Copy
Juli 2017
Nieuwsbrief Z.S.V. De Aalscholver
Facebook
Twitter

Beste Leden,

 
Zo vlak voor de zomervakantie willen we jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in de vereniging. De wedstrijdseizoenen van Waterpolo en Wedstrijdzwemmen zijn achter de rug en iedereen staat een welverdiende rust te wachten in de zomervakantie. Achter de schermen wordt er momenteel nog hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het aankomende zwemseizoen.
 
De voorbereidingen bij het waterpolo zijn nagenoeg afgerond. De teams zijn samengesteld, de competitie datums zijn bepaald, net als de trainingstijden.

Bij het wedstrijdzwemmen zijn de besprekingen voor de wedstrijdkalender 2017-2018 met de regio Midwest (KNZB) en overige zwemverenigingen in volle gang. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit laten weten.
Met ingang van het nieuwe wedstrijdseizoen zullen wij weer kunnen beschikken over een nieuwe hoofdtrainer. Wij wensen Frits Brama veel plezier en succes in zijn nieuwe functie!


Bij het Sterrenplan wordt druk nagedacht en gewerkt aan de inhoud van de trainingen. Ook wordt bekeken hoe de overgang van de zwemmers van het Sterrenplan naar het wedstrijdzwemmen respectievelijk waterpolo beter kan worden begeleid.
 
Ook binnen het bestuur wordt veel nagedacht over signalen die ons bereiken vanuit de vereniging. Zo zullen we ons beraden over de bestaande contributiecategorieën, mogelijkheden van sponsoring en vrijwilligersvergoedingen.
 
Wij wensen iedereen hele fijne zomer toe!
 
Namens het Bestuur van Z.S.V. De Aalscholver
 
Willy Hogerhuis
Voorzitter

Nieuwe hoofdtrainer voor het wedstrijdzwemmen

Frits Brama, op dit moment al intensief bij het wedstrijdzwemmen betrokken als trainer van de trainracers, is vanaf volgend zwemseizoen hoofdtrainer van de afdeling wedstrijdzwemmen. Frits zal dit combineren met het trainen van de trainracers.

De laatste maanden van het afgelopen zwemseizoen bleek dat Frits bereid is om verder vorm te geven aan het wedstrijdzwemmen door invulling te gaan geven aan het hoofdtrainerschap bij het wedstrijdzwemmen. De zwemcommissie was hier direct enthousiast over en hetzelfde geldt voor de overige trainers.

Met het benoemen van Frits als hoofdtrainer en het behouden van de posities van de overige trainers, worden nu plannen vormgegeven om het wedstrijdzwemmen verder inhoud te geven. Zo is er nagedacht over een indeling in groepen die recht doet aan de ontwikkeling van de diverse zwemmers en de verschillen die tussen zwemmers bestaan aangaande de intensiteit van het trainen en het aantal trainingsuren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Agenda

Zomervakantie 2017
 

Geen training in Zwembad Almere-Poort

De zomervakantie staat weer voor de deur. Tijdens de zomervakantie, van 22 juli t/m zondag 2 september, week 30 t/m 35, zal er niet getraind worden op reguliere tijden en locaties.


Zomerrooster

Wel kan er gezwommen worden in zwembad De Sijsjesberg in Huizen (openluchtbad) van 25 juli t/m 17 augustus. De trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Zowel leden van waterpolo als wedstrijdzwemmen van 12 jaar en ouder zijn van harte welkom.
 

Adres:

Sijsjesberg
Ericaweg 24
1272 CT HUIZEN
Samenvatting
 

Algemene Ledenvergadering 20 april 2017


Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen besproken en besloten is tijdens de laatste ALV van 20 april 2017:

 • Financieel: er wordt besloten de contributie categorieën opnieuw te bekijken. De huidige indeling op leeftijd kan zorgen voor ongewenste situaties en ongelijkheden.
 • Jaarrekening 2016: de kascontrole commissie keurt de jaarrekening goed gebaseerd op de beschikbare gegevens. De ontbrekende gegevens zullen nog worden nagestuurd. De kascontrole commissie zal een procedure opstellen voor toekomstige controles.
 • Beleidsplan: dit betreft het algemene verenigingsbrede beleidsplan. Er worden diverse suggesties en mogelijke aanvullingen gegeven door de aanwezige leden. Het beleidsplan in deze vorm wordt goedgekeurd om als basis te dienen voor de beleidsplannen van de geledingen.
 • Samenstelling bestuur: sinds 19 mei 2016 is de functie van secretaris vacant. Dit is een ongewenste situatie en strijdig met het statuut.
 

De najaarseditie van de Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 16 november 2017 om 20:00 uur in de verenigingsruimte in zwembad Almere Poort. Zet deze datum vast in je agenda!
Vrijwilligers gezocht!

