Copy
politieke actualiteit l verkiezingscampagne l diversen
View this email in your browser

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij sturen wij u de achttiende en tevens laatste nieuwsbrief in het jaar 2016, met nieuws uit de Statenfractie en uit de partij.

Veel leesplezier. Wij wensen u én uw naasten mooie dagen toe: een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Vanwege het Kerstreces is het secretariaat van het CDA Brabant tot 2 januari gesloten.

Met vriendelijke groet,

CDA Brabant

Let op! We verzenden deze nieuwsbrief vanaf het e-mailadres: info@cdabrabant.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken voor reacties en overige correspondentie.

Update verkiezingscampagne

 Wanneer Kerst en Oud & Nieuw achter de rug zijn, begint de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. 

Onze Brabantse kop- en staartlijstkandidaten gaan kriskras de provincie door en hopen op uw steun bij het verdienen van zoveel mogelijk stemmen voor het CDA!

Wat u o.a. kunt doen om hen te helpen: volg hen op Facebook en Twitter, plak hun poster op het raam of organiseer een mooie activiteit. Samen moeten we zoveel mogelijk mensen zien te motiveren om op het CDA te gaan stemmen!

Hebt u vragen, ideeën of wilt u helpen? Mailt u naar campagne@cdabrabant.nl.  

Er zijn de nodige Brabantbrede campagneactiviteiten in voorbereiding, maar markeert u alvast de volgende data in uw agenda:

14 januari 2017: landelijk partijcongres in Barneveld
(aanmelden: https://www.cda.nl/leden/partijcongres/)

14 januari 2017: campagnedrukwerk ophalen in Barneveld
(tijdens partijcongres, locatie: De Midden Nederland Hallen)

10 februari 2017: Pensioentour Pieter Omtzigt in Helmond
(12.00-15.00 uur, locatie volgt in separate uitnodiging)

03 maart 2017: verkiezingsmanifestatie Sybrand Buma in Breda
(info + aanmelden: https://www.cda.nl/sybrand-door-het-land/)

11 maart 2017: laatste zaterdag vóór de verkiezingen
('groene golf' in alle afdelingen)

12-13-14 maart 2017: GOTV-acties (=  Get Out To Vote)
(hulp of inspiratie nodig: mail naar campagne@cdabrabant.nl)

15 maart 2017: verkiezingsdag

CDA: 'slimme' energiemeter moet slimmer worden

 De ‘slimme’ energiemeter moet slimmer worden. Dat vinden Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) én de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant.

In zijn wekelijkse radiocolumn stelde Van Nistelrooij recent dat de ‘slimme’ energiemeter op dit moment nog helemaal niet zo slim is. Zo krijgen consumenten die deze meter aanschaffen géén zgn. ‘verbruiksmanager’ meegeleverd, die inzichtelijk maakt wat in huis de grote energievreters zijn en waar zij kunnen besparen. Het effect van de slimme energiemeter op de energiebesparing is daardoor gering.

Naar aanleiding van het pleidooi van Van Nistelrooij stelden Statenleden Roland van Vugt en Stijn Steenbakkers deze week schriftelijke vragen aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten.

Klik hier om verder te lezen.

Opinie Ton Braspenning en René Kuijken

 Statenleden Ton Braspenning en René Kuijken reageren met een opinie op het voorgenomen besluit van de provincie om de deadline waarop verouderde boerenstallen moeten voldoen aan de Verordening Stikstof met 8 jaar te vervroegen.

De landbouw moet vernieuwen én verduurzamen. Dat vindt ook het CDA. De samenleving verandert en stelt nu andere eisen aan volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn dan 50 jaar geleden. Terecht.

Tegelijkertijd hebben we, in Nederland, meer dan 17 miljoenen monden te voeden. Alleen al in Brabant dragen duizenden boerenfamilies bij aan die enorme opgave. Ook zij zien in dat het boerenbedrijf van vandaag niet hetzelfde is als dat van morgen.

Vernieuwen en verduurzamen doe je echter wel op een eerlijke manier. Lange tijd hadden wij het vertrouwen dat VVD, SP, D66 en PvdA, de partijen die het nu in Brabant voor het zeggen hebben, dat óók voor ogen hadden.


Klik hier verder te lezen.

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

 Op grond van artikel 27 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten Noord-Brabant kunnen Statenleden schriftelijke vragen stellen aan de Commissaris van de Koning of aan Gedeputeerde Staten. Zij moeten de vragen binnen vier weken na ontvangst beantwoorden (m.u.v. vakantieperiodes).

Hieronder is een selectie opgenomen van de schriftelijke vragen (SV) die de Provinciale Statenfractie van het CDA recent heeft gesteld.

- SV over Bravo (vervolg): klik hier.
- SV over deelname waterschappen aan risicoprojecten: klik hier.
- SV over economische schade a.g.v. files: klik hier.
- SV over windmolens langs de A16: klik hier.
- SV over ondersteuning familiebedrijven: klik hier.
- SV over Van Goghhuis: klik hier.
- SV over huisvesting doelgroepen: klik hier.
- SV over slimme energiemeters: klik hier.
- SV over 3FM Serious Request: klik hier.


Zodra de antwoorden op de vragen bekend zijn, publiceren wij deze op onze website. Klikt u hier.

CDA: 3 voorstellen voor méér sociale veerkracht

 De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant lanceerde op 18 november jl. drie voorstellen om de ‘sociale veerkracht’ in Brabant te verbeteren: bestrijding van eenzaamheid (1), invoering van het ‘Right to Challenge’ (2) én sociale veerkracht als onderdeel van elk Statenvoorstel (3).

