Copy
Newsletter nº 5                                                                                                                                                                                                    Juliol 2016

 
Nou conveni de col·laboració entre la Federació Catalana d'Estanquers, Avalis i l'Institut Català de Finances (ICF)

Avalis signa un conveni de col·laboració conjuntament amb La Federació catalana d'Estanquers i l'Institut Català de Finances, per a la formalització de préstecs en condicions preferents.

El passat 1 de juny, es va signar una línia de 20.000.000 milions €, destinada a finançar tant l'adquisició de expenedories de tabac i timbre, així com la remodelació, adequació i millora dels locals ja existents. ICF fondejarà aquestes operacions amb la garantia del 100% de Avalis de Catalunya, la qual cosa permetrà a futurs estanquers, com als actuals, a accedir a finançament en condicions preferents. La Federació agrupa a les Unions Provincials d'Estanquers de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.


Els interessats poden posar-se en contacte a través de Avalis, trucant al telèfon 901 900 214, enviant un Mail a informacio@avalis.cat o be emplenant el formulari de sol·licitud que figura a la nostra pàgina web www.avalis.cat.

 
                                                     
 

Fundació Pinnae, nou soci protector d'Avalis de Catalunya, S.G.R.
 
El passat 31 de maig, es va signar un nou conveni entre Fundació Pinnae i Avalis de Catalunya, convertint-se en un nou soci protector d´Avalis.
Fundació Pinnae és una entitat, la finalitat fundacional de la qual es basa en el desenvolupament d'activitats en l'àmbit de l'assistència a les persones menys afavorides, a la dinamització econòmica i la cooperació per al desenvolupament, donant suport financer a les entitats del Tercer Sector.
Amb aquest nou conveni, Avalis podrà garantir aquelles operacions que Fundació Pinnae concedeixi a pimes, autònoms i/o entitats sense ànim de lucre, per al desenvolupament dels seus projectes.


 
Bankia, ICF i Avalis de Catalunya renoven el seu conveni
per a facilitar l'accés al crèdit a autònoms i Pimes catalanes
 
Bankia, soci protector d´Avalis des de l´any de la seva creació (2003), ha renovat recentment el conveni de col·laboració conjuntament amb ICF, per la formalització d´operacions d´aval, que permetin incrementar l’accés al crèdit a les Pimes i autònoms que tinguin activitat en territori català.
 

 
El conveni l'han signat a la seu de l'ICF, el conseller delegat de l'Institut Català de Finances (ICF), Josep-Ramon Sanromà; el conseller delegat d'Avalis de Catalunya SGR, Josep Lores; el director territorial de Bankia a Catalunya, Joaquim Saurina; i el director de Negoci d'Empreses a Catalunya, Manel López.La renovació d´aquesta línia té un límit de 50 milions €, i permet l´accés al finançament amb condicions avantatjoses per tots aquells que siguin beneficiaris de la garantia d´Avalis o de l’Institut Català de Finances.
Per més informació vista la nostra pàgina web www.avalis.cat, trucant al telèfon 901 900 214 o el qualsevol de les oficines de Bankia.

 
Nou conveni DARP, ICF, Avalis i Entitats Financeres

El nou conveni millora sensiblement les condicions financeres per el autònoms i pimes del sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari.  Les entitats adherides fins al moment son:
 

 
 

TRUCAN´S AL NOSTRE NOU TELÈFON D'INFORMACIÓ

901 900 214

I els nostres assessors t'informaran de com podem avalar la teva empresa.

 
La nostra adreça és:
 

Avalis SGR

Gran Vía 635, 4a planta

Barcelona, 08010
Vols actualitzar el teu perfil o donar-te de baixa d'aquesta newsletters?


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Avalis SGR · Gran Vía 635, 4a planta · Barcelona, 08010 · Spain

Email Marketing Powered by MailChimp