Voor diverse functies binnen
de vereniging

SECRETARIS

Onze vorige secretaris heeft haar taken neergelegd om de functie van voorzitter op zich te nemen. Wij zijn daarom op zoek naar een secretaris (m/v) die een steentje wil bijdragen aan de sportieve groei die Z.S.V. De Aalscholver momenteel doormaakt.

Functieomschrijving

 • Centraal adres voor alle correspondentie (KNZB, gemeente, andere verenigingen) namens het bestuur.
 • Notuleren bij bestuursvergaderingen (ongeveer 10 per jaar) en Algemene Ledenvergaderingen (twee per jaar).
 • Bijhouden van het archief en ingekomen stukken.
 • Natuurlijk ben je een volwaardig bestuurslid en kun je meepraten over het reilen en zeilen van de club.

Eisen

Enthousiasme en nauwkeurigheid is een pré, maar een hart voor de club is het belangrijkst. Leeftijd speelt geen rol en ervaring is niet vereist.

Voor meer inlichtingen kun je bellen met Willy Hogerhuis (voorzitter) op nummer 06-12140525 of mailen naar voorzitter[at]aalscholver.com

TRAINERS WEDSTRIJDZWEMMEN


We zijn dringend op zoek naar TRAINERS voor wedstrijdzwemmen bij de Aalscholver!
 
Geen ervaring? Geen probleem, al doende leert men! Geen trainersdiploma's? Geen probleem, die kun je halen op kosten van de vereniging!

Wat wordt er van je verwacht?

 • Geeft zwemtrainingen;
 • in nauwe samenwerking met de hoofdtrainer houdt hij/zij de vorderingen van de individuele zwemmers in de gaten;
 • begeleidt (mede) de zwemmers bij wedstrijden;
 • fungeert samen met de andere trainers als aanspreekpunt voor zwemmers en ouders;
 • is een ware teamplayer die begrijpt dat succes afhankelijk is van plezier in de sport en van een goede samenwerking met trainers, zwemmers en ouders;
 • goede communicatieve vaardigheden en een proactieve houding.

Meer informatie

Marc van der Schatte Olivier (voorzitter zwemcommissie Z.S.V. De Aalscholver)
Emailadres: secretariaat-wz[at]aalscholver.com
Telefoon: 06 - 15 94 66 44

TIJDWAARNEMERS WEDSTRIJDZWEMMEN


Waarom u als ouder/verzorger belangrijk bent bij het organiseren van zwemwedstrijden. 
Bij zwemwedstrijden gaat het om de gezwommen tijd. Als u weleens een wedstrijd van uw zoon of dochter heeft bijgewoond als toeschouwer of als helpende hand, dan heeft u gezien dat er veel mensen ‘in het wit’ aanwezig zijn om de wedstrijd in goede banen te leiden. Deze mensen worden ook wel de juryleden genoemd.

Waar bestaat de jury uit?

 • 1 scheidsrechter (wedstrijdleiding);
 • 1 starter (geeft het startsein aan de zwemmers);
 • 2 kamprechters (assisteren de scheidsrechter, beoordelen de zwemslagen);
 • 3 jurysecretarissen (verwerken alle uitslagen)
 • minstens 16 tijdwaarnemers/keerpuntcommissarissen, die de gezwommen tijden opnemen en de keerpunten beoordelen.
Dit wordt allemaal door enthousiaste vrijwilligers gedaan.
Zoals bij al het vrijwilligerswerk geldt ook hier: vele handen maken licht werk. Hoe meer bevoegde tijdwaarnemers er zijn, hoe lager de druk op hun schouders. Het minimum aantal wedstrijden dat per persoon per kalenderjaar geklokt moet worden om de bevoegdheid te behouden is slechts 3. We hebben gemerkt bij de Minioren/Junioren wedstrijden dat de spoeling erg dun is.

Aan de cursus zijn voor u geen kosten verbonden, behoudens eventueel het aanschaffen van een stopwatch.

Graag doen we een beroep op u en vragen u om tijdwaarnemer bij onze vereniging te worden, u kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar jury-wz[at]aalscholver.com.


Zoals bij zoveel sportverenigingen geldt ook hier: Zonder ouders geen zwemwedstrijden!

CURSUS ‘INTRODUCTIE IN DE ZWEMSPORT’

 
Training, techniek, beheersing van zwemslagen, conditie, start en keerpunten. Dit heb je allemaal nodig om te kunnen wedstrijdzwemmen! Voor het aanleren hiervan, maar ook het gebruik van verschillende materialen, is de trainer druk bezig met zijn zwemmers.
 
Maar wat doet zo’n trainer nu precies, waarom doet hij dat en op welke momenten slaat hij toe? En zeker niet onbelangrijk, wat kunt u als ouder betekenen voor uw kind?
 
