Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 6   APRIL 2016

> WMO

Wmo Klankbordgroep Midden-Limburg

Aantal leden van de Wmo Klankbordgroep Midden-Limburg
Aantal leden van de Wmo Klankbordgroep Midden-Limburg

Sinds de zomer van 2015 is de Wmo Klankbordgroep op Midden-Limburgse schaal (Wmo KBG) actief. Wat is de meerwaarde  van deze regionale klankbordgroep voor de beleidsmakers? En hoe denken de leden zelf over hun rol en bijdrage? Is er voldoende ruimte voor inbreng vanuit het cliëntperspectief? [Lees verder]

> JEUGD

Landelijk nieuws over het jeugdhulpstelsel

De landelijke media besteedt met enige regelmaat aandacht aan het nieuwe jeugdhulpstelsel. De ene publicatie wat positiever dan de andere. Actueel op dit moment zijn het rapport van de nationale kinderombudsman Marc Dullaert en de publicatie van Jo Hermanns, onafhankelijk adviseur jeugdbeleid en jeugdzorg. [Lees verder]

> JEUGD

Stand van zaken preventie jeugd

Het preventieve jeugddomein is volop in beweging. Samen met de diverse basisvoorzieningen wordt gekeken naar waar we preventief op inzetten, wat goed loopt, waar we nog dingen anders willen gaan doen en waar nog “blinde vlekken” zitten. Er wordt tevens gewerkt aan een plan om verenigingen laagdrempelig te ondersteunen bij hun pedagogische taak. [Lees verder]

> JEUGDHULP

Opbrengst bijeenkomst 18-23 jarigen

Op 14 maart jongstleden is door de gemeenten in Midden-Limburg een bijeenkomst georganiseerd over de overgang van zorg en ondersteuning voor 18 tot 23 jarigen. Veertig belangstellenden uit het veld woonden de bijeenkomst bij. Samen hebben zij gesproken over de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. [Lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Sociale wijkteams aan de slag

De gemeenten in Midden-Limburg willen dat inwoners met een ondersteuningsvraag snel worden geholpen, zodat ze zelfredzaam blijven. Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving, ook als er sprake is van bepaalde belemmeringen. Het sociaal wijkteam draagt daar aan bij door ondersteuning te bieden dicht bij huis  in de wijk. Inwoners met vragen over gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen of met andere dagelijkse vragen/problemen kunnen daarom in steeds meer gemeenten terecht bij sociale wijkteams. Hoe werken deze sociale wijkteams in de praktijk? Maak kennis met de sociale wijkteams in Koningsbosch (Echt-Susteren), Maasbracht (Maasgouw), Vlodrop en Melick (Roerdalen).

> UIT DE PRAKTIJK

Buurtkring Roermond

In Roermond is het project Buurtkring recentelijk van start gegaan. Het basisidee hier achter is dat een aantal mensen met een (leer)beperking zelfstandig in de wijk(buurt) woont, samen een netwerkje vormt. Dit netwerkje  wordt ondersteund door een vrijwilliger die ook in de buurt woont. [Lees verder]


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2016 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,