Copy
Diabetes Liga, beste zorg en omkadering voor iedereen
die met diabetes geconfronteerd wordt.
bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief Zoet Zwanger, mei 2016

Tot op heden hebben sinds de start van het project in oktober 2009 al meer dan 6.600 vrouwen zich geregistreerd in het opvolgingssysteem van het project Zoet Zwanger. Allen ontvangen jaarlijks een opvolgingsbrief met het advies langs te gaan bij de huisarts voor een nuchtere glycemiescreening. De resultaten van deze screeningstesten worden voor u in deze nieuwsbrief weergegeven. Verder worden ook twee interessante referenties vermeld over het screenen naar en behandelen van zwangerschapsdiabetes.

Met vriendelijke groeten,
Het Zoet Zwanger-team.


Jaarlijkse respons- en screeningsgraad
 

Om tot een uniforme populatie te komen voor de analyse van de jaarlijkse respons- en screeningsgraad, werd één cohorte gedefinieerd: alle vrouwen die minstens 4 jaar geleden bevallen zijn en minstens 4 jaar op rij een opvolgingsbrief ontvangen hebben, tenzij de opvolging eerder is stopgezet (wegens diagnose van diabetes, onbereikbaar zijn, of niet meer wensen deel te nemen). Op 31/12/2015 waren er 1.829 vrouwen die aan deze criteria voldeden.
  • De responsgraad daalt bij hen van 80,2% jaar 1 naar 60,4% jaar 4.
  • De screeningsgraad ten opzichte van alle verstuurde brieven neemt jaarlijks af (van 52,9% in jaar 1 naar 41,5% in jaar 4). Daarentegen schommelt de screeningsgraad ten opzichte van het aantal antwoorden jaarlijks rond de 67%.
Ondanks het feit dat vrouwen het belang van het screenen wel inzien, onderschatten ze blijkbaar toch hun risico en de mogelijke gevolgen. Dit kan verklaren waarom een jaarlijkse screening ontbreekt bij een aantal van hen. Barrières zoals tijdsgebrek, geen opvang voor kinderen, schrik voor mogelijke diagnose van diabetes, kost en ongemak worden frequent aangehaald in de literatuur. We kunnen veronderstellen dat deze factoren ook binnen Zoet Zwanger een mogelijke rol spelen bij het al dan niet jaarlijks screenen bij de huisarts.
Uiteindelijk is van alle vrouwen die al minstens 4 jaar op rij een opvolgingsbrief ontvangen hebben, 55% minstens twee maal in de afgelopen 4 jaar langs geweest bij de huisarts in het kader van hun diabetesrisico.

 

Prevalentie afwijkende glycemiewaarden op jaar 3
 

Van alle vrouwen die minstens vier jaar geleden bevallen zijn en ons bevestigd hebben een screening te hebben gehad in opvolgingsjaar 3 heeft:
  • 18,8% in de loop van die drie jaren minstens éénmalig een gestoorde glycemiewaarde gerapporteerd (tussen 100 en 125 mg/dl).
  • 9,8% in de loop van die drie jaren diabetes gerapporteerd (>125 mg/dl).
Dit betekent dat maar liefst 28,6% vrouwen die in jaar 3 gescreend zijn, in de loop van de eerste drie jaren afwijkende waarden gerapporteerd hebben. Deze prevalentiecijfers dienen wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden aangezien het enkel gerelateerd is aan de vrouwen die zich in het derde jaar hebben laten screenen.
 

Recente literatuur

 
  • Benhalima K, Robyns K, Van Crombrugge P et al. Insuline- vs. dieetbehandelde vrouwen met zwangerschapsdiabetes: verwikkelingen en kenmerken. Vlaams Tijdschrift voor Diabetologie 2015 nr.2, 6-8.
    Download >
  • Benhalima K, Mathieu C, Devlieger R, Van Assche A. Voorstel voor uniforme diagnostische criteria zwangerschapsdiabetes in Europa: opiniepaper EBCOG. Vlaams Tijdschrift voor Diabetologie 2015 nr. 2, 31-33.
    Download >

Diabetes Liga vzw

 

Diabeteshuis

Ottergemsesteenweg 456
9000 Gent

Elke werkdag van 8.30 tot 17u.
Wij zijn gesloten op alle wettelijke feestdagen en tussen Kerst en Nieuw.
 

Diabetes Infolijn

Bel gratis 0800 - 96 333
 

Lokale afdelingen

Vragen, suggesties of opmerkingen?


Voor alle vragen, suggesties en opmerkingen met betrekking tot je lidmaatschap, ons aanbod en de inhoud van de e-nieuwsbrief: contacteer ons via liga@diabetes.be.
Copyright © 2016 Diabetes Liga, All rights reserved. - uitschrijven