In deze cursus die drie dagdelen duurt, wordt u als ouder meegenomen in de zwemsport.Wat zijn nu precies die zwemslagen, wat gebeurt er bij een wedstrijd, hoe gaan we om met sportiviteit, respect en wat is er nodig om een vereniging te organiseren en het veilig te houden.
 
Tijdens deze cursus maakt u kennis met al deze onderwerpen in theorie en praktijk. In het nieuwe zwemseizoen zal deze cursus gegeven worden in zwembad Almere-Poort.
 
Houd u e-mailbox in de gaten voor de juiste datums!

Verslag

Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen lange baan en de Nederlandse Kampioenschappen 5 km 2017

Op zaterdagochtend 17 juni mocht Jean Carlos de la Court voor de Aalscholver het spits afbijten op de 50 meter vrije slag. Jean Carlos zwom een goede race maar helaas net geen persoonlijk record. Hij zwom een tijd van 25,69. Dit was slechts 0,05 seconden boven zijn pr.

In de middag mocht Anne van der Schatte Olivier aan de bak. Zij ging als eerste Aalscholver-zwemster (mannen en vrouwen) een 5 kilometer vrije slag zwemmen en stond voor de opgave dit binnen de toegestane tijd van 1 uur en 15 minuten te doen. Anne bleek met deze tijd geen problemen te hebben en zwom in een goed opgebouwde race (de tweede 100 meter en de laatste 100 meter zwom zij beiden in 1 minuut 23) een tijd van 1:12:21,22. Deze tijd was goed voor de 17e plaats en uiteraard een clubrecord.

Zondagochtend moest Jean Carlos zijn geliefde 50 meter vlinderslag zwemmen. Hij heeft vanaf 6 mei jl. het clubrecord al 3 keer verbeterd en op 27,78 sec. gebracht. Wederom een pr zwemmen leek dan ook een haast onmogelijke opgave, echter niet voor Jean Carlos. Hij verbeterde voor de 4e keer in 6 weken het clubrecord 50 meter vlinderslag lange baan. En dit keer verbeterde hij het met maar liefst 0,37 seconden. Hij bracht het clubrecord en zijn pr op 27,41 sec.! Met deze tijd heeft hij normaal gesproken al een startbewijs voor het kampioenschap van volgend jaar verdiend.

Goed gedaan Jean Carlos en Anne!


Foto: v.l.n.r Anne van der Schatte Olivier, Frits Brama en Jean Carlos de la Court

Weetjes

Op dinsdag 16 mei hebben een aantal vrijwilligers van Z.S.V. De Aalscholver druk gebeld en een groot deel van de leden bereikt om te vragen of ze mee willen spelen in de Vriendenloterij. Meespelen kost 13,50 euro per maand, waarvan de helft ten gunste komt van onze vereniging en zelf maak je kans op fantastische (geld)prijzen. Met dit geld kunnen we eens iets extra’s doen of kopen voor onze zwemmers. Op dit moment spelen 55 personen voor onze vereniging mee. De eerste berichten van winnaars hebben ons al bereikt. Mochten er nog mensen zijn die deze prijzen ook niet willen mislopen en lid willen worden of hun lot willen omzetten ten behoeve van onze vereniging, dan is dit op de website van de Vriendenloterij zo geregeld.

De Aalscholver heeft zijn eigen Apple app

 
Al twee jaar lang wordt er binnen de zwemgroep Trainracen bijgehouden hoe vaak iemand iets van zijn of haar spullen vergeet. Iedere keer als je wat vergeet krijg je een streepje achter je naam. Bij twee streepjes moet je de groep trakteren. Dit werd altijd op een papiertje bijgehouden door de benjamin van de groep.
 
Dit seizoen is nog niet zo lang geleden dit belangrijke papiertje zoekgeraakt. Hierdoor vond Frits het tijd worden voor wat nieuws. Daarom heeft hij Storm gevraagd een app te maken waarin gemakkelijk deze streepjes zijn bij te houden. Dit is de Aalscholver Streepjes App geworden. Deze app maakt het voor alle Aalscholver groepen/teams gemakkelijk om de streepjes en traktaties bij te houden.

De volgende nieuwsbrief zal na de zomer verschijnen.

Nieuwe kopij voor de nieuwsbrief kan aangeleverd worden via:
nieuwsbrief[at]aalscholver.com,
t.a.v. Lisette Poelhekken. Het bericht wordt geplaatst in de eerst volgende nieuwsbrief.
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Willy Hogerhuis
Secretaris a.i.:
Willy Hogerhuis
Penningmeester: Clemens Musters

Bestuurslid waterpolo: Maryse Kanse
Bestuurslid wedstrijdzwemmen: Marc van der Schatte Olivier
Postadres
Z.S.V. De Aalscholver
Postbus 129
1300 AC Almere


Uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ZSV De Aalscholver · Postbus 129 · Almere, Flevoland 1300 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp