Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 1   OKTOBER 2015

Dit is de eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de jeugdhulp en de Wmo namens de 7 gemeenten in Midden-Limburg voor professionals in het sociale domein. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen de nieuwsbrief over de jeugdhulp ontving of omdat deze nieuwsbrief informatie bevat die relevant kan zijn voor het uitoefenen van uw functie. Wij zullen u middels deze nieuwsbrief met enige regelmaat informeren over belangrijke ontwikkelingen en besluiten.

> ALGEMEEN

Cliëntondersteuning bij vragen over werk, jeugdhulp en Wmo

Clientondersteuning
Alle mensen die een vraag hebben in het sociaal domein, dus ten aanzien van bijvoorbeeld werk, jeugdhulp en Wmo, kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt cliënten en/of naasten met alle vragen en het voeren van het gesprek met de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin. [Lees verder].

> JEUGDHULP

1Gezin1Plan is de basis voor elke jeugdhulppartner in Midden-Limburg

1geizn1Plan als basis
In Midden-Limburg is de keuze gemaakt om in de jeugdhulpverlening te werken op basis van de methodiek 1Gezin1Plan. Dit betekent dat alle partners waarmee de gemeenten afspraken heeft over uitvoering van de jeugdhulp, werken, waar dat nodig is, samen met het gezin volgens een ‘gezinsplan’ bij de hulpverlening.  [Lees verder]

> JEUGDHULP

De nieuwe jeugdhulp; van opvoedvragen tot en met het omgaan met zorgelijke situaties

Omgaan met zorgelijk situaties
Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten in Nederland de taken op het gebied van de jeugdhulp overgenomen van het rijk, de provincie en de zorgverzekeraar. Het beleid in Midden-Limburg is er op gericht om zoveel als mogelijk zorgelijke situaties of escalatie hiervan te voorkomen. Eenvoudig gesteld, kleine zorgen hoeven misschien niet uit te groeien tot grote zorgen indien ze vroegtijdig worden aangepakt. [Lees verder]

> ALGEMEEN

Integraal privacybeleid in Midden-Limburg

Het belang van privacy
Midden-Limburg heeft het onderwerp privacy benoemd als belangrijk speerpunt in het beleid. De gemeenten in Midden-Limburg werken natuurlijk ook nu al met privacygevoelige processen en voeren deze volgens de eisen van bestaande wet- en regelgeving uit.  Met de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk van het Rijk naar de gemeenten, neemt de complexiteit en de hoeveelheid van de gegevensuitwisseling enorm toe.  De werkgroep privacy gaat aan de slag met zes belangrijke beleidspunten. [Lees verder]

> ALGEMEEN

Kwaliteitsconferentie

 
Donderdag 24 september hebben tijdens een bestuurlijke kwaliteitsconferenties gemeentebestuurders, jeugdhulp- en Wmo-partners en cliënten met elkaar nagedacht over de contouren van een kwaliteitskader voor Wmo en jeugd. Dit was het startschot voor de gezamenlijke uitwerking. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de uitkomsten.


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2015 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,