Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 10   MAART 2017

> JEUGD

Pilot samenwerking Jeugdhulp in AZC’s Midden-Limburg

Aantal leden van de Wmo Klankbordgroep Midden-Limburg
Sinds 1 september 2016 loopt in de AZC’s van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal en Weert een pilot jeugdhulp. Doel is om de jeugdhulp voor asielzoekers zo regulier mogelijk te organiseren. De hulp moetzoveel mogelijk aansluit op de manier waarop de gemeenten hier uitvoering aan geven. In deze pilot staat de wijze van samenwerking en afstemming centraal tussen enerzijds de zorg aan jeugdigen zoals die in het COA wordt georganiseerd, en anderzijds de regulier werkende jeugd- en gezinsteams van het CJG en de preventieve jeugdgezondheidszorg van de GGD. Voor meer informatie over de uitvoering van de pilot kunt u terecht bij Math Boesten, math.boesten@cjgml.nl. [Lees verder]

> JEUGD & WMO

Evaluatie PGB

Het PGB is één van de manieren waarop gemeenten kwetsbare burgers kunnen ondersteunen bij het meedoen in onze samenleving. De visie achter het PGB is dat mensen zelf regisseur over hun leven zijn, waarbij zij hun leven inrichten zoals zij dat zelf willen. Voor een cliënt is het zelf inkopen van een voorziening met een PGB bij uitstek een vorm van eigen regie. Een andere meerwaarde van het PGB is de ruimte voor innovatie: cliënten kunnen ondersteuning inkopen die in inhoud en/of vorm anders is dan door de gemeente ingekocht wordt. [Lees verder]

> JEUGD

Aan de slag met de doelgroep 18-23 jarigen

In maart 2016 zijn de gemeenten in Midden-Limburg bij elkaar gekomen om de overgang van zorg en ondersteuning voor 18 tot 23 jarigen te bespreken. De opbrengsten van deze bijeenkomst zijn vervolgens uitgewerkt. Ook nieuwe inzichten vanuit het ouderpanel, de gemeentelijke organisatie en het CJG, zijn meegenomen in het opstellen van het ‘Plan van aanpak 18-23’. In het najaar van 2016 is dit plan opgeleverd. De lokale gemeenten brengen dit plan tot uitvoering. [lees verder]

> WMO

Huiskamers Plus van start in Maasgouw

Actief en vitaal zijn en blijven. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het vaak niet. Als iemand ouder wordt en soms de dag niet meer goed doorkomt, niet meer kan deelnemen aan het verenigingsleven, een beperking heeft of kampt met vergeetachtigheid, kan de leefwereld snel klein worden. Een fijne dagbesteding, zoals Huiskamer Plus kan dit voorkomen. [lees meer]

> UIT DE PRAKTIJK

Sneeuwruimen in Nederweert

Ook dit jaar helpt een groep inwoners weer vrijwillig mee met sneeuwruimen en zout strooien. Deze groep bestaat uit statushouders en uit mensen die die tijdelijk werkloos zijn. Zij doen graag op deze manier iets terug voor de Nederweerter gemeenschap. [lees meer]


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2017 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,