Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 11   MEI 2017

> JEUGD

Je maakt je zorgen en dan?

Aantal leden van de Wmo Klankbordgroep Midden-Limburg
Tijdens een gesprek met je cliënte barst ze in huilen uit: ze kan het allemaal niet meer aan! Het huishouden, de financiën, maar ook de opvoeding van haar drie kinderen. Ze halen haar het bloed onder de nagels vandaan, ze weet niet meer wat ze met hen aan moet. Wat doe je nu? [Lees verder]

> JEUGD & WMO

Nieuwe inkoop- en aanbestedingsprocedure

De Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert zijn gestart met een nieuwe inkoop- en aanbestedingsprocedure voor 2018 en verder. Met de procedure voor 2018 en verder willen de Midden-Limburgse gemeenten de transformatie in het sociale domein verder inzetten door verdergaande innovatie en partnership met de aanbieders. De voorgaande inkoopprocedure en contracten boden daartoe te weinig mogelijkheden. [Lees verder]

> TRANSFORMATIE

Midden-Limburg behoort tot ‘Gouden sociale gemeenten’

De zeven gemeenten in Midden-Limburg zijn uitgeroepen tot ‘Gouden sociale Gemeenten’. Dit heeft Sociaal Werk Nederland onlangs bekend gemaakt. In deze gemeenten zijn de eerste concrete resultaten van verandering en vernieuwing in het sociaal domein zichtbaar. De nieuwe Gouden Sociale Gemeenten zijn voorgedragen door organisaties voor sociaal werk die actief zijn in deze gemeenten. Het is een eretitel die bevestigt dat deze gemeenten de grote veranderingen in het sociaal domein voortvarend hebben opgepakt. [Lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Proeftuin ‘Integrale Benadering’ voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Ondertekening op 24 maart 2017
Een groot aantal zorgaanbieders en zorgorganisaties uit Midden-Limburg slaat samen met Hogeschool Zuyd, verzekeraars en de gemeente Roermond de handen ineen. Hun doel is de kennis over burgers met een (licht) verstandelijke beperking te bevorderen en huisartsen en hulpverleners -die steeds meer met deze burgers te maken hebben- te ondersteunen en hun kennis te versterken. [Lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Gratis uitleenservice scootmobiel en rolstoel in Nederweert

Alle inwoners die af en toe een scootmobiel of rolstoel willen lenen, kunnen gebruik maken van de uitleenservice van de gemeente Nederweert. Enige tijd geleden is de gemeente met hulpmiddelenleverancier Medicura en een aantal enthousiaste vrijwilligers een uitleenservice voor scootmobielen en rolstoelen gestart in de dorpen Ospel en Nederweert. [Lees verder]


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2017 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,