijdsecretariaat geen reactie ontvangen is, wordt er vanuit gegaan dat je NIET aan de wedstrijd deel wilt nemen.
Controleer ook regelmatig de wedstrijdkalender op de website, want daar wordt aangegeven, welke zwemmers uitgenodigd zijn. Het kan namelijk altijd een keer gebeuren, dat een uitnodiging niet ontvangen wordt.
 
Veel plezier met de aankomende wedstrijden en tot snel in het zwembad!


Ingrid van Dijk,
namens de Zwemcommissie

 
Agenda

Algemene Ledenvergadering voorjaarseditie
Dinsdag 19 april 2016


Wedstrijdkalenders
Samenvatting

Algemene Ledenvergadering op 24 november 2015
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen besproken en besloten is tijdens de laatste ALV van 24-11-2015.
 • Gerhard Knol zal voorlopig aanblijven als voorzitter in ‘light’ vorm. Het is nog niet gelukt om voor hem een opvolger te vinden.
 • Ron van der Zande zal de functie van coördinator ledenadministratie gaan vervullen. Ron, heel erg bedankt dat je dit voor de vereniging wilt doen!
 • Ingrid van Dijk is afgetreden als bestuurslid en zal in het lopende seizoen haar taken als voorzitter van de zwemcommissie afbouwen en beëindigen.
 • Irma Wenders zal aan het einde van het seizoen haar werkzaamheden voor het wedstrijdsecretariaat neerleggen.
 • We bedanken zowel Ingrid als Irma voor hun jarenlange inzet voor de wedstrijdafdeling!
 • Financieel: de begroting 2016 is goedgekeurd door de aanwezige leden. De nieuwe bedragen voor de contributie zijn inmiddels aangepast op de website.
 • Huishoudelijk Reglement: hierin is het preventief vrijwilligersbeleid opgenomen. Hieronder valt ook de verplichte VOG (Verklaring omtrent gedrag) voor onze vrijwilligers die in contact staan met minderjarige leden. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement staat op de website.
 • Almere Poort: de bouw gaat voorspoedig. Per 1 april zullen we in Poort zwemmen. De uren die de Aalscholver het bad kan gebruiken zijn bekend. Een verdeling over de leeftijdsgroepen moet nog gemaakt worden. Dit zal uiterlijk 1 februari 2016 bekend zijn.
 • De concept notulen van de ALV zullen binnenkort op de website beschikbaar zijn.
De volgende ALV wordt gehouden op dinsdag 19 april 2016. Zet deze datum vast in je agenda!
 
Wie zijn toch die mannen en vrouwen in witte pakken tijdens een zwemwedstrijd?
 
Ingrid Boot Jurycoördinator wedstrijdzwemmen – legt uit wat de jury doet tijdens een zwemwedstrijd
“Iedereen die wel eens bij een zwemwedstrijd aanwezig is geweest is er mee geconfronteerd: bij het begin van de wedstrijd verschijnt plotseling een flink aantal mensen in witte pakken: de jury.
 
In dit verhaal wil ik proberen zo beknopt mogelijk uit te leggen welke functie deze mensen hebben en wat ze doen. Ik ben degene die ervoor zorgt dat er elke wedstrijd een volledige jury staat: de jurycoördinator. Overal waar ‘hij’ staat bedoel ik ‘hij of zij’.
 
Alle juryleden hebben één of meerdere cursussen en beoordelingen gehad van de regio om hun taak naar behoren te kunnen uitoefenen."

Lees verder>>
Vrijwilligersenquête

Vanuit de gemeente is de vereniging gevraagd om bijgevoegde enquête in de te vullen over burgerkracht en vrijwilligerswerk. De Gemeente Almere maakt graag inzichtelijk wat de ervaringen, motivatie en behoeftes zijn van vrijwilligers bij verenigingen. Met deze informatie kan de gemeente het beleid voor vrijwilligers en maatschappelijke ondersteuning vorm geven en waar nodig aanpassen.
 
Lees verder voor meer informatie>>

Klik hier om naar de enquête te gaan>>
Terugblik 7 november 2015

Special Olympics

Op zaterdag 7 november jl. heeft Z.S.V. De Aalscholver voor de tweede maal het onderdeel zwemmen van de regionale spelen van de Special Olympics mogen organiseren in ons zwembad in Almere Haven.

In totaal namen ruim 300 sporters deel aan de volgende sporten: zaalhockey, handbal, zwemmen en gymnastiek. Naast de wedstrijdsporten waren er ook diverse sport clinics georganiseerd, zoals darten, handboogschieten, skeeleren, karate, rolstoelsport, handboogschieten en een triatlon. Op het zwemmen na, werd alles georganiseerd in Topsportcentrum Almere.

Een vijftig-tal zwemmers uit het noorden en oosten van Nederland nam deel aan de zwemwedstrijd in Almere Haven. In de ochtend werden de voorrondes gezwommen en na de lunch stonden de finales op het programma. Er werd een zware strijd geleverd op de 25 meter rug-, school- en vrije slag. Hierna werd nog de 50 meter vrije slag gezwommen en er werd afgesloten met een spannende estafette. De zwemmers hebben een fantastische dag gehad in Almere.


Bedankt aan alle vrijwilligers van onze vereniging die dit mogelijk hebben gemaakt! Jullie waren geweldig!
Grote Clubactie

De leden van het Sterrenplan hebben dit jaar meegedaan aan de Grote Clubactie. De kinderen hebben hun best gedaan met het verkopen van loten, ze hebben 233 loten verkocht! De vereniging ontvangt hierdoor € 560,-. Amber Westerbeek heeft de meeste loten verkocht. Zij heeft 25 loten verkocht!

De opbrengst van de Grote Clubactie zal worden besteed aan flippers, duikbrillen, pullbuoys, mini poloballen en opduikspullen voor het Sterrenplan.

Alle leden van het Sterrenplan die loten hebben verkocht, bedankt!

De trekking van de Grote Clubactie loterij is inmiddels geweest en was op 10 december jl. De kopers van de loten kunnen hun lotnummer vinden op hun bankafschrift bij de incasso van het lot.

De volgende nieuwsbrief zal medio februari 2016 verschijnen.

Nieuwe kopij voor de nieuwsbrief kan aangeleverd worden via:
nieuwsbrief[at]aalscholver.com,
t.a.v. Lisette Poelhekken. Het bericht wordt geplaatst in de eerst volgende nieuwsbrief.
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Gerhard Knol
Secretaris:
Willy Hogerhuis
Penningmeester: Clemens Musters

Namens Waterpolo: Maryse Kanse
Namens Wedstrijdzwemmen: Ingrid van DijkInschrijven   |   Uitschrijven
 
Postadres
Z.S.V. De Aalscholver
Postbus 129
1300 AC Almere


Clubhuis
AQUAHOME
Parkwerf 138
1354 EB Almere