Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 9 DECEMBER 2016

> JEUGDHULP

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. [lees verder]

> JEUGDHULP & WMO

Voortgang Verwerving/inkoop 2018


Bij deze willen we u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelingstraject voor een nieuwe wijze van Verwerving/inkoop voor de Wmo en Jeugdhulp. [lees verder]

> JEUGDHULP

Signaal Kinderombudsman niet herkenbaar


Op 8 november jongstleden verscheen het rapport  ‘Mijn belang voorop?’/Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016’ van de Kinderombudsman. Zij spreekt in dit rapport vooral haar zorgen uit over de toegang tot de jeugdhulp. ‘Een signaal dat we in onze regio gelukkig niet herkennen”, aldus Mieke Pirson, directeur-bestuurder van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het en het Algemeen Maatschappelijk Werk in Midden-Limburg. [Lees verder]

> WMO

Extra uren hulp bij het huishouden voor incidenteel grondig werk


De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond hebben een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar het normeringskader hulp bij het huishouden. Het aantal uur dat iemand ondersteuning krijgt is gebaseerd op normtijden in dit normeringskader. [Lees verder]

> WMO

Minder administratieve lasten bij berekening eigen bijdrage Begeleiding Wmo


De Midden-Limburgse gemeenten hebben besloten om de administratieve processen van het CAK rondom de eigen bijdrage-berekening voor Begeleiding met ingang van 1 januari 2017 te vereenvoudigen. De klant zal hiervan geen nadelige financiële gevolgen ondervinden. [Lees verder]

> WMO

Omnibuzz regelt vanaf 11 december 2016 Wmo-vervoer in Limburg


Vanaf 11 december 2016 regelt Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo . Omnibuzz is de opvolger van Regiotaxi. Dat betekent dat vanaf 11 december ook de naam Regiotaxi Limburg verdwijnt. [Lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Steunpunt-Eind; de kracht van de kern

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp- en ondersteuning aan inwoners. Gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze deze nieuwe taken gaan organiseren. “Daarop is de gemeente Nederweert samen met inwoners, dorpsraad en zorg- en welzijnsinstellingen een proefproject gestart in Ospel, vertelt wethouder Geraats. En goed voorbeeld doet volgen want in 2016 hebben alle kernen een steunpunt en kunnen inwoners dichtbij huis al hun hulp- en ondersteuningsvragen stellen.” [lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Een mantelzorgwoning in de tuin


In andere landen is het heel gebruikelijk om hulpbehoevende ouders in huis op te nemen. Om echter zijn hele huis aan te passen met speciale voorzieningen werd te ingewikkeld. Zo kwam de heer Heijmans op het idee om in zijn tuin voor moeder een mantelzorgwoning te plaatsen.  [lees verder]

DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Ik wil me afmelden voor deze nieuwsbrief
Copyright © 2016 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,