Copy
December 2016
Facebook
Twitter
Beste leden,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2016. Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de vereniging. Onze  vereniging is voortdurend aan verandering onderhevig.
Een grote verandering in 2016 was natuurlijk de verhuizing van ons oude vertrouwde zwembad in Almere Haven naar de nieuwe locatie in Almere Poort. Dit heeft zeker in het begin, na de verhuizing de nodige aanpassing en flexibiliteit gevraagd van onze leden en ons kader. Inmiddels menen wij wel dat we kunnen spreken van ons nieuwe ‘thuisbad’.
 
Eén ding is echter niet veranderd. Nog steeds hebben wij een grote behoefte aan vrijwilligers. Onze vereniging is voor haar functioneren en continuïteit volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Gelukkig kunnen wij nog steeds terugvallen op een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor het belang van de vereniging en haar leden. Het aantal actieve vrijwilligers is helaas niet voldoende. Er is grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Daarom een hernieuwde oproep aan onze leden om na te denken over de wijze waarop zij onze vereniging zouden kunnen helpen.
Op dit moment hebben wij behoefte aan:
 • Ondersteuning bij training (sterrenplan/wedstrijdzwemmen)
 • Bestuursleden (secretaris/algemeen lid)
 • Juryleden (wedstrijdzwemmen)
 • Scheidsrechters (waterpolo)
 • Commissieleden (sterrenplan , ledenwerving, communicatie en sponsoring)
Sluiten jouw kwaliteiten aan bij onze behoefte
en lijkt het je leuk om ons te helpen?

Meld je dan aan!
Dit kan bij de het bestuur of bij de betreffende commissie. Klik op de button hieronder voor de e-mailadressen. Of beter nog, spreek een vrijwilliger in het zwembad aan. Zij kunnen je ook informatie geven.
Ja, ik meld mij aan als vrijwilliger!
Natuurlijk willen wij graag al onze vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet in 2016! 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2017!

 
Bestuur ZSV De Aalscholver
 
Willy Hogerhuis
Maryse Kanse
Clemens Musters
Marc van der Schatte Olivier
Samenvatting

Algemene Ledenvergadering op 24 november 2016
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van hetgeen besproken en besloten is tijdens de laatste ALV:
 • Financieel: de begroting 2017 is goedgekeurd door de aanwezige leden. De nieuwe bedragen voor de contributie zijn inmiddels aangepast op de website.
 • Huishoudelijk Reglement: hierin zijn een aantal kleine tekstuele wijzigingen opgenomen ten aanzien van de verplichting de volledige KNZB bondsbijdrage en de volledige kosten van de startvergunning te voldoen ook wanneer een lid niet het gehele kalenderjaar lid is van ZSV De Aalscholver.
 • Beleidsplan: tijdens de ALV hebben de aanwezige leden met het Bestuur meegedacht over de toekomst van de Aalscholver. Ze konden aangeven waar en hoe zij de vereniging graag zouden willen zien in 2020. Er is een top 6 vastgesteld uit de genoemde doelen:
  1. Ambitie: promoveren WZ en WP
  2. Groeien in ledenaantallen: voor WZ jeugd, voor WP jeugd + dames
  3. Meer (opgeleide) vrijwilligers
  4. Eén vereniging, samenwerking WZ en WP
  5. Betere organisatiestructuur: voltallig bestuur en commissies
  6. Betere communicatie intern en extern
Maryse en Willy volgen namens het bestuur de cursus ‘Besturen met een visie’. Zij nemen deze Top 6 mee in het vervolgtraject. Op de voorjaars ALV van 20 april zal het beleidsplan 2017 - 2020 ter goedkeuring aan de leden worden aangeboden. Hierna kan gestart worden met de uitvoering en organisatie (zie voor meer details de notulen van de ALV op de website).
De volgende ALV wordt gehouden op dinsdag 20 april 2017.
Zet deze datum vast in je agenda!

Trainingen tijdens de kerstvakantie 2015-2016

Sterrenplan
Geen training vanaf vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari 2017.
 
Waterpolo
Geen training vanaf vrijdag 23 december t/m zondag 1 januari 2017.

Wedstrijdzwemmen en/of Masters

Geen training op 24, 26 en 31 december 2016

 
Agenda

Voorjaarsvakantie 2017
In de voorjaarsvakantie (18 februari t/m 26 februari 2017) zal er geen training zijn voor het Sterrenplan.
De trainingen voor Waterpolo en Wedstrijdzwemmen gaan wel gewoon door.

Algemene Ledenvergadering voorjaarseditie
De voorjaars Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur in de verenigingsruimte in zwembad Almere Poort.

Wedstrijdkalenders
Weetjes

Klik hier: Artikel uit de Volkskrant van 26-11-2016

De volgende nieuwsbrief zal medio april 2017 verschijnen.

Nieuwe kopij voor de nieuwsbrief kan aangeleverd worden via:
nieuwsbrief[at]aalscholver.com,
t.a.v. Lisette Poelhekken. Het bericht wordt geplaatst in de eerst volgende nieuwsbrief.
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Willy Hogerhuis
Secretaris a.i.:
Willy Hogerhuis
Penningmeester: Clemens Musters

Bestuurslid waterpolo: Maryse Kanse
Bestuurslid wedstrijdzwemmen: Marc van der Schatte Olivier
Postadres
Z.S.V. De Aalscholver
Postbus 129
1300 AC Almere


Inschrijven   |   Uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ZSV De Aalscholver · Postbus 129 · Almere, Flevoland 1300 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp