Copy
Juni 2015
Klik hier voor de browserweergave
Website
Facebook
Twitter

Beste leden,
 
Het is voor de vereniging een bewogen jaar geweest. Een jaar waarin mooie dingen soepel zijn gaan lopen zoals het Sterrenplan, het enthousiasme van de hernieuwde polocommissie, en dat het bestuur weer compleet en actief is. Het jaar waarin weer veel mooie zwem- en polowedstrijden zijn geweest en de eerste paal voor het nieuwe zwembad in Poort is geslagen. Successen en plezier zijn gevierd, maar ook verliezen betreurd. Voor mij persoonlijk telt hierin het gemis van Peter het zwaarste. Het zal een jaar zijn dat ik niet snel zal vergeten.
 
Maar ook het komende jaar zullen we de inzet van elk lid van de vereniging nodig hebben. We gaan namelijk op het einde van het volgende seizoen verhuizen. Dit betekent veel regelen en het afhandelen van praktische zaken. We hebben dan ook de hulp van iedereen nodig, vader/moeders, senioren poloërs en zwemmers, master zwemmers en oud leden. We rekenen dan ook op jullie steun om ons te helpen deze vereniging op te laten bloeien op de nieuwe plaats.
 
Namens het bestuur,
 
Gerhard Knol
(voorzitter)
Zomervakantie 2015

De zomervakantie staat weer voor de deur. Tijdens de zomervakantie, van vrijdag 3 juli t/m zondag 14 augustus, week 28 t/m 33, zal er niet getraind worden op reguliere tijden en locaties.

Wel kan er gezwommen worden in zwembad De Sijsjesberg van dinsdag 7 juli t/m donderdag 30 juli van 19.00 tot 20.00 uur. Zowel leden van waterpolo als wedstrijdzwemmen van 12 jaar en ouder zijn van harte welkom.
 
Adres Sijsjesberg
Ericaweg 24
1272 CT  HUIZEN
Vacature

Coördinator Ledenadministratie

We hebben nog steeds een vacature voor een coördinator ledenadministratie.
De coördinator ledenadministratie houdt zich voornamelijk bezig met het voeren van de ledenadministratie voor leszwemmen en aanmaken en versturen van maand- en jaarfacturen en incasso’s voor al onze leden.
 
Kijk op onze website voor meer details. Lijkt het je leuk om deze taak te vervullen, neem dan contact op met de secretaris Willy Hogerhuis (secretaris@aalscholver.com of
06-12 14 05 25)
.

Aankondiging nieuwe clubkleding
 
In de laatste Algemene Ledenvergadering op 28 april is een keuze gemaakt voor een nieuwe lijn clubkleding. Hieronder zie je alvast een voorbeeld. Er zal ook een sweater (hoody) beschikbaar komen. Zodra bekend is wanneer de kleding beschikbaar is en tegen welke kosten zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.

Even voorstellen…

“Hallo, ik ben Willy Hogerhuis.
 
Ik ben inmiddels sinds 2010 lid van en actief bij de Aalscholver. Mijn dochter Paula Mestrum maakte in de zomer van 2010 de overstap van de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870 naar de wedstrijdploeg van De Aalscholver. Ik was al een paar jaar actief als tijdwaarnemer/keerpunt commissaris en heb die werkzaamheden bij de Aalscholver voortgezet. Sinds het voorjaar van 2014 fungeer ik ook als jurysecretaris bij zwemwedstrijden.
Dat vond ik blijkbaar niet genoeg, want in november 2014 heb ik mijzelf aangeboden als kandidaat voor de functie van secretaris binnen het bestuur van de Aalscholver. In de ledenvergadering van 28 november jl. ben ik benoemd als bestuurslid.
 
De vereniging maakt momenteel een hectische en drukke periode door. We hopen over een jaar te kunnen zwemmen in ‘ons’ nieuwe zwembad in Almere-Poort. Met de verhuizing in het vooruitzicht moeten veel werkzaamheden worden verricht, zoals veel vergaderen en overleggen en het opstellen van schema’s en overzichten. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een zo soepel mogelijke overgang te hebben in het voorjaar van 2016.
 
