Copy
Månadsrapport från Kreditfonden.
Visa nyhetsbrevet i din browser


Scandinavian Creditfund I - Februari 2016


Investerarens kommentarer

Februari månad blev en fortsättning på januari med tanke på volatiliteten på aktiemarknaderna. Dock var det inte röda siffror överallt utan en viss stabilisering och återhämtning går att utläsa i avkastningen för månaden. I USA är det lite blandad statistik, detta i kombination med oron i omvärlden gör att marknaderna inte ser en så aggressiv FED som var diskonterat i höstas. ECB brottas med svagare statistik i Euroområdet och förväntas komma med nya lättnader i penningpolitiken redan vid nästa möte i mars. I Kina är det fortsatt oroligt och det kan vi nog förvänta oss att det fortsätter ett tag till.

Fonden visar en uppgång på 0,37% och det är vi nöjda med i detta skede av portföljuppbyggnaden. Vi fortsätter att förhandla med potentiella låntagare och hoppas få avslut med dem under mars månad. Nu när fonden är nystartad så kan det bli ett ojämnt flöde av direktlånetagare och det kan påverka NAV kursen innan vi blir kända i den breda kretsen av låntagare.

Fonden har två utestående vinstandelslån varav ett är med det ursprungliga prospektet som inte innebar månadslikviditet. Nu har vi gjort ett nytt prospekt som blev godkänt av Finansinspektionen i slutet av januari. Detta föranleder att vi önskar av notera det första vinstandelslånet för att bara ha ett utestående. Vi ber er alltså att fylla i anmälan om konvertering så fort som möjligt och returnera den till Mangold, tack. Detta nya prospekt ger oss möjlighet att erbjuda månadshandel och en fond som liknar en specialfond så långt det går.
 

Månatlig värdeutveckling
 Avkastning och nyckeltal
S&P 500 -0,33%
OMX index 2,51%
DAGS index -2,76%
Hang sen -2,53%
Nikkei -11,47%
HY Europa 1,19%


Investerarstruktur


 

Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan www.kreditfonden.se

Facebook
LinkedIn
Twitter
Webbplats

Copyright © 2016 Kreditfonden
Alla rättigheter reserverad.


Adress
Postadress: Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress: Strandvägen 7A,
Stockholm

E-post
info@kreditfonden.se

Verktyg
Uppdatera dina kontaktuppgifter
Avsluta prenumerationen
 

Email Marketing Powered by Mailchimp