Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 2   NOVEMBER 2015

> WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Inkoop 2016 Wmo

> JEUGDHULP

Werving 2016 Jeugdhulp

Het aantal aanbieders waarmee de gemeenten in Midden-Limburg afspraken hebben gemaakt over de ondersteuning aan inwoners met een beperking stijgt in 2016 van 43 naar 61. De gemaakte afspraken met de aanbieders passen binnen het door de gemeenten vastgestelde financiële kader. Daarmee zijn voor 2016 de continuïteit en de keuzemogelijkheden in de zorg voor cliënten gewaarborgd. [Lees verder]
De gemeenten in Midden-Limburg hebben voor 2016 afspraken gemaakt met aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp, het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg  (CJG ML) en jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze aanbieders wordt een uitvoeringscontract gespecialiseerde jeugdhulp 2016 of een subsidie overeengekomen. [Lees verder]

> WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Problemen bij de heffing eigen bijdrage door het CAK

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft in 2015 slechts aan een gedeelte van de gebruikers van een maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding een factuur gestuurd. De oorzaak ligt in het aanmelden van uren door aanbieders. Vanwege onduidelijkheid over de juiste coderingen kunnen aangeboden uren niet op de juiste manier worden verwerkt en is er veel uitval. De gemeenten hebben nu een verbetertraject uitgezet. De gebruikers van Wmo Begeleiding zijn door de gemeenten via een brief geïnformeerd. [Lees verder]

> JEUGDHULP

Geslaagde cursusdag Jeugdwet

Omgaan met zorgelijk situaties
De cursus bood veel inzicht in de verschillende aspecten van de Jeugdwet en werd door alle partijen als zeer zinvol ervaren. [Lees verder]

> JEUGDHULP

Deelname Midden-Limburg aan landelijk onderzoek naar toegang tot jeugdhulp

Met ingang van 2015 zijn gemeenten en jeugdhulppartners wettelijk verplicht om 1 keer per kwartaal beleidsinformatie over jeugdhulp aan het CBS aan te leveren (benchmark jeugdhulp). Er is landelijk een eerste kwartaalrapportage opgeleverd die een eerste indruk geeft van de beleidsontwikkeling. Conclusie van deze rapportage is dat er op basis van de benchmarkcijfers nog slechts beperkte uitspraken kunnen worden gedaan over de toegang tot jeugdhulp. Daarom is landelijk nader onderzoek gedaan. Gemeente Leudal is een van vier gemeenten die hiervoor is onderzocht. [Lees verder]

Denk mee!

Met deze nieuwsbrief willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de informatiebehoefte van professionals op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. Heeft u tips, vragen of zijn er bepaalde onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? Laat het ons weten via onderstaande button.
Laat het ons hier weten!

> IN DE PRAKTIJK

De balans na bijna één jaar Zorgteam Roermond

> IN DE PRAKTIJK

Huiskamer+ in Echt-Susteren

‘Oh, kan dat…’, horen medewerkers van het Roermondse Zorgteam regelmatig als ze de tijd nemen voor een goed gesprek met cliënten. “Het wordt door cliënten bijzonder gewaardeerd dat we snel reageren op hun hulpvraag en de tijd nemen om goed te luisteren”, zegt Peter Meulenberg, projectleider van de pilot Zorgteam Roermond. ‘Uitgaan van de menswereld en de systeemwereld loslaten’, dat is het motto van het Zorgteam. [Lees verder]
De transformatie is in volle gang. Ook in de gemeente Echt-Susteren. De gemeente zet zich in om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en op eigen kracht thuis te laten wonen. Dat kan alleen als de gemeente algemene en collectieve voorzieningen dicht bij de mensen thuis organiseert. Dat gebeurt in de vorm van Huiskamer+ projecten in een aantal kernen in Echt-Susteren. [Lees verder]

> JEUGDHULP

Afschaffing ouderbijdrage Jeugdwet

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren voor de voormalige provinciale jeugdzorg met verblijf en is voor de gehele jeugdhulp met verblijf overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. [Lees verder]


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2015 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,