Copy
voorzittersblog l Perspectiefnota | activiteiten | diversen
View this email in your browser

Beste,

Hierbij sturen wij u de zesde nieuwsbrief in het jaar 2016, met nieuws uit de Statenfractie en uit de partij.

Veel leesplezier gewenst! 

Met vriendelijke groet,

CDA Brabant

Voorzittersblog: even bijpraten!

In mijn vorige blog heb ik jullie bijgepraat over de nieuwe bestuursstructuur en één commissie hierbinnen, namelijk Permanente Campagne. De eerste enthousiastelingen hebben zich ondertussen gemeld, maar de commissie zit nog lang niet vol en geïnteresseerden blijven heel erg welkom.

Een ander belangrijk onderdeel van het bestuur wordt de commissie HR. Binnen deze commissie willen we het strategisch HR-beleid gaan vormgeven. Een onderdeel hiervan is het goed in beeld hebben en houden van onze mensen, en ze faciliteren in hun ontwikkeling. Dus antwoord geven op vragen als: Wie hebben we binnen het CDA? Wat doen ze binnen het CDA? Wat zouden ze graag willen doen? Waar zitten hun talenten en wat hebben ze nodig om een eventuele volgende stap te zetten?

Ook voor deze commissie zoeken we mensen om het bestuur te versterken. We denken dan aan mensen die affiniteit hebben met dit onderwerp en graag energie willen steken in collega-CDA’ers die vooruit willen. Hiervoor geldt eveneens: wil je meer weten, mail dan even naar Linda Hofman (lhofman@brabant.nl) of naar mij (i.vandijk@cdabrabant.nl) en dan zoeken we contact met je.

Lees meer

Vriendelijke groeten,
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

Perspectiefnota 2016

Op 15 april jl. debatteerde Provinciale Staten over de Perspectiefnota 2016: hoe staat het ervoor met onze provincie én met de plannen van het college van Gedeputeerde Staten?

Lees hier de spreektekst van fractievoorzitter Marianne van der Sloot, die namens het CDA het woord voerde.


Tijdens het debat over de Perspectiefnota heeft het CDA zes moties en één amendement ingediend. Klik op de titels om ze te bekijken.

Motie Brabant Opsporing Verzocht 
(status: ingetrokken na toezegging GS)
Motie Werk aan de (S)winkel 

(status: aangenomen)
Motie Samen aan de bal 
(status: aangehouden)
Motie Overgang ov-kaart voor scholieren 
(status: aangehouden)
Motie Bestuursopdracht arbeidsmarktbeleid 
(status: aangehouden)
Motie Leegstand aanpak versnellen 
(status: verworpen)
Amendement Toekomstperspectief Varkenshouderij 
(status: verworpen)
 

Korte enquête over ALV's

Algemene ledenvergaderingen zijn voor fractie en bestuur belangrijke momenten om in contact te komen met de leden en hen te betrekken bij hun werkzaamheden. 

Graag willen we de ALV's beter op de behoeften van onze leden laten aansluiten. Wij nodigen u daarom uit om een korte enquête in te vullen, zodat we van elke ALV een interessante bijeenkomst kunnen maken.

Klik op de button hieronder om de enquête in te vullen, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.

Klik hier om de enquête in te vullen!

Blog: te weinig politiecapaciteit

Auteur: Marcel Deryckere (Statenlid).

De afgelopen weken kwamen onder andere vanuit de Misdaadatlas zorgelijke cijfers naar voren over het functioneren van de politie in Brabant. Zo wordt in Goirle slechts één op de negen misdrijven daadwerkelijk opgelost, in de rest van Brabant is dit cijfer helaas niet veel beter.

Misdaad loont in Brabant, de pakkans is nihil. Daar komt nog eens bovenop dat de politie is veel gevallen te laat reageert op meldingen van Brabanders. In slechts 50% van de meldingen is de politie binnen de wettelijke reactietijd van 15 minuten ter plaatse.

Klik hier om verder te lezen.

Afdeling op bezoek: CDA Sint Anthonis

De afdeling Sint Anthonis won eind vorig jaar een excursie naar het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch, nadat wethouder Ingrid Voncken de 1.000ste volger van het CDA Brabant op Twitter was geworden.

Op 1 april was het zover en kwamen ca. 20 leden hun prijs beleven. Zij kregen van de Statenfractie een feestprogramma aangeboden, met o.a. cupcakes met afdelingslogo, een ontmoeting met de Commissaris van de Koning, rondleiding door het Provinciehuis, vraaggesprek met Statenlid Ton Braspenning en het bijwonen van een Statenvergadering.   

Klik hier voor een leuk verslag van deze excursie, dat het CDA Sint Anthonis op haar afdelingswebsite plaatste.

Congres in Veghel op 12 november 2016

Save the date: op 12 november 2016 vindt het landelijk najaarscongres van het CDA plaats in het Brabantse Veghel!

CHV Noordkade is die dag het decor van het congres, waar de ledenvergadering o.a. de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 vaststelt. Extra speciaal dus!

Vanwege de herindelingsverkiezingen in Meierijstad, op 23 november 2016, is het congres bovendien een geweldig moment om ons als CDA aan de regio te laten zien.

Laten we er 12 november dus een mooi CDA-feest van maken, waarvan ons eigen Brabant gastprovincie is!

In deze nieuwsbrief:
 • Voorzittersblog
 • Perspectiefnota 2016
 • Korte enquête ALV's 
 • Blog: te weinig politie
 • Afdeling op bezoek
 • Congres in Veghel
Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Wil je iets weten over onze werkzaamheden? Neem dan via mail of sociale media contact met ons op!
Email
Email
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Agenda:
 • 20 april 2016: debattraining jonge leden
 • 22 april 2016: campagnedag Statenfractie
 • 13 mei 2016: Statendag Provinciehuis
 • 20 mei 2016: Statendag Provinciehuis
 • 27 mei 2016: House of Cards event
 • 28 mei 2016: ALV CDA Brabant
 • 3 juni 2016: werkbezoek BZW
 • 4 juni 2016: voorjaarscongres CDA
 • 10 juni 2016: Statendag Provinciehuis
 • 17 juni 2016: werkbezoek Woensdrecht
 • 24 juni 2016: Statendag Provinciehuis
 • 1 juli 2016: werkbezoek Moerdijk
 • 8 juli 2016: campagnedag Statenfractie
 • 15 juli 2016: Statendag Provinciehuis
 • 3 september 2016: CDA Brabant Familiedag
 • 30 september 2016: werkbezoek Oost-Brabant
 • 12 november 2016: najaarscongres CDA
Foto-overzicht:
Meer dan 250 leerlingen van het Heerbeeck College in Best kwamen op 11 april jl. naar het Provinciehuis voor een rondleiding én een debat. De beste debaters wonnen een excursie naar de Tweede Kamer.
Een volle zaal bij de Thema-avond Retail & Leegstand, die CDA Brabant en CDA 's-Hertogenbosch op 14 april jl. organiseerden.
Copyright © 2016 CDA Brabant, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences