Copy
Nieuwsbrief Loonwijzer.nl
januari 2020
Bekijk deze e-mail in je browser
WageIndicator.org

Hoger nettoloon en aanvullend geboorteverlof

Dit verandert in 2020:
 • Het nettoloon stijgt door nieuwe belastingtarieven, vooral voor werknemers met een modaal inkomen.
 • Flexwerkers worden duurder en vaste werknemers goedkoper door de Wet arbeidsmarkt in balans.
 • Partners van bevallen vrouwen krijgen maximaal 5 weken lang aanvullend geboorteverlof, vanaf 1 juli 2020. Gedurende die periode krijgen zij 70% van het dagloon doorbetaald, vanuit het UWV.
 • Het minimumloon noemt toe tot € 1.653,60. Ook het minimumjeugdloon en de sociale uitkeringen, zoals de WW en de WIA, stijgen.
 • De AOW-leeftijd blijft 66 jaar en 4 maanden door het pensioenakkoord.
 • Voor een (elektrische) fiets van de zaak gaat een bijtelling van 7% gelden. Voor elektrische auto’s gaat de bijtelling omhoog naar 8%.
 • De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd naar € 7.030. Dit zal geleidelijk dalen tot een bedrag van € 5.000 in 2028.
 • De handhaving van de Wet DBA start vanaf 1 januari 2020. Gecontroleerd wordt op opdrachtgevers die kwaadwillend handelen of de aanwijzingen van de Belastingdienst niet opvolgen.
Je werkgever betaalt bovenop het brutoloon nog 20% aan sociale lasten. Dat staat vaak niet op het loonstrookje, maar kun je nu wel zien met de Bruto/Netto-Check.
Check wat jij volgend jaar netto overhoudt

Flexwerk duurder, vaste contracten goedkoper

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt op 1 januari 2020 ingevoerd. Met de volgende maatregelen moet flexibel werk duurder worden en een vast dienstverband goedkoper:
 • Werknemers krijgen direct recht op een transitievergoeding als ze ontslagen worden, ook tijdens hun proeftijd. Je hoeft dus niet meer minimaal 2 jaar gewerkt te hebben.
 • Bij een tijdelijk contract heb je voortaan na 3 jaar recht op een vaste arbeidsovereenkomst. Dat was verkort tot 2 jaar, maar deze periode is nu weer verruimd door het kabinet.
 • Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren horen wanneer ze moet werken. Wanneer het werk binnen die 4 dagen van tevoren wordt afgezegd, heeft de oproepkracht recht op loon.
 • Ontslag wordt gemakkelijker. De werkgever mag namelijk verschillende ontslaggronden combineren als aan een van de gronden niet volledig wordt voldaan (de cumulatiegrond).
 • De werkgever gaat voor vaste banen een lagere WW-premie betalen; voor tijdelijk werk wordt die premie hoger.
 • Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als collega's die direct in dienst zijn. Vanaf 2021 maken ze ook aanspraak op dezelfde pensioenregeling.

Loonwijzer kritisch op minimumtarief zzp'ers

Met het invoeren van een minimumtarief voor zelfstandigen en een zelfstandigenverklaring wil kabinet-Rutte III schijnzelfstandigheid tegengaan en de arbeidsrelatie tussen zzp'ers en opdrachtgevers verduidelijken. Stichting Loonwijzer is uitermate kritisch over dit wetsvoorstel en heeft dit duidelijk gemaakt in een reactie op de internetconsultatie.
Lees de hele reactie

Waarom onderscheid in gender?

"Ik vraag me af waarom Loonwijzer ons verplicht om in te vullen of wij man of vrouw zijn. Dit zou geen rol mogen spelen in ons salaris."

Je hebt helemaal gelijk: gender hoort inderdaad geen rol te spelen in iemands functie en salaris. Helaas bestaat er in de praktijk wel degelijk een verschil tussen mannen en vrouwen in beloning. Wij doen veel onderzoek daarnaar, maar dat zouden we niet kunnen doen als we de vraag over het geslacht niet zouden stellen in de Salaris-Enquête.
Stichting Loonwijzer houdt je graag op de hoogte van veranderingen en wetswijzigingen op het gebied van salarissen en arbeidsrecht. Vind je deze nieuwsbrief interessant of zijn er juist dingen die we beter kunnen doen? Laat het ons weten door te antwoorden op deze e-mail!
Stichting Loonwijzer (WageIndicator Foundation) verzamelt, vergelijkt en deelt informatie over de arbeidsmarkt met behulp van online en offline enquêtes en onderzoek. De nationale websites dienen als online bibliotheken met de meest actuele informatie op het gebied van (leefbare) lonen, arbeidsrecht en carrières, voor werknemers, werkgevers en sociale partners. Op deze manier bevordert Loonwijzer de levens van miljoenen mensen wereldwijd. Bezoek WageIndicator.org of Loonwijzer.nl, de Nederlandse website waarmee het allemaal begon, om meer te weten te komen.
Follow us on Twitter
Like us on Facebook
Connect with LinkedIn
Copyright © 2019 WageIndicator Foundation, Alle rechten voorbehouden.