Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 7   JUNI 2016

> JEUGD

Jeugdgezondheidszorg GGD zet in op preventie

Preventief handelen begint bij het opvangen van signalen en goede voorlichting. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD in Midden Limburg werkt samen met diverse partners in de regio. De samenwerking is dankzij de transformatie nog intensiever geworden. “Organisaties en posities van organisaties veranderen. “Dat is ook nodig om vanuit preventie doelen te halen en de transformatie te laten slagen”, zegt stafarts GGD Tim Jaspers hierover. “We kunnen effectiever maatwerk leveren zo”, zegt Mariëtte Hennissen, JGZ verpleegkundige in Weert. Hoe ziet die preventieve aanpak eruit? [Lees verder]

> WMO & JEUGD

Inkooptraject 2017

De zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de aanbesteding voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Wmo of de Jeugdwet. Alle relevante informatie over dit onderwerp is samengebracht op een gemeentelijke pagina. Op deze pagina staat alle informatie bedoeld voor bestaande of nieuwe aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg. Hier vindt u informatie over het inkooptraject voor 2017. Daarnaast zijn de 7 gemeenten bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders voor de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie (deze is beschreven in de diverse beleidsdocumenten voor Jeugdhulp en Wmo).

> JEUGD

Beschermingsplein Midden-Limburg

In Midden-Limburg wordt sinds anderhalf jaar gewerkt met het Beschermingsplein. Het Beschermingsplein is een overleg waar jeugdcasussen op het snijvlak van het vrijwillige en het gedwongen kader besproken worden. Bijvoorbeeld een casus waarbij een onderzoek door de Raad voor de kinderbescherming of een gezag beëindigende maatregel overwogen wordt of waarbij een maatregel zoals onder toezichtstelling afloopt en er nog vrijwillige hulpverlening nodig is. [Lees verder]

> JEUGD

Informatie over producten en contractpartners jeugdhulp op CJG-site

De gemeenten in Midden-Limburg hebben op de site van het Centrum van Jeugd en Gezin informatie geplaatst over de gecontracteerde partners of een instelling waarmee een subsidierelatie bestaat. Daarnaast is op deze pagina informatie terug te vinden over het door de gemeente georganiseerde aanbod van de jeugdhulp en voor welke vormen van jeugdhulp de gemeente verantwoordelijk is.
 

> ALGEMEEN

Limburgse gemeenten starten gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer

De 32 Limburgse gemeenten starten een gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz per 11 mei 2016. Tevens hebben ze besloten gezamenlijk de aanbesteding te starten voor het uitvoeren van het doelgroepenvervoer in de provincie Limburg. De uitvoering, die gefaseerd zal gebeuren en begint met de opvolger van het Wmo-vervoer (Regiotaxi), is in handen van Omnibuzz. Het nieuwe doelgroepenvervoer start op 11 december 2016 omdat de huidige overeenkomsten voor Regiotaxidiensten en hun vervoerders eindigen na 10 december. [Lees verder]
 

> ALGEMEEN

Drukbezochte bijeenkomst in Leudal over veranderingen in de zorg

In het kader van het landelijke programma “De zorg verandert” (www.zorgverandert.nl) heeft op 28 april jl. in Baexem een drukbezochte bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Leudal in samenwerking met het Huis voor de Zorg, SGL en de Wmo-raad Leudal.  Hierbij waren o.a. verschillende aanbieders, het welzijnswerk, wijkverpleging en de gemeente aanwezig, maar bovenal ook veel zorgvragers. Doel van de bijeenkomst was om stil te staan bij alle veranderingen die hebben plaatsgevonden in de ondersteuning/zorg en de ervaringen van de zorgvragers. Veel vragen die gesteld werden gingen over het aantal uren ondersteuning dat iemand kan krijgen. De bijeenkomst krijgt een vervolg in zogenaamde dialooggroepen. Tijdens deze dialooggroepen wordt op een aantal thema’s dieper ingegaan. Deze thema’s worden nog bepaald.

> UIT DE PRAKTIJK

Zorgboerderij Vreike-hof legt Vriendentuin aan voor Voedselbank

Op dit moment wordt bij zorgboerderij Vreike-hof hard gewerkt aan de aanleg van een Vriendentuin. De Vriendentuin is een grote moestuin waar deelnemers en vrijwilligers van de zorgboerderij groenten kunnen kweken. De producten van deze tuin worden geschonken aan de Voedselbank. [Lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Repair café Weert

In het Repair Café Weert krijgen allerhande huishoudelijke gebruiksvoorwerpen een tweede leven. “Van schoteltjes plakken tot het repareren van kapotte stofzuigers, alles komt voorbij tijdens een inloopmiddag in ons Repair Café”, zegt medeoprichter Wim Kuijpers van de wijkraad Groenewoud hierover. “Inmiddels hebben de acht vrijwilligers al wel 70 apparaten gemaakt. En een hoop nieuwe mensen ontmoet!” Want naast dat het café tot doel heeft hergebruik van apparaten te stimuleren, zorgt het initiatief ook voor ontmoetingen tussen mensen uit alle geledingen van de samenleving. [Lees verder]


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2016 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,