Copy
Kenniscentrum PS
  Nieuwsbrief september 2015  
 
  Geachte meneer/mevrouw,  
  Een nieuwe, verse nieuwsbrief van het Kenniscentrum! In het afgelopen half jaar hebben we hard gewerkt en veel ontwikkeld. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Daarnaast hopen we u te enthousiasmeren om betrokken te raken bij de activiteiten van ons KenniscentrumPS.  
 
  Nieuws  
 
  Start van de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling  
 

De kop is er af: afgelopen 19 en 20 juni volgden 50 professionals vanuit verschillende GGz-instellingen in Nederland de eerste modules van de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling. Vier intensieve workshops kwamen aan bod: Therapeutische basishouding, Assessment en behandelplan, Crisis en Therapeutische relatie en breuken. Alle workshops hadden dezelfde opzet: een introductie, het bekijken van instructiefilmpjes en het oefenen van de vaardigheden door middel van rollenspelen. De training is de eerste stap in het kunnen aanbieden van de GRB aan cliënt en het trainen van de eigen collega's hierin, als ook het kunnen superviseren. Meer informatie over de training en over het project zelf

 
 
  Nieuwe website  
 

Misschien heeft u het al gezien; sinds juni hebben we een nieuwe website! Deze website is opgebouwd uit 3 verschillende rubrieken: Kennis, Innovatie en Netwerk. Deze drie rubrieken staan met elkaar in verbinding en zijn constant in ontwikkeling. Verder vindt u alle informatie over onze podia, nieuwsberichten, interessante congressen en relevante literatuur. De content van de rubrieken zal voortdurend wijzigen om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Neem gerust een kijkje op de nieuwe website.
 

 
 
  Invitational Conference Antisociaal gedrag  
 

Het podium Antisociaal Gedrag houdt een Invitational Conference op 23 oktober om het project af te sluiten. De leden in het podium hebben een Delphi-onderzoek gedaan onder experts naar dit onderwerp. Daarnaast is een aantal artikelen geschreven over antisociaal gedrag en antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens de Invitational Conference zal het proces van dit project worden besproken, de artikelen worden gepresenteerd en zeer zeker zal ook inbreng van de genodigden worden gevraagd. Het definitieve programma volgt binnenkort op onze website. Heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met nbunningen@trimbos.nl

 
 
 
 
  Podia  
 
  Binnen een podium werken experts, professionals en/of onderzoekers samen aan het oplossen van een welomschreven probleem op het gebied van de preventie, diagnostiek en/of behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.  
 
  Cluster C Persoonlijkheidsstoornissen  
 

Er bestaan vrijwel geen RCT's en behandelprogramma's specifiek voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen. De stoornis wordt vaak niet als zodanig herkend, maar behoefte aan goede diagnostiek en behandeling is er wel. Hierom is dit podium opgestart. Er is begonnen met het inventariseren van informatie over cluster C PS in de literatuur. Vervolgens is een eerste opzet gemaakt voor een factsheet met behulp van de beschikbare informatie. Daarnaast is een inventarisatie opgestart naar de behandelingen van cluster C in de verschillende deelnemende instellingen. Tenslotte wordt een onderzoek opgezet naar ROM bij Cluster C; waarbij wordt gekeken welke aspecten het succes van een behandeling bij Cluster C bepalen.
Op 21 januari 2016 zal een symposium plaatsvinden waarin de (nieuwe) kennis zal worden gedeeld. Lees hier meer informatie en save the date! Voor meer informatie over het podium kijk op de website.

 

 
 
  Podium E-health  
 

Het podium E-health is onlangs opnieuw gestart met een groep mensen vanuit verschillende instellingen. De werkgroep maakte een inventarisatie van E-health producten op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen die in het land beschikbaar zijn. Daarnaast is een vragenlijst verstuurd naar gebruikers van zorg om de behoeften naar digitale zorg te peilen. Het podium E-health gaat zich nu onder andere richten op de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling om te onderzoeken of daar mogelijk e-health modules aan toegevoegd kunnen worden en te bekijken wat mogelijk beschikbare 'best practices' zijn. Voor meer informatie over dit project zie website.

 

 
 
  Triade  
 

De Triade is een groep van ervaringsdeskundigen, familieleden van mensen met een persoonlijkheidsstoornis en professionals. Deze groep zorgt voor de toevoeging van het patiënten- en naastbetrokkenenperspectief in de rapporten en documenten die we schrijven. Zij leveren onder andere een grote input in de documenten van de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling. De Triade komt eens per 2 maanden bij elkaar en bestaat uit een kerngroep van 6 personen. Hieromheen staat een grotere adviesgroep die kan reageren op afstand. Wilt u meer weten over de Triade?
 

 
 
 
 

Kenniscentrum
Persoonlijkheidsstoornissen


Postbus 725
3500 AS Utrecht
Tel.: 030 2959201

email:
nbunningen@trimbos.nl

twitter:
@KenniscentrumPS

 
 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? klik hier