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot:

“Het CDA vindt sociale veerkracht van gróót belang voor de Brabantse samenleving. In de begroting van de provincie bezuinigt dit college van Gedeputeerde Staten op ouderenbonden en andere vrijwilligersnetwerken.

Het CDA heeft zich hiertegen verzet, maar kreeg onvoldoende steun. Met deze drie voorstellen proberen we nu de situatie voor de meest kwetsbaren in onze provincie te verzachten, en geven we tevens ruim baan aan creatieve ideeën uit de samenleving zelf.”

Klik hier om verder te lezen.

Doe mee met de hackathon 'sociale veerkracht'!

 Meedenken over vraagstukken als eenzaamheid, leefbaarheid, vergrijzing, omgang met vrijwilligersnetwerken enz. in Brabant?

Meld je aan bij #TeamCDA en ga met ons mee naar de hackthon 'sociale veerkracht', die de provincie Noord-Brabant houdt op 10-11 februari 2017.

Interesse of meer informatie? Mail naar cda@brabant.nl of kijk op http://www.bouncebackathon.nl/
 

In deze nieuwsbrief:
 • Verkiezingscampagne   
 • 'Slimme' energiemeter?
 • Opinie landbouw
 • Schriftelijke vragen
 • Sociale veerkracht
 • Hackathon sociale veerkracht
Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Wil je iets weten over onze werkzaamheden? Neem dan via mail of sociale media contact met ons op!
Email
Email
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Agenda
 • 14 jan 2017: partijcongres Barneveld
 • 20 jan 2017: Statendag Provinciehuis
 • 25 jan 2017: themabijeenkomst 'Mind the Gap' (Stijn Steenbakkers)
 • 26 jan 2017: themabijeenkomst Omgevingswet
 • 27 jan 2017: werkbezoek Dongen
 • 27 jan 2017: werkbezoek Biesbosch
 • 03 feb 2017: Statendag Provinciehuis
 • 10 feb 2017: werkbezoek Eindhoven
 • 10 feb 2017: Pensioentour Pieter Omtzigt in Helmond
 • 10 feb 2017: hackathon 'Sociale Veerkracht'
 • 11 feb 2017: hackathon 'Sociale Veerkracht'
 • 17 feb 2017: Statendag Provinciehuis
 • 03 mrt 2017: verkiezingsmanifestatie met Sybrand Buma in Breda
 • 09 mrt 2017: NLdoet
 • 10 mrt 2017: NLdoet
 • 15 mrt 2017: verkiezingen Tweede Kamer
 • 24 mrt 2017: Statendag Provinciehuis
 • 24 mrt 2017: Horeca-tour Marcel Deryckere
 • 07 apr 2017: Statendag Provinciehuis
 • 21 apr 2017: Statendag Provinciehuis
 • 12 mei 2017: Statendag Provinciehuis
 • 19 mei 2017: Statendag Provinciehuis
 • 09 jun 2017: Statendag Provinciehuis
 • 23 jun 2017: Statendag Provinciehuis
 • 07 juli 2017: Statendag Provinciehuis
Info: www.cdabrabant.nl
Foto-overzicht
De KBO-afdeling Sambeek doet de groeten aan Erik Ronnes, tijdens hun bezoek aan de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant op 18 november jl.
Leden van de ZLTO-afdeling Laarbeek volgen een debat in de Statenzaal, terwijl ze van de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant een rondleiding krijgen door het Provinciehuis (d.d. 18 november jl.).
Verkiezingsfeestje in Meijerijstad, nadat het CDA er bij de verkiezingen op 23 november jl. de grootste landelijke partij werd. Grandioos! 
Het CDA Brabant stond op 24, 25 en 26 november jl. op de Liever Thuis! beurs in Eindhoven. Ook Tweede Kamerleden Mona Keijzer, Madeleine van Toorenburg én Erik Ronnes waren aanwezig!
De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant was op 25 november jl. te gast bij Flik-Flak in 's-Hertogenbosch, waar (top)turners trainen en nog veel meer gebeurt!
In het weekend van 25 en 26 november jl. was Brabant gastprovincie van het CDJA-congres, dat plaatsvond in het Golden Tulip Hotel Central te 's-Hertogenbosch. Veel Brabantse CDA'ers kwamen langs!
CDA Senioren Brabant kwam op 2 december jl. met een groot gezelschap naar het Provinciehuis en nam tijdens de rondleiding ook een kijkje in de CDA-fractiekamer.   
Op 9 december jl. bracht de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant een werkbezoek aan Eindhoven Airport en de opleiding Luchtvaartdienstverlening van het Summa College.
Statenlid Marcel Deryckere ging op 12 december jl. met verschillende CDA-leden op werkbezoek bij Safaripark Beekse Bergen en kreeg alles te horen over het nieuw te bouwen Safari Resort.
Medewerkers van Sint Jozefoord in Nuland, uitgeroepen tot een van de Beste Werkgevers 2016, kwamen op 16 december jl. op bezoek in het Provinciehuis voor een ontmoeting met de Provinciale Statenfractie.
Statenlid én kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers in gesprek met leden van de CDA-afdeling Eindhoven, die op 16 december jl. het Provinciehuis bezochten.
Leden van KBO-afdeling Goirke-Hasselt uit Tilburg op de 23ste verdieping van het Provinciehuis, tijdens hun bezoek aan de Provinciale Statenfractie op 16 december jl.
Copyright © 2016 CDA Brabant, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences