Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 8   JULI 2016

> JEUGD

AMW/CJG-ML hebben HKZ-certificering rond!

Met gepaste trost kondigde mevr. M Pirson, directeur/bestuurder Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, onlangs aan na een intensieve audit door Lloyd’s Register LRQA, maar liefst twee HKZ-certificaten te hebben behaald. Een geweldige prestatie! [Lees verder]

> WMO & JEUGD

Eén centrale plek met informatie over het inkooptraject 2017

De zeven gemeenten in Midden-Limburg regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit deze samenwerking is besloten op een centrale plek, namelijk de website van de gemeente Leudal, alle informatie over het inkooptraject 2017 met u te delen. [Lees verder]

> ALGEMEEN

Persoonsgegevens & privacy

Voor iedereen die met persoonsgegevens werkt, is het zaak zich zeer bewust te zijn van de verantwoordelijkheden rondom het delen van gegevens en wat dit betekent voor de privacy van betrokkenen. Dit geldt ook voor het werken met persoonsgegevens binnen het sociaal domein. [Lees verder]

> TRANSFORMATIE

Doorbraakprojecten als aanjager

De gemeente maakt er werk van om vernieuwing en verbetering in het sociaal domein te stimuleren. Daarvoor is in 2016 en 2017 ieder jaar € 100.000 subsidie beschikbaar gesteld voor ‘doorbraakprojecten’. Deze projecten moeten binnen een jaar zorgen voor meer samenwerking en ontschotting, kostenbesparing, minder regeltjes en bureaucratie, maar vooral meer aandacht voor wat cliënten in Weert nodig hebben. [Lees verder]

> UIT DE PRAKTIJK

Maasgouw en Roermond stimuleren gezonde leefstijl voor jeugd

Elk kind verdient een gezonde start. In Midden-Limburg zijn de gemeenten Roermond en Maasgouw aangesloten bij het landelijke initiatief Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit is een initiatief waarbij iedereen in de gemeente zich inzet om de keuze voor een gezonde leefstijl voor de jeugd gemakkelijker en aantrekkelijk te maken. Zodat zij opgroeien in een omgeving met gezond eten en drinken en voldoende beweging. De gezonde keuze is de slimste keuze! Dit willen wij samen met onze partners (scholen, verenigingen, bedrijven, zorgverleners en overheden) bereiken. [Lees verder]

> ALGEMEEN

Cliënten PSW Werk houden Nederweert schoon en leefbaar

Na een succesvolle pilot gaat de gemeente Nederweert de samenwerking aan met PSW Werk! Cliënten met een beperking gaan binnenkort begeleid aan de slag om Nederweert schoon en leefbaar te houden. [Lees verder]


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2016 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,