Copy
Månadsrapport från Kreditfonden.
Visa nyhetsbrevet i din browser


Scandinavian Creditfund I - Februari 2016


Investerarens kommentarer


Januari 2016 kännetecknades av mycket röriga finansmarknader, det är bland annat osäkerheten i Kina, oljepriset och hur centralbankerna kommer agera framöver som drivit marknaderna.

Efter att varit ned betydligt mer slutade S&P 500 på minus 4%, OMX Index på minus 3% samt ett europeiskt High Yield Index på minus 0,33%.

Scandinavian Credit Fund I som startade januari 2016 är ned 0,25%.

Innan fonden kommit igång med sin direktutlåning har vi placerat viss del av kapitalet i High yield obligationer, där de har gått ned något i pris sedan inköp. Vidare är det den fasta avgiften som belastar månadens resultat. Vi räknar med att direktutlåningen kommer igång i mars och vår prognos för helåret på plus 6% ligger fast.
Facebook
LinkedIn
Twitter
Webbplats

Copyright © 2016 Scandinavian Credit Fund I AB.
Alla rättigheter reserverad.


Adress
Postadress: Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress: Strandvägen 7A,
Stockholm

E-post
info@kreditfonden.se

Verktyg
Uppdatera dina kontaktuppgifter
Avsluta prenumerationen
 

Email Marketing Powered by Mailchimp