Copy
nieuwsbrief CDA Brabant l nieuwe plannen en activiteiten
View this email in your browser
Beste mensen,
 
Niet alleen de politiek is weer opgestart na, ik hoop, een fijn zomerreces. Ook het bestuur is weer opgestart. Al moet ik wel zeggen dat ook in de vakantie er hard is doorgewerkt, want bij zo’n 60 afdelingen is er natuurlijk altijd wel ergens een vraag of hulp nodig. En we zijn ook erg blij dat afdelingen ons dan weten te vinden. Want daar zijn we voor!
Afgelopen zaterdag heeft het bestuur een hele dag bij elkaar gezeten. Nu doen besturen dat wel vaker maar dit doen we natuurlijk wel met een reden.

Onderwerpen die besproken waren:
- Regionale samenwerking: nut en noodzaak enerzijds in relatie tot behoefte aan autonomie anderzijds. Het bestuur denkt dat iets meer de samenwerking in de regio’s opzoeken zowel politiek als bestuurlijk voordelen kan opleveren. Op sommige plekken gebeurt dit al heel nadrukkelijk. De diverse regio’s zullen de komende tijden worden benaderd om dit onderwerp met ze te bespreken. Niet om iets af te dwingen, maar wel om de vraag met elkaar te doorleven of het ook voor jullie regio een meerwaarde zou kunnen opleveren en indien ja hoe we dit vorm kunnen geven met elkaar.
- HRM: zowel landelijk als provinciaal is behoefte aan steviger aanpak op HRM. Hoe dit te organiseren voor Brabant daar zijn de eerste stappen al in gezet en zal de komende maanden verder worden vormgegeven. U gaat hier onder andere iets van merken omdat er een aantal bijeenkomsten gaan worden georganiseerd die HRM raken.
- Partijvernieuwing: Vanuit landelijk hebben we ons laten bijpraten over de status en wat we als Brabant komende tijd kunnen verwachten. Over de partijlijn zullen breed gesprekken gaan worden opgestart met ons en u wat we positief vinden. Het verstevigen en bestendigen van ons verhaal is een goede stap. We hebben een goed verhaal maar het mag steviger uitgedragen worden en dat doen we samen, ieder in zijn eigen omgeving en in zijn eigen woorden.
- Bestuur: vanuit het bestuur hebben we al onze hoofdtaken en verantwoordelijkheden, zoals wij deze zien, doorgesproken. Voor ons zijn speerpunten, afdelingsversterking, continu campagne, HRM, Financiën, Statenfractie, Waterschappen en contacten met landelijk. Daaronder vallen weer diverse andere taken uiteraard die samenhangen met het hoofdonderwerp (denk aan ledenwerving). Waar gaan we komend jaar maximale focus aan geven en wat hebben we daarvoor nodig? Een aantal bestuursleden gaan stoppen waardoor we onder andere weer op zoek zijn naar een aantal mensen die het leuk vinden mee te gaan denken. Voel je je aangesproken? Bel me dan even dan drinken we een kop koffie en praten we erover door.

 
Als het goed is bent u bekent met uw contactpersoon vanuit zowel het bestuur als de Statenfractie. Benader ons waar nodig. Nogmaals, daar zijn we voor!
 
Met vriendelijke groet,
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

Foto onder: CDA Gemert-Bakel


 

Voorwoord Ankie de Hoon

Een verkiezingsjaar went nooit: campagnevoeren met elkaar en tegen elkaar, de uitslag, afscheid nemen van vertrouwde en fijne collega’s, en in mijn nieuwe rol als fractievoorzitter met een nieuwe club een solide basis bouwen. Want het CDA moet er staan. Hectisch, soms ontroerend, maar altijd vol energie. Het reces ligt achter ons en in het nieuwe politieke jaar hebben we inmiddels al twee Statendagen achter de rug. We zijn los!

Vorige week hield Marcel Thijssen zijn maiden speech. Als financiële man van de fractie nam hij de Bestuursrapportage voor zijn rekening. In de komende periode wil de fractie zich met name gaan inzetten op de dossiers wonen/leefbaarheid, veiligheid en landbouw/klimaat. Waarbij de PAS onvermijdelijk een rode draad zal blijven. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland fanatiek de natuur benoemd en beschreven in Natura2000, en nu zijn de gevolgen immens voor de ontwikkelingen in onze provincie.

