Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 5   MAART 2016

> JEUGDHULP

Ouderpanel Midden-Limburg zet betrokken zorgpartners aan het denken

“Wij worden gezien als serieuze gesprekspartner, dat is echt fijn”

Als lid van het ouderpanel gevraagd en ongevraagd advies geven over jeugdhulpbeleid. Piet Reijnders en Carin Sieben, beiden deelnemer van ouderpanel Midden-Limburg, zijn onbevangen in die rol gestapt. De pleegvader en moeder van een autistische zoon hebben door hun thuissituatie een bak aan praktijkervaring opgedaan als het gaat om het organiseren van zorg rondom hun kind(eren). “Als wij beleidsmakers aan het denken kunnen zetten over hoe bepaalde besluiten wel of niet in de praktijk gaan werken, hebben wij al winst geboekt.” [Lees verder]

> ALGEMEEN

Is de informatie op uw website actueel?

Dat vroegen wij ons onlangs af. En al snel concludeerden we dat verschillende aanbieders de informatie over het jeugdhulpstelsel op hun website nog niet hebben geactualiseerd. Dat is jammer want hierdoor lopen cliënten wellicht belangrijke informatie mis. Voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het actualiseren van de website, hebben we een basistekst jeugdhulpstelsel 2016 opgesteld. Het verzoek is deze tekst door te sturen naar de webverantwoordelijke binnen uw organisatie.

> TRANSFORMATIE

Gemeente Weert zoekt 'Doorbraakprojecten'

Partners en gemeenten in Midden-Limburg zijn allemaal gestart met de transformatie van het sociale domein. Hulp en ondersteuning aan inwoners kan immers anders en beter. De gemeente Weert wil die transformatie een impuls geven en nodigt creatieve en innovatieve aanbieders uit om uiterlijk 31 maart 2016 een voorstel te doen over (proces-)innovatie tussen en over de drie decentralisaties. [Lees verder]

> JEUGDHULP

Aan de slag met de doelgroep 18-23 jarigen

Een veelgehoord knelpunt dat we als gemeenten terugkrijgen is: ‘Hoe gaan we om met de doelgroep 18 tot 23 jarigen?” Een doelgroep die zich qua ondersteuning begeeft op het snijvlak van Jeugdhulp-, Wmo-voorzieningen en de Zorgverzekeringswet. Als gemeenten gaan we dit signaal nu actief oppakken. En dat doe we graag samen met alle betrokkenen tijdens een bijeenkomst op dinsdag 14 maart van 13.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis van Weert. [Lees verder]

> JEUGDHULP

Aan tafel met cliëntenraden over jeugdhulp in Midden-Limburg

Eind 2015 hebben de cliëntenraden van een zestal jeugdhulporganisaties in Limburg aan alle gemeenten in Limburg een brief gestuurd, waarin zij aangeven dat zij zich zorgen maken over een aantal punten in de jeugdhulp. De zes cliëntenraden hebben de zorgpunten gebundeld en zich -voor het eerst- samen gericht tot de gemeenten. [Lees verder] 

> TRANSFORMATIE

Inspirerende levensverhalen verzameld in
Krachtenbundel

Op maandag 22 februari namen vijf wethouders uit Midden-Limburg, burgemeester Verhoeven van Leudal, vertegenwoordigers van organisaties én alle verhalenvertellers de Krachtenbundel in ontvangst. De Krachtenbundel is een verzameling van 14 levensverhalen van jonge en oude kwetsbare mensen uit onze regio. Met het bundelen van deze unieke verhalen laten we zien hoe belangrijk het is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. [Lees verder]
Foto: Nederweert24


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2016 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,