In 2015 heeft de KNZB ‘Code Blauw: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!’ geïntroduceerd. Dit houdt voor de Aalscholver in dat wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. Ik heb dit voor De Aalscholver vertaald naar een beleid waarin gedragsregels, aannamebeleid en de mogelijkheid om gebruik te maken van vertrouwenspersonen, zijn vastgelegd. Zo zal er zal in het seizoen 2015 - 2016 aan iedere vrijwilliger die actief is binnen De Aalscholver een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd gaan worden.

Kortom er valt genoeg te doen. Als je mij persoonlijk wilt spreken, ik ben meestal op maandag-, en woensdagavond in het zwembad (19.00 – 21.00 uur). Mailen kan natuurlijk altijd: willy.hogerhuis@aalscholver.com
."
 
Aankondiging VOG
 
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’.

Het Bestuur van de Aalscholver heeft ervoor gekozen om met ingang van het seizoen 2015 - 2016 aan iedere vrijwilliger die actief is bij de vereniging een VOG te vragen. Dit valt onder het beleid dat wij voeren om een veilig zwemklimaat te kunnen bieden aan onze (jeugdige) zwemmers. Als sportvereniging kunnen wij gratis een VOG aanvragen voor onze vrijwilligers. De werkwijze die hierbij gehanteerd gaat worden is volkomen digitaal. De VOG zal iedere drie jaar opnieuw aangevraagd moeten worden.
Regio Zomerkampioenschappen (voormalige Kring kampioenschappen)

In de weekenden van 16 - 17 en 30 - 31 mei heeft een groep wedstrijdzwemmers van ZSV De Aalscholver deelgenomen aan de Regiokampioenschappen in het 50 meter Sloterparkbad in Amsterdam. Kim, Tom, Valdemar, Melanie, Julie, Roos, Paula, Elise en Dewi hebben De Aalscholver vertegenwoordigd.
 
Zij hebben in totaal maar liefst 32 keer een PR gezwommen!

Drie van onze zwemmers zijn zelfs in de prijzen gevallen: Valdemar was goed voor 3x goud en 1x brons, Paula 3x brons en Julie 1x zilver.
 
Van harte gefeliciteerd!
Special Olympics
op 7 november 2015


Na het grote succes op 24 juni 2013 zal dit jaar in de ‘Maand van het aangepast Sporten’ op zaterdag 7 november in Almere de Special Olympics Regionale Spelen worden georganiseerd. In het Topsportcentrum Almere worden de sporten handbal, korfbal, hockey en turnen aangeboden. De Aalscholver zal het onderdeel zwemmen voor haar rekening nemen in Almere-Haven. Een groot aantal zwemmers met een verstandelijke beperking zal op een aantal zwemnummers de strijd met elkaar aan gaan.
 
Kijk voor meer informatie over de Special Olympics organisatie op www.specialolympics.nl.

Een concreet programma voor deze dag is nog niet bekend, maar één ding is wel zeker! We zullen weer veel vrijwilligers nodig hebben om deze dag een succes te laten worden!
Nu ook Trainracen
bij De Aalscholver

 
Met ingang van het seizoen 2015 - 2016 is De Aalscholver van plan te starten met een nieuwe groep binnen het Wedstrijdzwemmen: Trainracen.
 
Dit zal gaan om een groep zwemmers met ambitie die wij meer willen gaan bieden dan de huidige maximaal 3,5 uren trainen per week. We streven ernaar om in augustus 2015 te starten met een groep zwemmers die zes uur zwemtraining en één uur landtraining in de week zullen gaan volgen.
 
We zijn momenteel druk bezig om hiervoor het benodigde zwemwater te regelen.
Zodra meer bekend is over de trainingsdagen en -uren en de criteria voor deelname zullen wij jullie hierover informeren.

Nieuwe kopij voor de nieuwsbrief kan aangeleverd worden via: nieuwsbrief@aalscholver.com,
t.a.v. Lisette Poelhekken. Het bericht wordt geplaatst in de eerst volgende nieuwsbrief.
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Gerhard Knol
Secretaris:
Willy Hogerhuis
Penningmeester: Clemens Musters

Namens Waterpolo: Maryse Kanse
Namens Wedstrijdzwemmen: Ingrid van DijkInschrijven   |   Uitschrijven
 
Postadres
ZSV De Aalscholver
Postbus 129
1300 AC Almere


Clubhuis
AQUAHOME
Parkwerf 138
1354 EB Almere