Als Brabantse CDA-fractie volgen we de ontwikkelingen nauwlettend en zijn de lijntjes met de Tweede Kamer kort. Daarnaast willen we graag in contact zijn en blijven met onze leden, en zullen we iedere maand een werkbezoek brengen aan een van onze afdelingen. De aftrap was traditioneel in Zundert, met een bezoek aan Treeport, Ardo en de voorbereidingen voor het Corso. Leerzaam, mooie contacten en voldoende input om de gemeenschap te ondersteunen. Zijn er zaken in uw afdeling die wij als fractie moeten komen bekijken? Neem gerust contact op. 

Tot gauw!
 
Met hartelijke groet,

Ankie de Hoon
Fractievoorzitter CDA Brabant

Overzicht woordvoerderschappen en contactgemeenten Statenfractie en partijbestuur

Klikt u hier voor de verdeling van de woordvoerderschappen ('wie voert over welk onderwerp het woord') en voor het overzicht van contactgemeenten ('welke Staten- en bestuurslid is contactpersoon voor welke gemeente').

De Statenleden zijn bereikbaar via de volgende (nieuwe) e-mailadressen:
- Ankie de Hoon: adhoon@psbrabant.nl;
- Marcel Deryckere: mderyckere@psbrabant.nl;
- John Bankers: jbankers@psbrabant.nl;
- Kees de Heer: kdheer@psbrabant.nl;
- Coen Hendriks: chendriks@psbrabant.nl;
- Jürgen Stoop: jstoop@psbrabant.nl;
- Marcel Thijssen: jthijssen@psbrabant.nl;
- Tanja van de Ven-Vogels: tvdven@psbrabant.nl.

De bestuursleden zijn bereikbaar via de volgende e-mailadressen:
- Inge van Dijk (voorzitter): inge.vandijk@cdabrabant.nl
- Bart Claassen (secretaris en HRM): bart.claassen@cdabrabant.nl
- Ger de Weert (penningmeester): ger.deweert@cdabrabant.nl
- Linda van Beek (vicevoorzitter): linda.beek@cdabrabant.nl
- Susanne de Groot (bestuurslid): susanne.groot@cdabrabant.nl
- Peter Ploegaert (bestuurslid): peter.ploegaert@cdabrabant.nl
- Otto Dieleman (bestuurslid): otto.dieleman@bdo.nl
- Willy Hanssen (bestuurslid): hanss324@planet.nl
- Pieter Jan van der Zaag (bestuurslid): pieter.zaag@cdabrabant.nl
- Angelique Wulms (bestuursmedewerker): awulms@psbrabant.nl


Foto onder: Raldo Neven

 

Wij zijn op zoek naar scouts voor Brabant!!!

Gezocht: vier scouts, één per Brabantse regio die op zoek gaan naar de talenten van Brabant
De HRM-commissie van CDA Brabant wil graag talenten vinden en ontwikkelen voor de rollen en taken in het openbaar bestuur. Dat kan bestuurlijk zijn maar ook politiek, voor algemeen en dagelijks bestuursleden en op alle niveaus (lokaal, provinciaal, landelijk en Europees).
Wij zijn op zoek naar scouts in Brabant die actief op zoek gaan naar onze talenten in Brabant.

Hiertoe wil de HRM-commissie samenwerken met alle Brabantse CDA-afdelingen. Zowel voor individuele leden als voor bestuurlijke en politieke teams is er begeleiding, advies en opleiding. Bijvoorbeeld door ondersteuning vanuit de HRM-commissie en via middelen vanuit het landelijke CDA Partijbureau, zoals trainingen, handleidingen en het programma DIRK. Toptalenten wil de HRM-commissie koppelen aan loopbaanadviseurs, ervaringsdeskundigen uit onze eigen partij.

Vraag aan alle leden om in hun eigen omgeving talenten te scouten en te inventariseren of zij belangstelling hebben voor een rol binnen het CDA.
 
Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van CDA Brabant via het e-mailadres awulms@psbrabant.nl.


HRM-commissie CDA Brabant:
Bart Claassen (voorzitter)
Veerle Bens (secretaris)
Lambert van Nistelrooij (scout burgemeesters)
Vacature voor opleiding & ontwikkeling


Foto onder: Ernst van Welij.

En nu aan de slag!
 
Op 23 mei kreeg ik tijdens de Europese verkiezingen maar liefst 28579 stemmen. Hierdoor ben ik direct gekozen tot lid van het Europees parlement en kan ik aan de slag.
 
De campagne om een directe lijn te zijn naar Brussel hebben zijn vruchten afgeworpen. Ik ben trots op alle Brabantse afdelingen, met hun actieve en enthousiaste mensen. Zonder hen had ik deze mooie campagne nooit kunnen voeren. Nogmaals veel dank daarvoor.
 
De eerste weken in Brussel stonden vooral in het teken het verdelen van de Europese ‘top jobs’ en het verdelen van de portefeuilles. Ik ben blij te kunnen melden dat ik zitting mag nemen in de belangrijke Industriecommissie. In deze commissie wordt ook het Europese onderzoeks- en energiebeleid bepaald. Een haalbare en betaalbare energietransitie is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Juist daar moeten we als EU samenwerken.
Naast de Industriecommissie ben ik ook lid van de commissie Regionale ontwikkeling. Ik treed daarmee in de voetsporen van voormalig Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Naast de grote grensoverschrijdende zaken zoals het klimaat, veiligheid en onze positie in de wereldeconomie, speelt veel Europees beleid zich ook gewoon dichtbij huis af. Ik wil me in de commissie Regionale ontwikkeling inzetten voor Europees beleid "van onderop" en betere grensoverschrijdende samenwerking.
Tot slot ben ik ook lid van de Transportcommissie, waar ik mij in zal zetten voor bereikbare steden en regio’s.
 
Om de lijn met Brussel direct en kort te houden, nodig ik u van harte uit om het Europees Parlement in Brussel te bezoeken. Wilt u met uw afdeling of een vereniging waar u lid van bent op bezoek komen,  laat het mij weten via Tom.berendsen@europarl.europa.eu.
U kunt mij ook volgen via Facebook www.facebook.com/TomBerendsenCDA, of via Instagram www.instagram.com/berendsen_tom.
 
En dan nog iets. Heeft u een vriend, buurvrouw, broer of collega die u wilt overhalen om ook lid van het CDA te worden en kunt u mijn hulp gebruiken? Kom dan samen met het beoogde nieuwe lid naar Brussel voor een kijkje achter de schermen en een goed gesprek over onze mooie club.
 
Ik kijk uit naar een goede samenwerking!
 
Tom

Maiden speech Marcel Thijssen

Op 13 september jl. hield Statenlid Marcel Thijssen uit Beers zijn eerste, 'maiden' speech tijdens de plenaire vergadering van Provinciale Staten Noord-Brabant. Onderwerp: de Bestuursrapportage 2019, ofwel het verloop van het huidige begrotingsjaar: doet het beleid wat het moet doen, en wat merken de Brabanders daarvan? 

Voorzitter,

Vandaag mijn 'maiden speech', mijn eerste inbreng in deze Staten. Over de Bestuursrapportage 2019, ofwel het verloop van het huidige begrotingsjaar. Een technisch, maar vooral ook een heel menselijk onderwerp. Het gaat immers over de effecten van het beleid dat wij hier vaststellen: doet het wat het moet doen, en wat merken de Brabanders daarvan? Een belangrijk moment dus. Want voor het CDA is een samenleving méér dan alleen een winst- en verliesrekening, waar alleen het getal onder de streep telt. het huishoudboekje van de provincie moet op orde zijn, maar bovenal telt de menselijke maat.

Klik hier om verder te lezen.

Werkbijeenkomst eenzaamheid CDA Bernheze

Wist je dat één op de drie mensen, zowel jong als wat ouder, wel eens eenzaam is? Inderdaad, dat is hartstikke veel. En daar willen we samen wat aan doen!
Op maandag 23 september 2019 van 20.00 - 22.00 uur organiseert CDA-Bernheze in De Pas in Heesch een thema avond over eenzaamheid. Tweede Kamerlid René Peters, psychologe Bianca van der Sanden, mantelzorg makelaar Margo van den Berg en docent Tonnie Smits worden in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met het thema eenzaamheid. Ze vertellen daar graag iets meer over.  Maar we willen vooral ook samen aan de slag tegen eenzaamheid. Wat kunnen we doen om eenzaamheid te signaleren, aan te pakken en te voorkomen? Maar ook hoe en met wie gaan we dat doen? Onder begeleiding van avondvoorzitter Johan Berendsen zullen we hierover met elkaar in gesprek gaan.
 Kent u nog mensen die in het dagelijks leven met het thema eenzaamheid in aanmerking komen, nodig ze dan uit en neem ze mee. Iedereen is welkom deze avond! Samen tegen eenzaamheid.

CDA Bernheze


Foto onder CDA Bernheze: 

CDA: vragen over compensatie agrariërs bij natuuraanleg

Het CDA in Provinciale Staten Noord-Brabant, het Brabantse parlement, stelde op 30 augustus jl. vragen aan het provinciebestuur over de aankoop van (landbouw)gronden t.b.v. de aanleg van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar zijn verbonden.

Om dit netwerk te realiseren koopt natuurorganisatie ARK o.a. in de omgeving van Berlicum, Boxtel en Liempde landbouwgronden op. Dit betreft niet alleen gronden binnen het te realiseren natuurnetwerk, maar ook daarbuiten. Deze gronden zijn bedoeld om in te zetten als ruilgronden, als compensatie voor agrariërs die gronden afstaan omdat daarop natuurherstelmaatregelen plaatsvinden.

Klik hier om verder te lezen.

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

Op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten Noord-Brabant kunnen Statenleden schriftelijke vragen stellen aan de Commissaris van de Koning of aan Gedeputeerde Staten. Zij moeten de vragen binnen vier weken na ontvangst beantwoorden (m.u.v. vakantieperiodes).

Hieronder is een selectie opgenomen van de schriftelijke vragen (SV) die de Provinciale Statenfractie van het CDA recent heeft gesteld.
 
- SV over afvalbranden: klik hier.
- SV over PAS-uitspraak Raad van State: klik hier.
- SV over broeikasuitstoot vennen en vijvers: klik hier.
- SV over drugsgebruik en -handel bij Brabantse evenementen: klik hier.
- SV over reactivering vliegbasis De Peel: klik hier.
- SV over luchtwassers: klik hier.
- SV over veiligheid snelfietsroute F59: klik hier.

Zodra de antwoorden op de vragen bekend zijn, publiceert de fractie deze op de website van het CDA Brabant. Klikt u hier.
In deze nieuwsbrief:
 • Voorwoord Inge van Dijk
 • Voorwoord Ankie de Hoon
 • Overzicht woordvoerderschappen en contactgemeenten
 • HRM-commissie CDA Brabant
 • Europarlementariër Tom Berendsen
 • Maiden speech Marcel Thijssen
 • Werkbijeenkomst eenzaamheid CDA Bernheze
 • Vragen over compensatie agrariërs bij natuuraanleg
 • Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten
Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Wil je iets weten over onze werkzaamheden? Neem dan via mail of sociale media contact met ons op!
Email
Email
YouTube
YouTube
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Website
Website
Agenda
 • 04 okt 2019: Werkbezoek Son en Breugel
 • 11 okt 2019: Statendag Provinciehuis
 • 14 okt 2019: start herfstreces
 • 21 okt 2019: einde herfstreces
 • 25 okt 2019: Statendag Provinciehuis
 • 08 nov 2019: Statendag Provinciehuis
 • 22 nov 2019: Statendag Provinciehuis
 • 23 nov 2019: algemene ledenvergadering CDA Brabant
 • 06 dec 2019: Statendag Provinciehuis
 • 13 dec 2019: Statendag Provinciehuis
 • 23 dec 2019: start Kerstreces
 • 06 jan 2019: einde Kerstreces
Info: cda@psbrabant.nl
Copyright © 2019 CDA Brabant, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences